လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ၿဖတ္မႈ

လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ၿဖတ္မႈ

Posted December 8, 2012 by taqwaone in Muslim World.

မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲ႕တဲ႕ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေၿမကုိ စြန္႔ခြာခဲ႕ရသူတုိ႔

ဒီႏွစ္ အေစာပုိင္းမွာ ဗုဒၶ၀င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ မုဒိန္းက်င္႔ သတ္ၿဖတ္မႈမွာ မြတ္စ္လင္မ္ သုးံဦးပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတယ္ဆုိၿပီး အသီးသီး ေသဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

ရက္တပတ္အၾကာမွာ အၿခား မြတ္စ္လင္မ္ ၁၀ ဦးကုိ လက္စားေခ်သတ္ၿဖတ္ခံလုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္ ဘာေတြဆက္ၿဖစ္သလဲဆုိတာေတာ႔ အၿပင္ဘက္ကမၻာဟာ ဖုးံကြယ္ၿခင္းခံလုိက္ရပါတယ္။

လူနည္းစု ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စ္လင္မ္ အေၿမာက္အၿမားဟာ စစ္အစုိးရရဲ႕ စီမံခ်က္ နဲ႕ လူမ်ားစုၿဖစ္တဲ႕ ဗုဒၶ၀င္တုိ႔ ရဲ သတ္ၿဖတ္ၿခင္း၊ ေနအိမ္ေတြ မီးရုိ႕ ႏွင္ထုတ္ၿခင္းကုိ ခံေနရပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခံေနခ႔ဲရပါတယ္။ လမ္းေပၚေတြမွာဆုိ ေသြးအုိင္ေတြထဲ လွဲက်ေနတဲ႕ လူေသ အေလာင္းေတြနဲ႕ ၿပည္႔ႏွက္ေနပါတယ္” လုိ႔ ဘဂံလားေဒ႔ရွ္ဘက္ကုိ မိသားစုအတူ ထြက္ေၿပးတိမ္းေရွာင္ေနသူ မူဟမၼဒ္အစၥလာမ္ ကေၿပာပါတယ္။

လက္ရွိ အၾကမ္းဖက္ႏွင္ထုတ္ခံရတဲ႕ လူေပါင္း ေလးသိန္းေလာက္ဟာ ဘဂံလားေဒ႔ရွ္ မွာ ရာစု သုးံခု ေက်ာ္ေလာက္ ေနထုိင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ ဘဂံလားေဒ႔ရွ္ အစုိးရကလည္း ၿမန္မာအစုိးရ အတုိင္း တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူေတြအၿဖစ္နဲ႕ ရုိဟင္ဂ်ာေတြအေပၚမွာ သေဘာထားပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ ဘာအခြင္႔အေရးမွ မရသလုိ ဘယ္မွသြားစရာမရွိပါဘူး။

ဒီအေၾကာင္းအရာကေတာ႔ မိမိေမြးရပ္မွ ေၿပးထြက္၊ ႏုိင္ငံသားၿဖစ္မႈကုိ တားဆီးခံရ၊ လူသားၿဖစ္မႈရဲ႕ အေၿခခံအက်ဆုးံေသာ အခြင္႔အေရးကုိေတာင္မွ မရရွိတဲ႕ ၿမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ မွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုရဲ႕ အေၾကာင္းၿဖစ္ပါတယ္။

အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ၿဖတ္မႈေလ႔လာသူၿဖစ္တဲ႔ ပါေမာကၡ ၀ိလီယမ္ စခါးဘတ္စ္က

“အကယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ား လူေတြရဲ႕ ေမြးဖြားႏႈန္းကုိ ပိတ္ပင္ေနတာၿမင္ေနရ ၿပီဆုိရင္၊ လူေတြရဲ႕ အမွတ္အသားကုိ္တားဆီးေနၿပီဆုိရင္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ သမုိင္း၊ အေမြအႏွစ္၊ နဲ႕ ေနထုိင္ရာေဒသေတြကုိ ၿငင္းပယ္ ေနၿပီဆုိရင္ – ဒီသတိေပး လကၡာေတြကုိ ေတြးၾကည္႔ဖုိ႔ မခက္ခဲေတာ႔အေၿခေနမွာ လူမ်ဳိးတုးံသတ္ၿဖတ္မႈ (Genocide) ဆုိတဲ႕ ေ၀ါဟာရကုိ ဆုိလုိၿခင္းၿဖစ္တယ္” လုိ႔ သူကဆုိပါတယ္။

Ref: http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeerainvestigates/2012/12/2012125122215836351.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s