ရခိုင္လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးဖိနွိပ္မွဳလက္သည္တရားခံ ရွာေတြ႕ျပီ …

SPECIAL NEWS
ရခိုင္လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးဖိနွိပ္မွဳလက္သည္တရားခံ ရွာေတြ႕ျပီ……..
ယခုျပသနာအစသည္ကားေရွ႕ဦးစြာစတင္ခဲ့သည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးလိုလားေသာ အစြန္းေရာက္ရခိုင္ပါတီ(RNDP)မွအ၀ကၽြန္းသားရခိုင္ဘဂၤလီဦးေအးေမာင္ႏွင့္၄င္းတို႕လူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁) – စတင္ပံု အခြင့္အေရးအနည္းငယ္ရသည္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္မွထြက္ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြမ်ားကိုဗမာျပည္အစိုးရကေရာင္းစားျပီးရေငြကိုယူေနသည္ ရခိုင္ျပည္မွမ ရဆိုသည္႔ အေၾကာင္းကို အေျခခံ ျပီး ရခိုင္ ျပည္ခြဲထြက္ရန္ၾကိဳးစား သည့္(RNDP)ရခိုင္တိုး တက္ေရးပါတီႏွင့္ရခိုင္အစြန္းေရာက္တို႕မွစတင္သည္႕လိုက္ေသာမီပြားမီးစတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္တိုင္းတြင္ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ၊ရခိုင္ျပည္ခြဲထြက္ေရးCDမ်ားျဖန္႕ေ၀ျပီးလွဳပ္ရွားခဲ့ၾကရာမွစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(RNDP)သည္ျပႆနာ၏အစကိုသိေသာ္လည္း ယခုမွနယ္ စပ္မွ ၀င္လာေသာသူမ်ားက ႏိုင္ငံသား/တိုင္းရင္းသားတာင္းသလို လုပ္ၾကံေျပာဆိုေန ပါသည္။မည္သူကမွထိုကဲသို႕မေတာင္းဆိုပါ။အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ယခင္က၄င္းတို႕ရခိုင္ သီးျခားႏိုင္ငံေတာင္း ဆိုလွဳပ္ရွားစဥ္ကပင္ျပည္ေထာင္စုႀကီးႏွင့္ေသြးမခြဲသျဖင့္ မုန္းတီးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သတင္းမီဒီယာတို႕ႏွင့္ေတြဆံုစဥ္ကလဲ ၄င္းတို႕သာႏိုင္ငံသား၊အျခားဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မေန႕တေန႕ကမွ၀င္ေရာက္လာသေယာင္ေျပာဆိုေနပါသည္။အမွန္မွာ၄င္းတို႕သာအ၀ကၽြန္းသားရခိုင္ဘဂၤလီ မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။
(၂) – ေက်ာက္နီေမာ္လူသတ္မွဳမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးျပသနာကိုလူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ သီတာေထြးႏွင့္ထက္ထက္ျပသနာျဖစ္ပြား သည္မေရးဘဲ။အမွန္ ျဖစ္ စဥ္မွာ သီတာေထြးႏွင့္ထက္ထက္တို႕သည္လူငယ္ဘာ၀ (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္။သီတာေထြးမွာ မ်က္ႏွာမ်ားသျူဖစ္သည္။ထက္ ထက္ႏွင့္ၾကိဳက္ျပီး (၁)ၾကာ တြင္ေရနံ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ အတြက္လာ ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ခ်စ္ၾကိဳက္ၾကျပန္ရာ နဂိုရည္းစားေဟာင္း ထက္ထက္မွာမခံရပ္ႏီုင္ျဖစ္ျပီးထိုေန႕ကသီတာေထြးတစ္ေယာက္ထဲအျပန္ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္စဥ္ သဘာ၀ ဓါတ္ငြမွ လက္ရိွ ရည္းစားႏွင့္ လူသူကင္းရွင္းသည္႕ေနရာ တြင္က်ဴးက်ဴးလြန္လြန္ေတြ႕ရေသာအခါေဒါသမထိမ္းႏိုင္ဘဲ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္လိုက္ဖမ္းရာ သဘာ၀ဓါတ္ ေငြမွက်ဴးလြန္းေနသူမွာထြက္ေျပး လြတ္ ေျမာက္ သြားျပီး၊သီတာေထြးကို ဖမ္းဆီးမိျပီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထက္ထက္မွာလဲနဂိုကပင္ရခိုင္လူမ်ိဳးဗုဒၶဘာျဖစ္ျပီးမိဘအရင္းမ်ားသည္ လည္းရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။မူဆလင္မ်ား ကေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ္လည္း ဇာတိအရ မ်ိဳးတူဇာတ္တူအခ်င္ခ်င္းသာခ်စ္ၾကိဳက္ သည္။စစ္ေတြ၊ေက်ာက္ေတာ္ေျမာက္ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေက်ာက္ျဖဴ၊  ၇မ္းျဗဲ ေက်ာက္နီေမာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စသည္တို႕တြင္။ရခိုင္ႏွင့္မူဆလင္ယူသည္ကို တခါမွမၾကားဘူးမရိွဘူးပါ၊။(လံုး၀လည္းမရိွပါ)မည္သည္႕ရခိုင္မေလးကမွမူဆလင္ ကိုမည္႕သည္႕ အခါမွခ်စ္လဲမခ်စ္မၾကိဳက္သလိုယူလဲမယူပါ၊ ဟုတ္မဟုတ္လာ ေရာက္ေလ့လာပါ။ ယခုကိစၥတြင္လည္းမဆိမဆိုင္လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးကို ေသြးထိုးေပးကာအခြင့္ေကာင္းယူျပီးဘာသာလူမ်ိဳးမ်ားခြဲျခားေရးသာျပီးျပသနာမၾကီးထြားၾကီးထြားေစရန္ ယုတ္ ညံ႕ ေသာ အၾကံအစည္ျဖင့္ပံုေဖၚခဲ့ေလသည္။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ျပသနာသည္အိမ္တြင္ထိုင္ေနေသာ၊ျပသနာႏွင့္မဆိုင္ေသာသူမ်ားႏွင့္လံုး၀မသက္ဆိုင္၊မည္သည့္မိဘ၊ဆရာသမား၊လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ ရာ ဘာသာ ကမွလည္းလူသတ္ပါ၊မုဒိန္းက်င့္ပါမေဟာ၊မဆိုမဆိုင္ယုတ္ညံ႕ေသာစိတ္ျဖင့္ဆြဲေခၚ၊ဆြဲသြင္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။မၾကာမွီက ဂ်ပန္တြင္ျဖစ္ပြာခဲ့ေသာ ဂ်ပန္မေလးတစ္ဦး ကိုျမန္မာႏွစ္ဦး မွ မုဒိန္း က်င့္ခဲ့မွဳ တြင္ဂ်ပန္တြင္ရိွေသာျမန္မာအားလံုႏွင့္မည္သို႕မွ်မသက္ဆိုင္၊၄င္းတို႕တစ္ဦးႏွစ္ဦးႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္႕ျပသနာျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ခြဲျခားသိျမင္ရန္အေရးႀကီးသည္။ (အမွဳ အမွန္ မွာ အမွန္တ၇ား ေပၚေစရန္တရားခံ အားရွင္းမျပစ္ဘဲအစအဆံုးစစ္ေဆးသင့္သည္။ေထာင္ထဲတြင္အိမ္သာမွၾကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးဆိုသည္မွာမည္ သူမွ မယံဳ၊ မည္သို႕မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ ေထာင္သားအေရးၾကီး သူကို မည္သည္႕ အဆင့္ျမင့္အိမ္သာ မွမေပးထား၊အိမ္သာခြက္ပင္ပလပ္စတိတ္ခြက္သာေပးသည္။ထို႕ကဲ့သို႕တရားခံအားလံုးသတ္ေသမည္ကိုၾကိဳတင္စဥ္းစားျပီးသာျဖစ္သည္။(ေထာင္ထဲေရာက္ဖူး သူတိုင္း သိ၏) (ေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုၾကိဳးေပးသင့္သည္)
(၃) –  ယချုပသနာတြင္မည္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမွလည္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္၊ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ခြင့္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရိွဘဲ ျပသနာကိုပံုၾကီးခ်ဲ့လိုျပီး လူအမ်ား ေဒါသစိတ္မ်ားျဖစ္ လာေစရန္ လွည္႕ ကြက္ တစ္အျဖစ္တရာခံရွာေဖြ ပံုေဖၚခဲ့ျခင္း သာျဖစ္ သည္။ ရခိုင္တြင္သမိုင္းႏွင္ခ်ီျပီးေနထိုင္လာခဲ့ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုေမာင္းထုတ္ရန္ႀကံစဥ္မွဳပင္ျဖစ္သည္။၄င္းဘဂၤါလီ မ်ားသည္လူေနမွု အဆင့္ အတန္းနိမ့္က်စြာေနထိုင္ရျပီးလူဟူျပီးသတ္မွတ္ရန္ မဟုတ္ေသာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ စာမသင္ရ၊ေဆးမကုရ၊ဟိုမသြားရ၊ဒီမသြားရ၊ေနာက္ ဆံုးႏြား၀ယ္၊ဆိတ္၀ယ္မွ ပင္ အစကန္႕ သတ္ ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းမွုကိုခံေနရသည္ ကိုအားလံုအသိရခိုင္ေရာက္ဖူးသူတိုင္းသိ၏ႏိုင္ငံတကာမွလည္းအသိျဖစ္သလို႕ကမၻာမွာအဖိႏွိ္ပ္ခံရဆံုးလူသားမ်ားျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။
