UN ကိုလည္း ေမာင္းထုတ္လိုက္ပါ | ေဌးလြင္ဦး

UN ကိုလည္း ေမာင္းထုတ္လိုက္ပါ | ေဌးလြင္ဦး

ျမန္မာျပည္က မ်က္ကန္း အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီေတြ၊ ပညာမဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အာဏာမက္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေမတၱာတရားကို သံကုန္ဟစ္ေနတဲ့ လူသတ္ဂုိဏ္းဘုန္းႀကီးေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ ဘို႔ စိတ္ကူး ယဥ္ေနသူေတြ–၊ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ဆက္လက္မုန္းတီးလိုက္ပါ၊ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဆက္လက္မုန္းတီးလိုက္ပါ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္လိုက္ပါ။- က်ဳပ္တို႔ မတရား အႏိုင္ က်င့္ခံ လူေတြဘက္က ဒီထက္ခံရစရာ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ဘူး-၊ ဂိတ္ဆံုးေနခဲ့ၿပီ။ ဒီတစ္ခါ ခင္ဗ်ားတို႔ အလွည့္ကို ျပန္ေရာက္လာပါမယ္။

ငါတို႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသာ ျမန္မာေျမ၊ ျမန္မာေရကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အရွင္သခင္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ အယူသည္း ဘ၀င္ ျမင့္ေနသႈမ်ားအားလံုး- အရူးမီး၀ိုင္း ျဖစ္ရပါေတာ့မယ္။ ေခတ္ကာလနဲ႔ ကမၻာ့ဗဟုသုတ ဘာဆို ဘာမွ မရွိဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီး ဘ၀င္လိႈင္းစီးေနခဲ့သမွ်- ေျဗာင္လိမ္ေနခဲ့သမွ်၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဘ၀မ်ား ထံုးဘူး အ၀က်ဥ္း သလို က်ဥ္းလာေစရပါမယ္။– ခင္ဗ်ားတို႔က လိမ္ေနတယ္- ပတ္ေနတယ္၊ က်ဳပ္တို႔က ေဖၚေနတယ္၊ ေျဖာင့္ေန တယ္-၊ ကမၻာအလယ္မွာ ဘယ္သူေတြ အရွက္ကြဲ သိမ္ငယ္ရမယ္ ဆိုတာ၊ ကိုယ္တိုင္ ဆားျမည္းၾကည့္လိုက္ပါ။ က်ဳပ္တို႔ရဲ႔ သစၥာတရား စစ္ပြဲကို စတင္လိုက္ပါၿပီ။- ျပင္ဆင္လိုသူေတြ ျပင္ဆင္ဘို႔ အခ်ိန္ရေအာင္ က်ဳပ္တို႔ဘက္ က စည္းထားပါမယ္။ လူသား ဆန္ဆန္ ကမၻာ့ဥပေဒနဲ႔ အညီ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ခဲ့သမွ်၊ ညီမွ်စြာ ျပန္လည္ခံစားေစရပါမယ္။ လူ႔မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ဆက္ေလာက္- မြတ္ဆလင္ရြာေတြ၊ နယ္ေတြကို အက်ဥ္းစခန္း သဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဆက္သြယ္ေရး၊ က်မၼာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္က ပိတ္ဆို႔ၿပီး ေသးသိမ္ပိန္လွီသြားေအာင္ ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ နာဇီစခန္းထဲ က ဘ၀မ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ စီရင္ခဲ့တယ္။ နယ္လိုက္ ရြာလိုက္ ပိတ္ဆို႔ ကြပ္မ်က္ လို႔ မရႏိုင္တဲ့ ေနရာေဒသေတြက မြတ္ဆလင္ေတြကို ခရီးသြား၊ ခရီးထြက္လို႔ မရေအာင္- ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပား ထုတ္မေပးျခင္း နည္းပညာမ်ား၊ ခရီးလမ္းမွာ စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးမယ့္ ေပၚလစီမ်ားနဲ႔ ေခါင္မိုးမဲ့ တစ္သီး ပုဂၢလေထာင္သားဘ၀မ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ခဲ့တယ္။

ဒီအတြက္ အခု ခင္ဗ်ားတို႔ အလွည့္ကို ေရာက္လာပါၿပီ။ ေလာေလာဆယ္မွာ- ခင္ဗ်ားတို႔ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးေတြကို ေျခခ်ၾကည့္လိုက္ပါ။ အနည္းဆံုး အမႈတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကို မေျဖရွင္းဘဲ အိမ္ျပန္လို႔ မရဘူးဆိုတာ သိသြားရပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား အတြက္ ပထမ အဆင့္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံႀကီး တိုင္းမွာ တရားခံျဖစ္ေအာင္ က်ဳပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါၿပီ။- ဒုတိယ အဆင့္ ေနာက္ထပ္ သံုးလ ဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ ငံ အပါအ၀င္- ကမၻာ့ Interpol ရွိတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ ေျခခ်လို႔ မရေအာင္ ျဖစ္သြားေစရပါမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ စိတ္ ကူးယဥ္ၿပီး ကမၻာနဲ႔ခ်ီ အလုပ္လုပ္မယ္၊ အလည္အပတ္ သြားမယ္၊ ပညာသင္မယ္-၊ စတာေတြအားလံုး မိမိစိတ္ ကူးမ်ားကို မိမိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿပီး မိမိရြာထဲမွာ အက်ဥ္းသားဘ၀မ်ိဳးနဲ႔သာ ေနထိုင္လိုက္ပါ။ ဒါနဲ႔မရေသးဘူး။

