သံေတာ္လီေက်းရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ား၏ မန္စီလမ္းဆုံထြက္ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား

သံေတာ္လီေက်းရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ား၏ မန္စီလမ္းဆုံထြက္ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား

ယေန႔ (၅.၁၂.၁၂)ေန႔ မနက္ (၈း၀၀)နာရီခန္႔မွ စၿပီး သေကၠျပင္ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းေနသံေတာ္လီဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဇြန္လမွယခုအခ်ိန္ ဘာ တစ္ ခုမွမရရွိ သျဖင့္ မန္စီလမ္းဆုံထြက္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵျပရာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး ရသင့္ရထုုိက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးသြားပါမည္ဟုကတိျပဳကာ ယာ ယီ ေနထုိင္ေသာသေကၠျပင္ေက်းရြာ စာသင္းေက်ာင္းသုိ႔ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားကာ မေလးရွားႏူိင္ငံမွလွဴဒါန္းေသာ kitမ်ားကုိတစ္မိသားစု တစ္ပုံစီေပးထားေၾကာင္းသတင္း ရရွိၿပီး ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီးျပည္နယ္အစုိးရက ဘယ္လုိလုပ္ေပးမည္႔ကိုေစာင ့္ၾကည္႔ၿပီးမလုပ္ေပးပါကေနာက္ထပ္ဆႏၵျပမည္၏ဟုသတင္းရရွိထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s