လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို အႏုနည္းျဖင့္ ဖ်က္စီးျခင္း နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕

Echo Mike and 3 others shared M-Media‘s photo.

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို အႏုနည္းျဖင့္ ဖ်က္စီးျခင္း နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕

http://m-mediagroup.com/news/3954

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို အႏုနည္း (လူညြန္႔တံုးေစေသာ နည္းလမ္း) နဲ႕ ဖ်က္ဆီးဖုိ႕ဆိုရင္ တျခားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးက ဒါေတြကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္တဲ့။

(က) အဲ႕ဒီလူမ်ိဳးကုိ ပညာမသင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရတယ္။ အကယ္လုိ႕ ပညာသင္ျဖစ္ၾကရင္လည္း ပညာနဲ႕မထုိက္တန္တဲ႕ အဆင့္မွာထားၾကတယ္၊

(ခ) အဲဒိလူမ်ိဳးကုိ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးေတြနဲ႕ ေ၀းႏုိင္သမွ်ေ၀းေအာင္ပို႕ၾကတယ္၊အကယ္လုိ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးေတြနဲ႕ ေ၀းေအာင္မလုပ္ႏုိင္ဘူး ဆုိ ရင္ သူတုိ႕ေနထုိင္ရာကုိ ျမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္နဲ႕ မညီေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္

(ဂ) အဲဒီလူမိ်ဳးရဲ႕ သမုိငး္ကုိ ေဖ်ာက္ျပစ္ၾကပါတယ္။ အကယ္လုိ႕ သမိုင္းကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ သမုိင္းကုိ အမွန္နဲ႕ အမွား ေရာစပ္ေပးျပီး အဲဒိလူမိ်ဳးရဲ႕ သမုိင္းဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ေသးသိမ္ေစပါတယ္။

(ဃ) အဲဒီလူမိ်ဴးကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သူမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အကယ္လို႕ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႕မရရင္ အဲဒိလူမ်ိဳးရဲ႕ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ကုိ ျခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားစြာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။

(င) အဲဒီလူမ်ိဳးကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို သိမ့္ေမြ႕စြာျဖင့္ ျပန္႔ပြားေစျခင္း။

သင့္လူမ်ိဳးရဲ႕ ဂုဏ္ကုိ တျခားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးက ခ်ိဳးႏွိမ္ေနပါတယ္လုိ႕ သင္ခံစားရပါသလား၊ နံပါတ္ (က)(ခ)(ဂ)(ဃ)(င) ထဲက ဘယ္အခ်က္ေတြကိုျပဳျပီး ခ်ိဳးႏွိမ္ေနပါသလဲ?

Serajuddhin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s