(၄) – ယခုျပသနာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္လံုး၀မသက္ဆိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူအမ်ားစုမွအနည္းစုကိုဖိႏွိပ္ျပီးျပသနာၾကီးထြားလိုတိုင္း။မုဒိန္းက်င့္သည့္၊ဘုန္းၾကီးရိုက္သည္။စြတ္စြဲခ်က္သည္ အဖန္တရာ အပ္ေၾကာင္း ထပ္ေနေသာစြတ္စြဲခ်က္ျဖစ္ျပီးေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္လို႕အေကာင္းဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။ဗလီဖ်က္၊မူဆလင္သတ္ခ်င္ရင္ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ျပဳလုပ္ျမဲျဖစ္၏။
(၅) – ႏိုင္ငံသားျဖစ္မွဳတြင္ကမၻာအခ်မ္းသားဆံုး၊ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္နီးျခင္းတိုးတက္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဥပမာထိုင္းႏိုင္ငံတြင္၄င္းႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားပါကႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အလိုအေလွ်ာက္ရရိွျပီးျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ကို (၃)ႏွစ္ ၊(၅)(၁၀)ႏွစ္တစ္ဆက္ထဲေနထိုင္ပါကႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အလိုအေလွ်ာက္ရရိွႏိုင္ပါလွ်က္၊ကမၻာဆင္းရဲဆံုႏိုင္ငံက်မွ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီေနထိုင္ေနပါလွ်က္ မည္ သိုမွႏိုင္ ငံသား အခြင့္ အေရးမရႏိုင္သလို၊လူတစ္ေယာက္ဟုေခၚ ဆိုႏိုင္ျခင္း မရိွေလာက္ေအာင္   ပင္ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းခံေနရသည္ကို လက္ေတြ႕ေလ့လာ ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ဘဂၤလားသည္ ပင္ယခင္က
ရခိုင္ နယ္နမိ္တ္ပိုင္   နက္ျဖစ္ျပီး သြားလာကူးလူသည္မွာမဆန္းလွပါ၊ဘဂၤလား တြင္ပင္ဘဂၤလီ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ယခင္ရခိုင္ျပည္နယ္ဥကၠဌဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေမာင္ သည္ပင္ရခိုင္ ဘဂၤလီပင္ျဖစ္သည္.၊ ရေနာင္း၊ျမ၀တီ၊ မဲေဆာက္၊တာ ခ်ီလိတ္တို႕တြင္ရွမ္း၊ဗမာတို႕ကူးလူး ဆက္ႏြယ္သြားလာသည္မွာမဆန္းသလို၊မူဆယ္ၾကယ္ေခါင္တြင္လည္းတရုပ္ျမန္မာ၊ကူလူဆက္သြယ္သြားလာေနသည္မွာ ထူးဆန္းေသာ ျပသနာ မဟုတ္ေၾကာင္းျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိ၊သမိုင္ပညာရွင္မ်ားအသိျဖစ္၏
(၆) – ကမၻာႏိုင္ငံအသီသီးတြင္ ဥပမာ ထိုင္း၊မေလး၊ဘဂၤလာဂ်ပန္ တို႕တြင္ ျမန္မာမ်ား စြာေအာက္ေျခ သိမ္းအခိုင္ခံ ၊အလုပ္သမားဘ၀မ်ားျဖင့္လုပ္ကိုင္ေနရ သည္ကိုကိုယ္ခ်င္း စာစိတ္ျဖင့္ေတြးေတာျပီး ၄င္းႏိုင္ငံ မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာမ်ားကိုယခုကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ပါက မည္ကဲ့သို႕ၾကံဳေတြ႕ရမည္ကိုဆင္ျခင္ေတြးေတာႏိုင္ၾကပါသည္။
(၇) – တရားဥပေဒေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ျပသနာျဖစ္ပြာခဲ့ရာ ေက်ာက္နီေမာ္တြင္လူသတ္မွဳတြင္ တရားခံဖမ္းဆီးရာတြင္ေဒသခံမူဆလင္မ်ားမွ၀ိုင္းျပီးဖမ္းေပးခဲ့လိုတရားခံကိုခ်က္ျခင္းဖမ္းမိေသာ္လည္း ျပသနာ အားလံုး၏အစျဖစ္ေသာသံတြဲေလအိတ္ကားေတာင္ကုတ္တြင္းတားဆီးျပီး(ေတာင္တြင္းၾကီး+ေျမာင္းျမျမိဳ႕မွခရီးသည္)ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္မဆိုင္ေသာအျပစ္မဲ့ႏိုင္ငံသား တရားက်င့္ရာမွျပန္လာေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္(၁၀)ဦးကိုရက္ရက္စက္စက္ကားေပၚမွဆြဲခ်ျပီး