ၾကမ္းတမ္းရက္စက္သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထိတ္လန္႔မႈမ်ားျပားလာ

ၾကမ္းတမ္းရက္စက္သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထိတ္လန္႔မႈမ်ားျပားလာ

RB News
December 04, 2012

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕။ ။ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားက ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕ဆုိင္ ဆိပ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရဲဆိပ္ျပာရြာရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္၏လက္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးႏွင့္နားလည္မႈလႊဲမွားၿပီး ျပႆနာဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔တြင္ နစကတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ အျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာ (၇) ဦးကုိရုပ္ပြားေတာ္၏လက္ဖ်က္ဆီး သည္ဟုစြပ္စြဲ၍ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ထုိသုိ႔ဖမ္းဆီး သြားၿပီးေနာက္ ေငြေပးႏုိင္လွ်င္ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဆုိေသာေၾကာင့္ (၄) ဦးမွာေငြေပး၍လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ ၇ ဦးမွာ –

(၁) မုိဟာမတ္ဂ်မီလ္ (ဘ) မုိဂုလ္အဟမတ္ (က်ပ္ ၅ သိန္းေပး၍လြတ္ေျမာက္လာသည္)
(၂) အီမာန္ဟူးစိန္ (ဘ) မန္ဆူရ္ (က်ပ္ ၇ ေသာင္းခြဲေပး၍လြတ္ေျမာက္လာသည္)
(၃) ဇဖရ္အဟမတ္ (ဘ) ဂနီမီယာ (က်ပ္ ၇ ေသာင္းခြဲေပး၍လြတ္ေျမာက္လာသည္)

(၄) မုိဟာမတ္စာဒတ္ (ဘ) ဂ်မာလ္ဟူးစိန္ (က်ပ္ ၁ သိန္းခြဲေပး၍လြတ္ေျမာက္လာသည္)

(၅) ကဘီရ္အဟမတ္ (ဘ) မူဘာရတ္အလီ (ေငြမေပးႏုိင္၍ ရဲစခန္းသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္သည္)

(၆) အမီးရ္ဟူးစိန္ (ဘ) ရခ်ီသ္အဟမတ္ (ေငြမေပးႏုိင္၍ ရဲစခန္းသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္သည္)

(၇) လာလူး (ဘ) အမည္မသိ (ေငြမေပးႏုိင္၍ ရဲစခန္းသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္သည္)

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕။ ။ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ ေန႔လည္ ၃ နာရီခန္႔၌ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နာရီစင္အနီးတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ တရားသူႀကီး၏ကားကုိ သားျဖစ္သူမွအရက္အလြန္အကၽြံ႕ေသာက္၍ အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လာရာ စက္ဘီးစီးလာေသာရုိဟင္ဂ်ာလူငယ္ကုိတုိက္ရန္ဆဲဆဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္တရားသူႀကီးမွကားကုိ ရပ္ခုိင္း၍ ဆင္းလာၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူငယ္အားရုိက္ႏွက္ရန္ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ္လည္း လူငယ္မွာစက္ဘီးကုိ ထုိေန ရာ တြင္ထား၍ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးမွ လူငယ္ကုိရုိက္ခြင့္ မ ရေသာေၾကာင့္ စက္ဘီးကုိကားျဖင့္ႀတိတ္၍ အပုိင္းအစမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ စက္ဘီး အပုိင္းအစမ်ား ကုိရဲစခန္းသို႔ပုိ႔၍လူငယ္အတြက္အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
ယေန႔ေန႔လည္ ၃ နာရီတြင္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ေစ်းတြင္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ျဖင့္ရုိးသားစြာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ အဇီဇုလ္ေဟာခ္(ဘ)အဘူစယက္ကုိနစကမ်ား၏တပ္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျဖဴႀကီး စခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ အဇီဇုလ္ေဟာခ္သည္ တရား၀င္နယ္စပ္ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ကုိင္ ေဆာင္၍ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိ္င္ငံသုိ႔သြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္အမည္မည္းစာရင္း တြင္ပါ ၀င္သည္ ဟူ၍စြပ္ စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ အစုိးရမွထုတ္ျပန္ ထားသည့္ စာရင္းအရ အဇီဇုလ္ေဟာခ္ သည္ အမည္မည္းစာရင္းတြင္ပါ၀င္သူမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရဲစခန္းသုိ ႔လႊဲေျပာင္းေပး လုိက္ၿပီ အျခားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရသကဲ့သုိ႔ အျပစ္မဲ့ႏွိပ္စက္ခံ ရမည္ျဖစ္ သည္။
ယခုအခါေမာင္းေတာၿမဳိ႕အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏လူဦးေရေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ နည္းလမ္း မ်ဳိးစုံျဖင့္ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္လခန္႔မွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား အား သတ ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး မ်ား၀ယ္ယူခြင့္ပိတ္ ပင္ျခင္းႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားမုဒိန္းက်င့္ျခင္းမ်ားဆက္ တုိက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
ေမာင္းေတာၿမဳိ႕အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကုိေရွာင္ရန္နည္းလမ္းတစ္လမ္းထုတ္ျပန္ေၾက ညာေပးခဲ့သည္။ ထုိနည္းလမ္းမွာႏုိင္ငံအတြင္းမွထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာပုိင္ (အထူးသျဖင့္ နစက) မ်ားမွ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕အလယ္သံေက်ာ္ရြာရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွတဆင့္ လာဘ္ေငြယူ၍ ထြက္ခြာခြင့္ေပးေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕။ ။ ႏုိ၀င္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ရီဒါေက်းရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာသုံးဦး – ဟာဖီဇ္အဲမ္ဂ်ာသ္ဟူးစိန္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)၊ ဆုန္ဒူလာမူခ္တာရ္ဟူးစိန္ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ႏွင့္ မုိဟာမတ္ ဟာကီးမ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) တုိ႔ကြမ္းယာ၀ယ္ရန္ကြမ္းယာဆုိင္သုိ႔သြားခဲ့သည္။ ထုိကြမ္းယာဆုိင္သုိ႔ ရခုိင္ရြာမွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေမာင္သန္းႏွင့္အတူ စစ္တပ္မွအရာရွိေလးဦးလည္းေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ဟာဖီဇ္ အဲမ္ဂ်ာသ္ဟူးစိန္အား ေမာ္လ၀ီဟုတ္/မဟုတ္ေမးရာ ဟာဖီဇ္မွဟုတ္သည့္အေၾကာင္းျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပန္ေျဖၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမျပဘဲ ေသလုေမ်ာပါးအထိ ထုိစစ္အရာ ရွိမ်ားမွ ရုိက္ႏွက္ ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s