ဆန္တီကန္ (Santikan Mosque)

Peace Forall
ေအဒီ ၁၄၂၉ ခုနွစ္တြင္ မင္းေစာမြန္ဘုရင္အား လာေရာက္ကူညီခဲ႕ေသာ မဟာေမဒင္ ဘာသာဝင္

မ်ားအတြက္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ခုေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႕သည္။ ဆန္တီကန္ (Santikan Mosque)

ဟုေခၚ၍ ေျမာက္ဦးျမဳိ႕ေတာ္၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္၊ေလာင္းၾကက္သြားကားလမ္းေဘးတြင္တည္ရွိသည္။

ဤဗလီ၏ေပါင္းထုတ္ေခ်ာင္းေလာင္းၾကက္တစ္ဝုိက္တြင္ မဟာေမဒင္တုိ႕၏ ရပ္ကြက္ အျဖစ္သတ္

မွတ္ေပးျပိးေရွးေဟာင္းဗလီမ်ားနွင္႕မဟာေမဒင္အဆက္အနြယ္မ်ားကုိ ယေန႔တုိင္ေတြ႕ရသည္။

ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္ ထြန္းေရြွခုိင္(မဟာဝိဇၨာ)

Credit To Daw Khin Hla

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s