တတိယ အဆင့္-၊ ကမၻာ့၀ရမ္းေျပးဘ၀နဲ႔ ႂကြက္တြင္းထဲ ၀င္ပုန္းေနဘို႔သာ ျပင္ဆင္ထားလိုက္ပါ။ မၾကာေတာ့ ေသာ ကာလမွာ ကမၻာ့ ဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲထိ စိမ့္၀င္လာပါလိမ့္မယ္။- အဲ့ဒီအခါ လူဆိုး လူမိုက္ တစ္သိုက္ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေလာက္မ်ား သစၥာရွိသလဲ- ကိုယ္ေတြ႔သိရပါလိမ့္မယ္။ ရုပ္ဖ်က္ ဘုန္းႀကီး၀တ္လိုက္လို႔လည္း လြတ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ မေသမွီ ကမၻာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေထာင္သားဘ၀ကို တစ္ေယာက္ခ်င္း ေရာက္ သြားရပါမယ္။ ပီႏိုေခ်း၊ မီလိုစီဗစ္၊ ကာရာဇစ္ တို႔လို ကမၻာမွာ နာမည္ေက်ာ္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ (သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံကသာ သိတဲ့) လူမသိ ရွင္မၾကားနဲ႔ ကမၻာ့အခ်ဳပ္ ထဲမွာ တရားရံုးတက္ဘို႔ ေစာင့္ေနရတဲ့ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား ထုနဲ႔ေဒးထဲက တစ္ေယာက္ေသာ သူ ဘ၀မ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို စီစဥ္ေပးပါမယ္။

စတုတၳအဆင့္၊ ပဥၥမအဆင့္—၊ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတယ္။ က်ဳပ္တို႔ဘက္က တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္သြားႏိုင္ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႔ မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္မူကို ျပန္မျပင္ရင္-၊ အဲ့ဒီ တစ္ဆင့္ခ်င္းကို ခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္ခံရေစ မယ္။ က်ဳပ္ေျပာခဲ့သမွ် သတိေပးခ်က္ေတြခ်ည္းပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ စဥ္းစားတတ္ရင္၊ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ရင္- ျပန္ျပင္ သင့္ခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။

ခင္ဗ်ားတို႔က ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြ၊ လူဆိုးလူမိုက္ေတြ အစား အျပစ္မဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကိုသာ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္၊ ႏွိပ္စက္ခဲ့တယ္၊ လက္နက္အားကိုးထား မိုက္ေၾကးခြဲခဲ့တယ္။ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ေတြကို ငတ္ျပတ္ေသေၾက ကုန္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ေၾကာက္ရြံတုန္လႈပ္သြားေအာင္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီတင္ မက ခင္ဗ်ားတို႔ ဗဟုသုတေလာက္နဲ႔ မြတ္ဆလင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္လို႔ စြပ္စြဲႏိုင္ ေအာင္ လက္နက္ေတာ္လွန္ေရး ဘ၀ကို အတင္းတြန္းခဲ့တယ္။- အဲ့ဒါေတြက ကေလးကြက္ေတြပါ။

ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြကို တစ္ကယ္ဖမ္းဆီး အေရးယူဘို႔၊ အျပစ္မယ့္ အဖမ္းခံရသူမ်ားကို လႊတ္ေပးဘို႔၊ ဒုကၡ သည္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းၾကည့္ရႈဘို႔- ရာဇ၀တ္မႈေတြမွာ ဗဟုိအစိုးရက လွ်ိဳ႔၀ွက္ေပၚလစီမ်ားနဲ႔ ေထာက္ပ့ံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဘို႔ က်ဳပ္တို႔ အခ်ိန္ ၂ ပတ္ေပးခဲ့တယ္။ အခု ေနာက္ထပ္ ၁ ပတ္ (၇ ရက္)ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဒီ အခ်ိန္အတြင္းမွာ မျပဳျပင္ရင္၊ သမၼတ ဆိုသူ ကိုယ္တိုင္ တရားခံထဲမွာ ပါသြားေစရပါမယ္။ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားကို ပညာေပးဘို႔ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးကို ကတိေပးပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေန႔ကစ-၊ မေသသင့္ဘဲ ဒုကၡသည္ တစ္ဦးစီ ေသရတိုင္း ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခုစီ ထပ္တိုးသြားပါ မယ္။- ရခိုင္နယ္က ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္၊ ရခိုင္ ဒုကၡသည္ေတြ၊ ကခ်င္နယ္က ကခ်င္လူမ်ိဳးႏြယ္ အားလံုးရဲ႔ ဒုကၡ သည္ေတြအတြက္ ကူညီမဲ့ အကူအညီမ်ားကို အာသာငမ္းငမ္းတက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ပဲ ကူညီပါမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ လက္ကို အပ္ပါလို႔- အရွက္မရွိ ဆက္ေတာင္းမေနပါနဲ႔၊ သမၼတကစ သူေတာင္း စားစိတ္ေပါက္ေနတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ လက္ထဲကို က်ဳပ္တို႔ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မထည့္ဘူး ဆိုတာေတာ့ သိဘို႔ သင့္ပါၿပီ။

က်ဴပ္တို႔ဘက္က ကမၻာ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ၊ UN ကို အကူအညီေတာင္းၿပီး ၾကား၀င္ ကူညီဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ထား တယ္။ ဒီတစ္ေခါက္- UN ကိုလည္း အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုျပၿပီး ေမာင္းထုတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အတင္း၀င္ကူညီမယ့္ အေျခအေနကို ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။-

ေဌးလြင္ဦး

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s