ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရားသတင္းဌာန၏ ထုတ္လႊင့္ ခ်က္မ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္

Ponnya Swe / ပုညေဆြ‘s photo.

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရားသတင္းဌာန၏ ထုတ္လႊင့္ ခ်က္မ်ား ကိုျမန္ မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္………

ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋပကၡကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ၍ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကာ သတင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ ထုတ္ လႊင့္ျပသရန္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရားသတင္းဌာန၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို  ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္လိုက္သည္။

http://www.ministryofinformation.gov.mm/index.php/announcement/1591-2012-12-07-01-22-26.html

Hmuu Zaw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s