အာဂ်င္တီးနား လႊတ္ေတာ္မွ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ား ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒသစ္ထုတ္ၿပန္ေပး

အာဂ်င္တီးနား လႊတ္ေတာ္မွ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ား ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒသစ္ထုတ္ၿပန္ေပး
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ၊၂၀၁၂

M-Media

ဗ်ဴႏိုစ္ေအရိစ္။ ။ အာဂ်င္တီးနားလႊတ္ေတာ္သည္ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ား ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပးလိုက္သည္။ အာဂ်င္တီးနား မြတ္စလင္တို႔သည္ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ရသည္ကို ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ ဤဥပေဒသစ္သည္ ၂၁ ရာစုအတြင္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား မ်က္ႏွာသာမေပးဘဲ မတရားခြဲၿခား ဆက္ဆံမွဳမ်ား အားလံုးကို စိန္ေခၚလိုက္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

ဗ်ဴႏိုစ္ေအရိစ္ ျမိဳ႕မွ လက္တင္ အေမရိကရိွ အၾကီးဆံုး ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ Islamic Centre

ဗ်ဴႏိုစ္ေအရိစ္ ၿမိဳ႕ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစၥလာမ္” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒ အရာရွိမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ Julian Doninguez ၊ ကိုးကြယ္မွဳဆိုင္ရာ သံအမတ္ အတြင္းေရးမွဴး Guillermo Oliveri ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား ၿပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္အဖြဲ႔အစည္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Sumer Noufouri တို႔သည္ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားထက္ ယခုအေၿခအေနသည္ “ထိေရာက္ေသာ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲမွဳ” ဟု အေလးေပးေၿပာၾကား သြားခဲ့သည္။

မြတ္စလင္ေလးသိန္းခန္႕ရွိေသာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္တြင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံၿပီးလ်ွင္ မြတ္စလင္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ား အနက္ တစ္ခုၿဖစ္သည္။

ဥပေဒအသစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားၿပည္သူ သြားလာရာ ေနရာမ်ားတြင္သာမက ၄င္းတို႔၏ မွတ္ပံုတင္(ID card) မ်ားတြင္ပါ ဟီဂ်ဗ္(ပု၀ါ) ၀တ္ေဆာင္းခြင့္ ၿပဳလိုက္ျခင္းသည္ အစၥလာမ္တို႔၏ ယံုၾကည္မွဳ ႏွင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားအၾကား လြန္ဆြဲစရာမလိုဘဲ “ကမာၻ႕ထိပ္သီးႏိုင္ငံ” မ်ားရဲ႕ မြတ္စလင္တို႔အေပၚတြင္ တဖက္ေစာင္းနင္း လူမ်ဳိးေရး ဆန္႔က်င္မွဳ မ်ား ကို ၿငင္းဆန္ၿပလိုက္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္ ဟု အာဂ်င္တီးနားသမၼတ Cristina Fernandez က ဂုဏ္ယူစြာေၿပာၾကားခဲ့သည္။

အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သည္ ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္တည္မွဳႏွင္ ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္ရွိပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တို႔၏ ၿမင့္ၿမတ္ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္မွဳ တန္ဖိုးသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အားအင္တစ္ရပ္ၿဖစ္ၿပီး တိုင္းၿပည္၏ အတူယွဥ္တြဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ရွိမွဳကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပမာတစ္ရပ္ ပင္ၿဖစ္သည္။ ။

ကိုးကား။ ။ http://www.presstv.ir/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s