ကုလ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ နာမည္ သံုးစြဲ

ကုလ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ နာမည္ သံုးစြဲ

ေခတ္သတင္း‘s photo.
ႏို၀ဘၤာလ ၂၆

ရက္ေန႕ တနလၤာေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၆ရ) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံႀကီး၏ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ တတိယ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ ရွိေသာ မူဆလင္မ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး အျဖစ္ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာဘက္က ပယ္ခ်လိုက္သည္ဟု သိရသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဆို သည္မွာ မရွိေၾကာင္း၊ ကုလ သမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲတြင္ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပ ထားေသာ အသံုးအႏႈန္း အေပၚ မိမိတို႕ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္္ အျပင္း အထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားမွာ ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္မူေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာေသာ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား မဟုတ္ဘဲ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မွ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္က ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ လူနည္းစု ႐ိုဟင္ ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မူမ်ားကို လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ သူတို႕၏ အခြင့္အေရးကို အကာ အကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း စသည့့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ တတိယေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံထားသူမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာသူ မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အျဖစ္ မေျပာဆိုဘဲ လူမ်ဳိးစုတခု အျဖစ္ သူတို႔ဖာသာ ဖန္တည္း သတ္မွတ္ျခင္း မ်ဳိးကို လက္ခံႏိုင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အထဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု မရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုက့ဲသုိ႕ သတ္မွတ္မူမ်ဳိးကို အစိုးရအဆက္ဆက္ ဘယ္တုန္းကမွ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ဖူး ပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႕ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တိုင္းျပည္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ႏုိင္ငံတြင္း မည္သည့္ လူမႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းမဆို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို မည္သည့္ အခါမွ မျငင္းပယ္ခဲ့ဘူးေၾကာင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္မွာလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာအေနျဖင့္ တတိယ ေကာ္မီတီ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လက္ခံေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ သံုးစြဲျခင္းကို ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု ရိြဳက္္တာ သတင္းတြင္လည္း ေဖၚျပသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အားလံုးအတြက္ အကာအကြယ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။

(၆ရ) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံႀကီး၏ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ တတိယ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမူေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္စံုတစ္ရာ တုန္႕ျပန္မူမ်ား ယေန႕ထိ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Posted by Kyaw Naing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s