ကုရ္အာန္က ကမၻာျပားသည္ဟု ေျပာထားပါသလား?

ကုရ္အာန္က ကမၻာျပားသည္ဟု ေျပာထားပါသလား?အေမး။ ။ ကုရ္အာန္ထဲမွာ အလႅာဟ္က ဒီကမၻာႀကီးကို သင္တို႔အတြက္ ေကာ္ေဇာတစ္ခု အျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားတယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာႀကီးကျပားေနတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပဲေပါ့။ ဒီေတာ့ ဒါက ေခတ္သစ္သိပၸံက ဆိုထားခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္မေနဘူးလား။

အေျဖ။ ။

(၁) ေျမကမၻာကို ေကာ္ေဇာတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ထားသည္။ဒီေမးခြန္းက ကုရ္အာန္က်မ္းလာ စူရာဟ္ ႏူးဟ္က အာယသ္တစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ေပၚလာခဲ့တာပါ။

“အလႅာဟ္အရွင္က အသင္တို႔အတြက္ ေျမကမၻာကို ေကာ္ေဇာတစ္ခုအျဖစ္ (ျဖန္႔ၾကက္) ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူ၏။” (အလ္ ကုရ္အာန္ – ၇၁း၁၉)
ဒါေပမဲ့ အထက္ပါအာယသ္ထဲက ဝါက်က မျပည့္စံုေသးပါဘူး။ ေနာက္က ဆက္လာတဲ့ အာယသ္က်မွ ေရွ႕ကအာယသ္ကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

“သို႔မွသာ အသင္တို႔သည္ ယင္းပထဝီေျမ၏ လမ္းက်ယ္မ်ားဝယ္ သြားလာႏိုင္ၾကကုန္ အံ့သတည္း။” (အလ္ ကုရ္အာန္- ၇၁း၂၀)

အလားတူ သတင္းစကားကိုပဲ စူရာဟ္တြာဟာမွာလဲ ထပ္ၿပီး ေျပာထားပါေသးတယ္။

“ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ပထဝီေျမကို အခင္းအက်င္း ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏ ။ ၎အျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ယင္းပထဝီေျမ၌ အသင္တို႔အဖို႔ လမ္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။” (အလ္ကုရ္အာန္- ၂၀း၅၃)

ေျမကမၻာရဲ့အေပၚယံလႊာက အထူအားျဖင့္ မိုင္ ၃၀ ေတာင္မွမရွိပါဘူး။ မိုင္ေပါင္း (၃၇၅၀) မိုင္ေလာက္ရွိတဲ့ ေျမကမၻာရဲ့ အခ်င္းဝက္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အင္မတန္မွပဲ ပါးလႊာလွပါတယ္။ ေျမ ကမၻာရဲ့ ပိုၿပီးနက္ရိွုင္းလွတဲ့ အလႊာေတြက အင္မတန္မွ ပူျပင္းလွတဲ့ အရည္ေတြဆိုေတာ့ ဘယ္လို သက္ရွိပံုစံကမွ မျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါဘူး။ ေျမကမၻာရဲ့အေပၚယံလႊာက အခဲဖြဲ႕ေနတဲ့ အခြံလႊာျဖစ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ၾကတာပါ။ကုရ္အာန္က ဒါကို ျဖန္႔ခင္းထားတဲ့ေကာ္ေဇာတစ္ခုအျဖစ္ အမွန္အကန္ပဲ ရည္ၫႊန္းထားတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဒီအေပၚမွာ လမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အေပၚမွာ ခရီးဆန္႔ သြားလာႏိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ေကာ္ေဇာကို ျပားေသာမ်က္ႏွာျပင္ထက္ တစ္ျခားအေပၚမွာလည္း ျဖန္႔ၾကက္ ခင္းက်င္း ထားႏိုင္ပါသည္။

ကုရ္အာန္ရဲ့ ဘယ္အာယသ္တစ္ခုတစ္ေလမွာမွ ကမၻာကျပားတယ္လို႔ ေျပာမထားပါဘူး။ ကုရ္အာန္က ေျမကမၻာရဲ့အေပၚယံလႊာကို ေကာ္ေဇာတစ္ခုနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာဆိုထားတာျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ ေကာ္ေဇာဆိုတာ လံုးဝျပားေနတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္မ်ိဳးေပၚမွာသာ ခင္းလို႔ရမယ္ လို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ေကာ္ေဇာတစ္ခုကို ကမၻာေျမလိုႀကီးမားလွတဲ့ ထုလံုးေပၚမွာလဲ ခင္းလို႔ရ ႏိုင္ပါတယ္။ ႀကီးမားလွတဲ့ကမၻာလံုးပံုစံေပၚမွာ ေကာ္ေဇာတစ္ခုကို အလြယ္ေလး ခင္းႏိုင္တာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ေကာ္ေဇာကို ျပင္ညီတစ္ခုအေပၚမွာေတာ့ ေယဘုယ်ခင္းလို႔ ရပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ သိပ္ၿပီးအဆင္မေခ်ာလွတဲ့ျပင္ညီေပၚလဲခင္းလို႔ရပါတယ္။ကုရ္အာန္က ကမၻာရဲ့အေပၚယံလႊာကိုသာ ေကာ္ေဇာတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါသာမရွိရင္ ဒီေအာက္က အပူဒဏ္ျပင္းလွတဲ့ အရည္ေတြေၾကာင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ ေဘးဥပဒ္မကင္းတဲ့ဝန္းက်င္ႀကီး ျဖစ္ေနတာ ေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္ဟာ ယုတၱိေဗဒနည္းက်ရုံသာမက ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ေတာ့မွ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရတဲ့ သိပၸံနည္းက် အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ေဖာ္ျပေပးထားခဲ့ပါတယ္။

