ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္း အစည္း အေဝး က်င္းပ

ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႉ႕အသင္းေတြဟာ စနစ္မွန္နဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္မွဘဲျမန္မာစံခ်ိန္စံညႊန္းေျပာင္းရမယ္ ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ငါ့စကား ႏြားရေျပာႏိုင္တဲ့ အေကာင္ေတြဘဲ။ ေျပာသူမရွက္ နားေထာင္ရတဲ့သူ ရွက္လွျပီ။ ဒုကၡသည္ေတြစီပို႕တဲ့ ရိကၡေပၚမွာေတာင္ လဘ္စားတဲ့ေကာင္ေတြ ေနာင္ဘဝ ရိုဟင္ဂ်ာအိမ္ေအာက္က ခ်ီးစားေခြးဘဲျဖစ္မွာ။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္း အစည္း အေဝး က်င္းပ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္း အစည္း အေဝးကုိ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ အစည္း အေဝးသို႔ နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးတက္ေရာက္၍ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊သဟဇာတ ျဖစ္သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္ ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္ အကူျပဳ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရရွည္ တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတုိ႔ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္းႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိဘဲ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပေရး မွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး UNDP ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Ashok Nigam မွ မိမိတို႔သည္ အကူအညီ လိုအပ္ေ နသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၾကသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾက ပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ ပံ့ ကူညီမႈ မ်ားသာမက ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး၊ ပဋိပကၡ ကင္းေဝးေရး၊ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ျပန္ လည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းေနာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ရွိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အေထာက္ အပံ့ေပးေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္၊ သဟဇာတ ျဖစ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ေပၚေပါက္ေရး ဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္ အယူအဆမ်ား၊ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အသီးသီး တင္ျပ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ေနသည့္ ပကတိ အေျခအေန မွန္ကို အားလံုးမွ နားလည္ လက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးတြင္ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို သုံးသပ္ ေတြ႕ရွိ ရေသာ္လည္း လဲြမွားေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆ မ်ားကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုိမုိ ျဖစ္ထြန္း လာေရးအတြက္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားႏွင့္ ေျမပုံ ေလးၿမိဳ႕ နယ္ကုိ ေျမာက္ဦး ခ႐ုိင္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အေနျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ ဆက္လက္စိစစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လူသား ခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္ အကူမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားကုိ ပကတိ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚ မူတည္၍ ျပန္လည္ စဥ္းစား သုံးသပ္ သင့္ ပါေၾကာင္းျဖင့္ တုိက္တြန္း မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

http://www.myawady.com.mm/allnews/localnews/item/2256-2012-12-19-09-35-54

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s