ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္မွ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသမီး ေဒၚေဒၚတင္ (ရမည္းသင္း)ထံေပးစာ တစ္ေစာင္ပါသာဓုေခၚဖြယ္ ေက်းဇူးတရားသိတတ္မူ …

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္မွ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသမီး ေဒၚေဒၚတင္ (ရမည္းသင္း)ထံေပးစာတစ္ေစာင္ပါသာဓုေခၚဖြယ္ေက်းဇူးတရားသိတတ္မူ

“နံနက္ျခံထဲဆင္းတိုင္းပန္းပင္မ်ားကိုျမင္လွ်င္ပို ့ေပးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေက်းဇူးတင္ေမတၱာပို ့ပါသည္။ေအာင္ဆန္းဦးနွင့္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့က်န္းမာၾကပါသည္။အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့အတြက္ေဒၚေဒၚေရွ ့ေဆာင္၍တိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ေမတၱာမ်ားစြာနွင့္ေက်းဇူးတင္လွ်က္ခင္ၾကည္”
ကၽြန္ေတာ္တို ့AsianFameMediaGroupကLivingမဂၢဇင္းတာ၀န္ခံအယ္ဒီတာညီမငယ္ေလးေႏြးေႏြး(ေႏြးေႏြးစစ္ေအာင္)ရဲ ့မိတ္ေဆြထံမွအလြန္အင္မတန္သမိုင္းတန္ဖိုးၾကီးမား သည္ ဟုကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္သည့္စာတစ္ေစာင္ကိုဖတ္လိုက္ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္မွ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသမီးေဒၚေဒၚတင္(ရမည္းသင္း)ထံေပးစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ျပီးထိုစာပါအေၾကာင္းအရာေတြထဲထိုေခတ္ကာလအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့မ်ားက လည္းတိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးအတြက္တစ္တပ္တစ္အားထမ္းရြက္လုပ္ေဆာင္ေနပံုကိုအရိပ္အျမြက္မွသိလိုက္ရသလိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္အေနနွင့္လည္းအခ်န္နွင့္အမွ်ခရီး ေတြ ထြက္ရင္း လူထုနွင့္တစ္သားထဲေနထိုင္ကာျပည္သူတို ့၏ဘ၀ကိုမ်က္ေျခမပ်က္သိျမင္သံုးသပ္ေနေၾကာင္းသိလိုက္ရ၏။ထိုနည္းတူဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္ကိုယ္တိုင္မည္သို ့
ေသာ လူ ေနမူပံုစံျဖင့္ျပဳမူေနထိုင္ေၾကာင္းသာမကမိသားစုပံုရိပ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနွင့္လူထုအေပၚထားသည့္စိတ္သေဘာထားစံျပဳဖြယ္ရာေက်းဇူးတရားသိတက္မူတို ့ကိုပါစာေၾကာင္း
ေရ အနည္းငယ္မွ်မွာေပၚေပၚလြင္လြင္ရွိေနေစသည္ကိုဖတ္ရူျမင္ေတြ ့ရ၍အလြန္အင္မတန္သမိုင္းတန္ဖိုးၾကီးမားသည္ဟုကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္သည့္စာတစ္ေစာင္ဟုညႊန္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ကၽြန္ေတာ္အပိုဆိုျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကိုမိတ္ေဆြမ်ားခံစားဖတ္ရူၾကည့္လိုပါလွ်င္…..။
***************
ခင္မင္လွစြာေသာေဒၚေဒၚထံအားျဖင့္အစီရင္ခံပါသည္။
ရန္ကုန္ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္းစာေရးရန္စိတ္ရွိပါေသာ္လည္းအလုပ္အလြန္မ်ားပါသျဖင့္ ယၡဳေဒၚေဒၚထံသို ့၀ါးခယ္မအသြားသေဘာၤေပၚကေန၍ေရးပို ့ေပးပါသည္။ယေန ့နံနက္ ရန္ကုန္မွထြက္၍ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္တစ္ပတ္မွ်ၾကာပါမည္။ရမည္းသင္းတြင္ေခတၱေနစဥ္ေဒၚေဒၚနွင့္ေတြ ့ဆံုရသည္ကိုလည္းေကာင္းေမတၱာနွင့္ေကၽြးေမြးေသာညစာသည္ခရီးပန္းစဥ္ သံုး ေဆာင္ရသည္ကိုမ်ားစြာေက်းဇူးတင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေဒၚေဒၚေပးပို ့ေသာပန္းပင္မ်ားနွင့္တကြစားဖြယ္သစ္သီးစံုအတြက္မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ပါသည္။ပန္းပင္မ်ားလည္းေကာင္း မြန္စြာ ေပါက္ေနပါသည္။နံနက္ျခံထဲဆင္းတိုင္းပန္းပင္မ်ားကိုျမင္လွ်င္ပို ့ေပးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေက်းဇူးတင္ေမတၱာပို ့ပါသည္။ေအာင္ဆန္းဦးနွင့္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့က်န္းမာၾကပါ သည္။အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့အတြက္ေဒၚေဒၚေရွ ့ေဆာင္၍တိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ေမတၱာမ်ားစြာနွင့္ေက်းဇူးတင္လွ်က္
ခင္ၾကည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္
၅၄-၅၆ယူနီဗာစတီရိပ္သာ၊ရန္ကုန္။
***************
ဟုတ္ကဲ ့….ကၽြန္ေတာ္အပိုဆိုျခင္းဟုတ္မဟုတ္နဲ ့ဤစာထဲမွ
ကၽြန္ေတာ္မျမင္မေတြ ့ခဲ့ပါေသာအဖိုးတန္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကိုကြန္မန္ ့ေရး
ကာအဖြားတို ့ေက်းဇူးကိုတစ္ပိုင္တစ္နိဳင္ဆပ္ၾကပါစိုလားမိတ္ေဆြခင္ဗ်ာ….။
ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s