(၃) ေျမကမၻာကို “အခင္း” အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

အလားတူပဲ ကုရ္အာန္ထဲမွာ အာယသ္မ်ားစြာမွာပဲ ေျမကမၻာကို အခင္းလုပ္ထားတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

“ထို႔အျပင္ ငါအရွင္သည္ ေျမကမၻာကို (က်ယ္ျပန္႔စြာ) ခင္းက်င္းထားေတာ္မူ၏။ အဘယ္သို႔ တိက်စြာ ခင္းက်င္းထားဘိေသာအရွင္ ပါနည္း။” (အလ္ ကုရ္အာန္-၅၁း၄၈)

အလားတူပဲ ကုရ္အာန္ရဲ့ တစ္ျခားအာယသ္အမ်ားအျပားမွာပဲ ကမၻာႀကီးရဲ့ က်ယ္ေျပာလြန္း ပံုကို ဆိုထားပါတယ္။

“ငါအရွင္ျမတ္သည္ ပထဝီေျမကို အင္မတန္ က်ယ္ဝန္းစြာႏွင့္ ေတာင္မ်ားကို သပ္မ်ား အျဖစ္ႏွင့္ လုပ္ထားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။” (အလ္ ကုရ္အာန္- ၇၈း ၆-၇)

ကုရ္အာန္ရဲ့ ဒီအာယသ္ေတာ္ေတြထဲက ဘယ္အာယသ္ တစ္ခုတစ္ေလမွာမွ ကမၻာႀကီးကို ျပားတယ္ရယ္လို႔ တစ္စက္ကေလးေတာင္မွ ၫႊန္းမထားပါဘူး။ ကမၻာေျမရဲ့ က်ယ္ဝန္းလွပံုကိုသာ ေျပာထားတယ္။ ေျမကမၻာရဲ့ က်ယ္ဝန္းျပန္႔ေျပာမႈရဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကိုပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ထဲမွာ ဆိုထားပါေသးတယ္။

“အို…..ယံုၾကည္ၾကကုန္ေသာ ငါ၏ေက်းကၽြန္တို႔၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ ကမၻာေျမသည္ လြန္စြာ က်ယ္ဝန္းလြန္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ကိုသာ (ငါအရွင္တစ္ပါးတည္းကို သာလွ်င္) ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကကုန္ေလာ့။” (အလ္ ကုရ္အာန္- ၂၉း၅၆)

ဒါေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ ဖိအားပေယာဂေၾကာင့္ သူ႕အေနနဲ႔ ေကာင္းတာကိုမလုပ္ေတာ့ပဲ မေကာင္းတာကိုပဲ ဇြတ္တိုးမိရတာပါဆိုၿပီး ဘယ္သူကမွ ဆင္ေျခေပးလို႔ မရပါဘူး။

(၄) ေျမကမၻာ၏ ပံုသ႑ာန္သည္ ထုလံုးပံု ျဖစ္သည္။

ကုရ္အာန္က ကမၻာေျမရဲ့ တကယ့္ပံုသ႑ာန္ကို ေအာက္ပါအာယသ္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“ငါအရွင္သည္ ေျမကမၻာကို ဥသ႑ာန္ ျပဳထားေတာ္မူ၏။” (အလ္ ကုရ္အာန္- ၇၉း၃၀)

အရဗီေဝါဟာရ “ဒဟားဟာ”က ဥပံုသ႑ာန္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ျဖန္႔ၾကက္ခင္းထား ခ်က္လို႔လဲ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။”ဒဟားဟာ” က “ဒုဟီးယာ” ကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ငွက္ကုလားအုတ္ရဲ့ဥကို ရည္ညြန္းပါတယ္။ ကမၻာေျမရဲ့ပံုသ႑ာန္နဲ႔ တစ္ထပ္တည္း တိတိက်က်တူတဲ့ ထုလံုးပံုသ႑ာန္ ရွိေနပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္နဲ႔ ေခတ္သစ္သိပၸံတို႔ဟာ လံုးဝဥႆံု တစ္ထပ္တည္းကိုက္ညီေနပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s