ေပါက္ေတာၿမဳိ႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၄၂၀၀ သည္ ၎တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ေနထုိင္ရ

 Lwin Thandar Soe‘s photo.

ေပါက္ေတာၿမဳိ႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၄၂၀၀ သည္ ၎တုိ႔၏လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ေနထုိင္ေနၾကရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s