ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕တြင္အျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာ (၁၀) ဦးကုိ (၁၀) ႏွစ္စီေထာင္ခ်မွတ္

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕တြင္အျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာ (၁၀) ဦးကုိ (၁၀) ႏွစ္စီေထာင္ခ်မွတ္

ေအာင္ေအာင္
RB News
ဒီဇင္ဘာ (၆) ၂၀၁၂

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဇြန္လတြင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ႏွင့္ဘူး သီးေတာင္ၿမဳိ႕မ်ားမွ အျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၀တ္လစ္စလစ္ထား၍ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အျခားေသာနည္း လမ္း ေပါင္း စုံျဖင့္ႏွိပ္ စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေထာင္ထြင္းရုိက္ႏွက္၍ လက္လြန္သြားသူမ်ားကုိ အစုလုိက္ အျပဳံ လုိက္ေထာင္ အနီးတြင္က်င္းႀကီးတူး၍ျမွပ္ႏွံျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာလမ်ား တြင္ လည္းေရွ႕ေန ငွားခြင့္ပင္မေပးဘဲ တရားရုံး၌အမိန္႔ခ်၍ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ ေပးခဲ့ပါသည္။
ယခုလည္းဖမ္းဆီးထားသူမ်ားထဲမွအျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ (၁၀) ဦးကုိ ဇြန္လအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္စီကုိေရွ႕ေနငွားရမ္း ခြင့္မျပဳဘဲ တရားရုံးမွ စီရင္ခ်မွတ္ လုိက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
အလုပ္ႏွင့္ထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ(၁) ဆယတ္အဟမတ္ (ဘ) အမီးန္ရွရီးဖ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္)

(၂) စလင္းမ္ (ဘ) အဗ္ဒူစလာမ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၃) စလင္းမ္ (ဘ) ဖကီးရ္အဟမတ္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္)
(၄) မူဂ္ဇူလ္အဟမတ္ (ဘ) ရွိက္အဟမတ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္)
(၅) ယာကြပ္အလီ (ဘ) အယုပ္အလီ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၆) မုိဟာမတ္သယုပ္ (ဘ) ယာကြပ္အလီ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)
(၇) အဇီဇ္အဟမတ္ (ဘ) ယာကြပ္အလီ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၈) အဗ္ဒူရဟင္ (ဘ) အဗ္ဒူမာလိပ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၉) မုိဟာမတ္ရဖိခ္ (ဘ) စီရားဂ်ဳလ္ေဟာခ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)
(၁၀) ဟူစိန္းဂ်ဳိဟာရ္ (ဘ) အာသာအုလႅာ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္) – တုိ႔ျဖစ္သည္။အထက္ပါေထာင္ဒဏ္အျပစ္ခံသူမ်ားမွာအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့မႈမရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ လည္း တရားဥပေဒသည္ တရားသူႀကီး၏ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားတြင္သာ ရွိၿပီး၊ ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင့္၊ အယူခံ ၀င္ခြင့္မ်ားမရွိဘဲ၊ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားမွတရားဥပေဒစုိးမုိးမႈေအာက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ မ်ားျပားျပား၀ပ္၍ေနေနရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s