ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ရခိုင္ၿပည္တြင္း ရိုလင္ဂ်ာမ်ားသတ္ၿဖတ္ခံရမွုတြင္ တာဝန္ရွိေသာသူတဦး

ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ရခိုင္ၿပည္တြင္း ရိုလင္ဂ်ာမ်ားသတ္ၿဖတ္ခံရမွုတြင္ တာဝန္ရွိေသာသူတဦးဟု အယ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံတြင္ ေအာင္ဝင္းဆိုသူက စြတ္စြဲၿပီး၎ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းရဲေၾကာင္း စီမ္ေခၚလို္က္သည္၊ ၎အား ၿငင္းမရေအာင္သက္ေသၿပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ေတာင္ကုတ္၊ပုဏၰကြ်န္း၊ ေၿမွာင္ဦးၿမိဳ.မ်ားမွ၎၏ RNDP ပါတီဝင္မ်ားကိုေခၚေဆာင္ကာ တိုက္ခိုက္သတ္ၿဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စြတ္စြဲခံထားရပါသည္။
SOURCES BY AL JAZEER
>>>>
ေဒါက္တာေအးေမာင္အေနနဲ႕ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း အျမန္ျပန္ေျဖရွင္း သင့္သလားလို႕။ Mainstream Media တစ္ခုေပၚကေန ဒီေလာက္ၾကီးတဲ့ ပစ္မႈမ်ိဳး အတည့္အလင္း စြဲခ်က္တင္ခံထားရတာ မသိသလို လုပ္ေနလို႕ မရဘူးထင္တယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ရခိုင္ၿပည္တြ

င္း ရိုလင္ဂ်ာမ်ားသတ္ၿဖတ္ခံရမွုတြင္ တာဝန္ရွိေသာသူတဦးဟု အယ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံတြင္ ေအာင္ဝင္းဆိုသူက စြတ္စြဲၿပီး၎ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရ
င္ဆိုင္ေၿဖရွင္းရဲေၾကာင္း စီမ္ေခၚလို္က္သည္၊၎အားၿငင္းမရေအာင္သက္ေသၿပႏိုင္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုက္ပါသည္။ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ေတာင္ကုတ္၊ပုဏၰကြ်န္း၊ေၿမွာင္ဦးၿမိဳ.မ်ားမွ၎၏ RNDP ပါတီဝင္မ်ားကိုေခၚေဆာင္ကာ တိုက္ခိုက္သတ္ၿဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စြတ္စြဲခံထားရပါသည္။
SOURCES BY AL JAZEER
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s