ပုဂၢလိကမွ ရရန္အေၾကြး က်ပ္သန္းေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိ

ပုဂၢလိကမွ ရရန္အေၾကြး က်ပ္သန္းေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိ
Sunday, 23 December 2012

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရႏိုင္ငံေတာ္ သို႔ေပးသြင္းရမည့္နစ္နာေငြအနက္ ပုဂၢလိကထံမွ ရရွိဖို႔အေၾကြးက်ပ္ သန္းေပါင္းေလးေသာင္း ေက်ာ္နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာခုႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္က်န္ရွိတယ္လုိ႔ျပည္ေထာင္ စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ တင္ျပလာမႈ အေပၚသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

က်န္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေမြးျမဴေရးအစားအစာႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ ပစၥည္းလုပ္ငန္းသို႔ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္ေတြမွ ေပးသြင္းရမယ့္ႀကိဳတင္ ထုတ္ေပးေငြ၊ အစာအေႂကြးေရာင္း ခ်ေငြ၊ အက်ဳိးတူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ထုတ္ေပးေငြမ်ား၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ႀကိဳ႕ကုန္းေျမငွားရမ္းမူအတြက္ လည္းရရွိဖို႔ေႂကြးက်န္ရွိေၾကာင္း၊ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း မွာသာမက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အင္းေလးေခါင္တုိင္ဟိုတယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အမွတ္ (၁၂၈) ဆူးေလ ဘုရားလမ္းအေဆာက္အအုံတုိ႔ကို ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမွ ေငြေပးသြင္းဖုိ႔ က်န္ရွိေနျခင္းမ်ား၊Dagon Complex စီမံကိန္းအတြက္ အိမ္ ခန္းမ်ားအပ္ႏွံမႈေနာက္က်ေၾကးကို လည္း ပုဂၢလိကမွေပးသြင္းဖို႔က်န္ ရွိတာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံငွားရမ္းခနဲ႔ေရာင္း ခ်ရေငြအတြက္ ပုဂၢလိကမွေပးသြင္း ဖုိ႔က်န္ေငြမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ နစ္နာမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါပုဂၢလိကမွ ေပးသြင္း ဖို႔က်န္ေငြမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကာလသတ္ မွတ္ၿပီး ေငြေပးသြင္းဖို႔အတြက္ၾကပ္ မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

လင္းခ(သဲေတာ)
The Hot News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s