အထူးသတင္း :ဘုိကေလးၿမဳိ႕ရွိ လက္ရွိ အသုံးၿပဳေနဆဲ မြတ္စလင္ ကာဘရ္စတန္ တြင္ ဆန္စက္ လာေဆာက္ေန

အထူးသတင္း …

ဘုိကေလးၿမဳိ႕ရွိ လက္ရွိ အသုံးၿပဳေနဆဲ မြတ္စလင္ ကာဘရ္စတန္အားေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ သူမ်ားက ကာဘရ္စတန္ေၿမေပၚတြင္ ဆန္စက္ လာေဆာက္ေနပါသည္ ။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ၿမဳိ႕ခံလူငယ္မ်ားမွ ကာဘရ္စတန္ေပၚတြင္ ဆန္စက္ မေဆာက္ရေရး အတြက္ တတက္တအား လုိက္လံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ ။ သုိ႕ေသာ္လည္း တဖက္မွ အစိုးရႏွင့္ ပုိင္ေသာ သူမ်ားၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရသည္ ။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းရုံးကုိ တင္ထားၿပီးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ဆန္စက္ ေဆာက္လုပ္ၿခင္းကုိ ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း သိရသည္ ။သုိ႕ေသာ္လည္း အစၥလာမ့္ ဘုိးဘြားတုိ႕၏ ရုပ္ေၿမမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရမည့္၀တၱရား ရွိသည္ႏွင့္အညီ အားလုံးကလည္း ကူညီေပးဖုိ႕လုိအပ္သည္ ။

ဤသတင္းကုိ မိမိတုိ႕ နီးစပ္ရာ အစၥလာမ္ အသုိင္းအ၀ုိင္း ၾကားရွိ လူၾကီးမိဘမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆုိရမည္ ။ ထုိ႕အတူ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္သည္ ။

ထုိ႕ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ အသုိင္းအ၀ုိ္င္း အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ရန္ ေဖာ္ၿပလုိက္သည္ ။

ဤသတင္းကုိ ဘု္ိကေလးၿမဳိ႕နယ္သား တစ္ဦးၿဖစ္သူက ေၿပာၿပၿခင္းၿဖစ္သည္ ။အားလုံး၀ုိင္း၀န္းကူညီႏုိင္ရန္ တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္ ။

မြတ္စလင္ညီေနာင္တုိ႕အတြက္ အခြင့္အေရးရတုန္းမွာ အလုပ္ေတြ လုပ္ထားၾကပါ ။ အစၥလာမ္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား တတ္ႏုိင္သမွ်ကာကြယ္ၾကပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s