အလ္ဂ်ာဇီယာ က တုိက္ရုိက္လြင္႔ထုတ္ေသာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ၿဖတ္မွဳ ဗီြဒီယုိသတင္း

အလ္ဂ်ာဇီယာ က တုိက္ရုိက္လြင္႔ထုတ္ခဲ႔ေသာ

 

လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ၿဖတ္မွဳသတင္း ဗီြဒီယုိ

 

လင္႔ကုိ ႏွိပ္ ၍ ၾကည္႔ပါ။

 

http://www.youtube.com/watch?v=4GyA9VRMcw8&feature=youtu.be

مقدمة الفلم الوثائقي الإبادة المخفية على الجزيرة

www.youtube.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s