ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အေရးေပၚသတင္း

၁၀း၄၅ နာရီ အေရးေပၚသတင္း

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမငူကၽြန္းရွိ သစ္ပုတ္ခ်ိဳင္တြင္ ရိဳဟင္ဂ်ာရြာအား ရခိုင္အစြန္းေရာက္ အႀကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၀င္ ေရာက္တုိက္ခိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္း တြက္ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ရဲသားမ်ားက စက္ေလွျဖင့္ ယခုခါ တြင္ ထြက္ခြါ သြားၿပီး ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကုိရွာေဖြရန္သြားေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။သတင္းအျပည့္အစုံကုိ ဆက္ လက္ စုံ စမ္း သြားပါမည္။ —

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s