သီေပါမင္း၏ ရတနာဂီရိစံအိမ္ေတာ္ေရွ႕မွ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္, အိႏိၵယ ရတနာဂီရိေရာက္ နန္းက်ဗမာဘုရင္၊မိဖုရားႏွင္႔သမီးေတာ္မ်ား

 

သီေပါမင္း၏ ရတနာဂီရိစံအိမ္ေတာ္ေရွ႕မွ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္

သီေပါမင္း၏ ရတနာဂီရိစံအိမ္ေတာ္ေရွ႕မွ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

အိႏိၵယ ရတနာဂီရိေရာက္ နန္းက်ဗမာဘုရင္၊မိဖုရားႏွင္႔သမီးေတာ္မ်ား

 

အိႏိၵယ ရတနာဂီရိေရာက္ နန္းက်ဗမာဘုရင္၊မိဖုရားႏွင္႔သမီးေတာ္မ်ား

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s