“ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?” (ကဗ်ာ)

“ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?” (ကဗ်ာ)
ကဗ်ာ

ေအာက္တိုဘာ ၊၁၈ ၊ ၂၀၁၂
M-Media
မုဒိတာေဝျဖာ

“သာသနာေရးတြင္အဓမၼစနစ္မရွိတဲ့”
ႏွစ္အခ်ိဳးႏွစ္ရာငါးဆယ္႕ေျခာက္( ၂: ၂၅၆)
ကုရ္အာန္မွာအခုလိုမိန္႕ထားတယ္။
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

“ဥာဏ္ပညာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆုံးမၾသဝါဒ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္သာ ဖိတ္ေခၚပါ”လို႕
ဆယ္႕ေျခာက္အခ်ိဳးတစ္ရာႏွစ္ဆယ္႕ငါး(၁၆း၁၂၅)
ကုရ္အာန္မွာမိန္႕ၾကားထားခဲ့တယ္။
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

ေရွးႏွစ္ေပါင္းေထာင္႕ေလးရာေက်ာ္မွာ
မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျမဲျဖစ္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြၾကားက
အာရပ္ေျမကခရစ္ယာန္ေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ေနၾကတဲ့ ၅၅%
မြတ္စလင္ေတြၾကားက မေလးက ဘာသာျခားေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

ဘယ္လိုဘယ္႕သူ႕ပေယာဂမွမပါဘဲ၊
သူ႕အလိုအေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့
ကမာၻ႔ အမ်ားဆုံးအင္ဒိုမြတ္စလင္ေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

မြတ္စလင္တို႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး ၁/၄သာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့
အိႏၵိယသား မြတ္စလင္ေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

ဖိလစ္ပိုင္လို တစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါး ခရစ္ယာန္ဘာသာအတင္း
ကူးေျပာင္းေစခဲ့ၾကရတဲ့
ဖိလစ္ပီႏို မြတ္စလင္ေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

စပိန္လို အစၥလာမ္ဘာသာ
ေမွးမွိန္ကြယ္ ေပ်ာက္ခဲ့ၾကရတာေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

အေရွ႕တီေမာလို ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံ အျဖစ္
ခြဲထုတ္ေပးခဲ့ရတဲ့
ကမာၻ႕အမ်ားဆုံး အင္ဒိုမြတ္စလင္ေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

ေဘာ႕စနီးယားလို နိင္ငံမ်ိဳးမွာ
မ်ိဳးတုန္း သုတ္သင္ခံခဲ့ရတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

ဘာစတန္ညာစတန္—အစၥလာမ္စၥတန္ေတြ
အကုန္လုံးသမိုင္းတစ္ ေကြ႕
ကြန္ျမဴနစ္ ႏ႔ြံနစ္ခဲ့ရတာေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

ဘာစစ္ဆင္ေရးညာစစ္ဆင္ေရး–
မရွိတဲ့(WMD) ကိုအေၾကာင္းျပျပီး
မႈန္႕မႈန္႕ညက္ညက္ ေခ်ခံခဲ့ရတဲ့
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြ၊
“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

“ဒါနဲ႕ေတာင္ ၊ဘာပဲေျပာေျပာ—စိုးေၾကာက္တယ္တဲ့လား?”

(မုဒိတာေဝျဖာ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s