ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏လယ္ယာေျမမ်ားကုိ နစကမွထပ္မံသိမ္းယူ

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏လယ္ယာေျမမ်ားကုိ နစကမွထပ္မံသိမ္းယူ

ေက်ာ္သိန္း
RB News
ဒီဇင္ဘာ (၁၃) ၂၀၁၂

ေမာင္းေတာ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ သေရကုန္းတန္းေက်းရြာရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လယ္ယာေျမ ဧက (၅၀) ကုိ နယ္စပ္ေဒသကြပ္ကြဲေရး (နစက) မွဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိပါသည္။
ေမာင္းေတာၿမဳိ႕၊ သေရကုန္းတန္းေက်းရြာရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာလယ္ယာေျမမ်ားကုိ နစကမွအတင္း အဓမၼသိမ္းယူ လ်က္ရွိရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ စုိက္ပ်ဳိး၍မေကာင္းေသာလယ္ယာေျမဧက (၅၀) က်န္ရွိေနခဲ့ သည္။ ထုိက်န္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမဧက (၅၀) ကုိနစကမွဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္သိမ္းယူ၍ ထုိေနရာ တြင္နစက၏ အလံမ်ားစုိက္ထူလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔သိမ္း ယူၿပီးေနာက္ေန႔ တြင္ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားလယ္ထြန္ယက္ေနသည္ကုိ ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား မွေတြ ႔၍ ေမးျမန္း ရာ “ဒီေန႔ ကစၿပီးဒီလယ္ယာေျမေတြကခင္ဗ်ားတုိ႔ လယ္ေတြမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႔ လယ္ေျမေတြျဖစ္ သြားၿပီ” ဟုျပန္ ၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕တြင္ထုိကဲ့သုိ႔လယ္ယာေျမမ်ားကုိနစကမွသိမ္းယူ၍ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးေနျခင္း မ်ားကုိ ေမာင္း ေတာၿမဳိ႕ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္အစဥ္အျမဲျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး၊မူရင္းပုိင္ရွင္မ်ားမွ ႏႈတ္ ဆိတ္၍ၾကည့္ေနရသည္။ဥပေဒအရတရားစြဲဆုိရန္ႀကဳိးစားပါကမတရားသျဖင့္ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရမည္ကုိေၾကာက္ ရႊံ႕ေနရသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာသည္။
ေမာင္းေတာၿမဳိ႕၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာလယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး၊သေရ ကုန္းတန္းေက်းရြာတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ယခုအခါလယ္ေျမမဲ့၊၀င္ေငြမဲ့အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s