ခုတ္ထစ္ရက္စက္မွဳျဖစ္ေသာျမိဳ႕လံုးကၽြတ္မွပါ၀င္ေသာလူသတ္မွဳတြင္တရားခံဖမ္းဆီးရာတြင္လြန္စြာေအးေဆးစြာေဆာင္ရြက္ေနျပီးယခုအခ်ိန္ထိ တရားခံတစ္ဦးမွ်မဖမ္းေသးပါ(အစီရင္ခံစာေ၇းေနတုန္း)၊ရေသ့ေတာင္တြင္ရြာမီးရိႈရန္လာေသာအ၀ကၽြန္းသား(ရခိုင္ဘဂၤလီဗုဒၶဘာ၀င္)မ်ားကိုမြတ္ဆလင္ဘာ၀င္မ်ားကျပန္ခုခံရာတြင္ျဖစ္ပြားေသာလူေသမွဳ တြင္ေနမဆိုင္း ဘဲရြာလံုးကၽြတ္လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီဖမ္းဆီးမွဳကိုခ်က္ျခင္းျပဳ လုပ္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္ရိွျမို႕မ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားစြာကို အိမ္မ်ားကို မီးရိႈ၊ေစ်း မ်ားကိုမီးရိႈ၊ဗလီမ်ားကိူမီးရိႈျပီးအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ကိုအမိုးအကာ မရွိေသာ ျမို႕ျပင္မ်ားသို႕ေမာင္းထုတ္ေနေသာဖိႏွိပ္ေနမွုကိုလည္းသမာသမတ္ရိွသူမ်ားကမၻာႏိုင္ငံမ်ားရိွအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလက္ေတြကြင္း ဆင္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္စခန္းတို႕ တြင္မရရိွဘဲ လူၾကီးမ်ားလာစစ္ခ်ိန္တြင္ဟန္ေ၇းျပ(ဓါတ္ပံုရိုက္)ေကာင္ေစရန္အေပေးျပေနျပီး လက္ေတြ႕ တြင္ ပစၥည္း မ်ားရရိွျခင္းမရိွပါကရင္၊ႏွင့္မြန္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ၊ခ်င္း၊ကခ်င္မ်ားစြာရြာမ်ား ကိုလည္းယခုကဲ့သို႕အိမ္မ်ားမီးရိႈ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ကိုေလ့လာႏိုင္ပါသည္။တရားခံမ်ားကိုသမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ထိထိ ေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါရန္တင္ျပလိုက္ရေပသည္။
သို႕မွသာေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႕သြားေသာခရီးသည္သာယာေျဖာင့္ျဖဴးပါမည္။ . .
ေနာက္ဆက္တြဲရရွိတဲ့သတင္းကေတာ့ –

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ျဗိိိတိန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးဆိုင္ရာ ပါတီ ေပါင္းစံု ဥကၠဌ Baroness Kinnock ေရွ႕ေမွာက္မွာ ခုလို ဦးထြန္းခင္က ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။ရြာေပါင္း ၂၂ မီးရွိဳ႕ ခံရျပီး လူေပါင္း ၁၂၀၀ ေပ်ာက္ဆံုးကာ အစၥလာမဘာသာ၀င္ လူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ထိ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႕ တင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဦးထြန္းခင္က ဒီျပႆနာကို ျဖစ္ပြားေအာင္ အစိုးရတြင္းက တင္းမာသူေတြနဲ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီက အကြက္ခ် စီစဥ္ခဲ့တယ္လို႕ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ျဗိတိန္ ပါဘီမန္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ ခံ ေပးသူ ကေတာ့ မ်ားမၾကာမီက A friend’s appeal to Burma (ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိတ္ေဆြတဦး၏   ေမတၱာရပ္ခံခ်က္) ကို ေရးသားသူ CSW မွ Benedict Rogers ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ေနာက္ထပ္ ကူညီ ေပးသူေတြကေတာ့ ရခိုင္စီမံကိန္း ( Arakan Project) က Chris Lewa ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ Burma Campaign UK တို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s