အေမ႔ခံ လူသား သုိ႔မဟုက္ ေျမဇပင္

အေမ႔ခံ လူသား သုိ႔မဟုက္ ေျမဇပင္

Published on Thursday, 10 November 2011 12:26 | Written by ကုလားတန္ သတင္း | Print | Email | Hits: 1523

ထက္ျမတ္ေမသူ၊ ေတာင္ၾကီး

နိဳင္ငံေတာ္၏ အျမွင္႔ဆံုး အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ႕ရဲ႕   နိဳင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မွဳမ်ား မတူညီတဲ႔ လူ ႏွစ္စုၾကား ေလာင္စား နဲ႔ မီးစား တလွည္႔စီ ကမ္းေပးျခင္း၊ ဘာသာ သာသနာကို စစ္လက္နတ္ သဖြယ္ လိုအပ္ သလို   အသံုးခ်၍ လူထုကို အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ အမုန္း မီးဖန္တီးေပးျခင္း။ ဘာသာေရး ၊ လူမ်ိဳးေရး ပ႒ိပကၡာေတြၾကား သားေကာင္ အျဖစ္ မၾကာခဏ ဆြဲသြင္းခံရေလ႔ရွိတဲ႔ ျပည္သူ လူထုက အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လွည္႔ကြက္ေတြကို ရိပ္မိလာတာနဲ႔ အမွ် လုပ္ကြက္ေဟာင္း ေတြက အလုပ္မျဖစ္ ေတာ႔ဘူး  ေခတ္မမီေတာ႔ဘူး End date ျဖစ္ေနျပီး လူထုကလည္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိၾကေတာ႔ဘူး၊ အာဏာရွင္ လူတစ္စုတို႔၏ သားေကာင္းအျဖစ္ ေထာင္ဖမ္းျခင္းကို ခံခံ ေနရတဲ႔ ျပည္သူလူထုက ခံရ ေပါင္းမ်ား လာေတာ႔ အရိပ္ျမင္ အေကာင္သိ ဆိုသည္႔ အတိုင္း  လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္ေတြကို မည္သူေတြက ဖန္တီးေနသလဲ  ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္႔ လုပ္ရသလဲ ဆိုတာ လူထုုက သိရွိ ေနေသာေၾကာင္႔ လူမ်ိဳးေရး ႏွင္႔ ဘာသာေရး ရန္တိုက္ ေပးနည္းေတြ အလုပ္ မျဖစ္ေတာ႔ဘူးဆိုတာ အာဏာရွင္ေတြ သိေအာင္ ျပည္သူလူထုက သက္ေသျပသနိဳင္ခဲ႔တဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ႔ျမိဳ ႔က အျဖစ္ပ်က္ေတြကို ၾကည္႔ရွဳျခင္းျဖင္႔ သိနိဳင္ေလ၏။

Read more…

ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျငင္းခုန္ၾကရာ၀ယ္

Published on Saturday, 14 July 2012 06:00 | Written by ကုလားတန္ သတင္း | Print | Email | Hits: 1538

ေတာင္ဘာဇာေအာင္ေျမ

ယခုတေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သတ္၍ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၊ သတင္းဌာနအသီးသီးတို႔က သူဖက္ ကိုယ့္ဖက္ လိုရာဆြဲ၍ ေျပာဆိုေရးသား ေဖာ္ျပေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား၌ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်င္ တဖက္၏ ဆံုးရႈံးပ်က္စီးမႈကို ခ်ဲ႕ကား၍ ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း၊ လူမ်ဳိးႏွစ္စုအၾကား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလွ်င္မူ ကိုယ့္ဖက္မွ ဆံုးရႈံးမႈကိုသာ အေလးထားေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ဤသည္မွာ ပတ္၀န္းက်င္၏ သနားၾကင္နာမႈကို အေျချပဳေသာ ေထာက္ခံမႈရယူလိုျခင္းႏွင့္ တဖက္သားကို မုန္းတီးေစလို၍ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ လူ႔သဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေနာက္ဆံုး၌ အမွန္တရား ေပၚလာစၿမဲပင္။

Read more…

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

Published on Saturday, 19 November 2011 14:48 | Written by ကုလားတန္ သတင္း | Print | Email | Hits: 1342

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

အာမန္ (ပညာေရး)

(၁)

ရခိုင္ျပည္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တင့္တင့္တယ္တယ္ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္၏ တုိးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈတို႔မွာ ရခိုင္ျပည္သူတို႔ အေပၚသာ မူတည္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္၏ အဓိက လူမ်ိဳးႀကီး ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔သည္  ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္၊ ခ်င္း၊ ခမိ စသည့္ လူမ်ိဳးစုတို႔ႏွင့္အတူ မရွိအတူ၊ ရွိအတူ၊ ေအးအတူ၊ ပူအမွ်၊ တေရတည္းေသာက္ကာ တေလွတည္းစီးၿပီး တေျမတည္း၌ပင္ ေနထိုင္လာခဲ့သည္။

ပုိမုိ ေလ့လာ ဖတ္ရွဳလုိပါက ဤ ကလိက္ကုိ ႏွိပ္ပါ

More Articles…

  1. ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုသည္ နိုင္ငံသား ၊တိုင္းရင္းသား ႏွင္႔ ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္စု ဟုတ္မဟုတ္ ဓါတ္ခြဲ စမ္းသပ္ျခင္း
  2. ရုိဟင္ဂ်ာ သမုိင္းကုိ ေစာဒက တက္ေနသူမ်ားသုိ႕ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္ တေစ႕တေစာင္း
  3. ၁၁-ရာစု မတိုင္မီက အာရ္ကာန္(ရခိုင္)သမိုင္းအက်ဥ္း
  4. အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ အတြင္းက်သည့္ နယ္ပယ္ ပိုင္နက္သို႕ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေရာက္ရွိ လာေသာ ပိုးမႊား အေကာင္ပေလာင္မ်ား
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s