အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေတြးစမ်ား – အပိုင္း (၁)

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေတြးစမ်ား – အပိုင္း (၁)
by မိုးေအး

“ေနာက္ျပန္မလွည့္စတမ္းမူနဲ႔ ဒီမုုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုုပ္ၾကမယ္ဆိုုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ခ်ီတက္ခဲ့ၾက၊ အဲဒီလို ေႂကြးေၾကာ္ရင္းပဲ ဒီကေန႔ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလထဲကိုု ေရာက္လာေပမယ့္ ဒီမုုိကေရစီရနံ႔မသင္းနိုုင္ေသးတ

ဲ့ နုုိင္ငံေတြ၊ ဒီမိုုကေရစီကိုု ခ်ီတက္မယ္လိုု႔ ေႂကြးေၾကာ္ရင္း ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ေဟာင္းကိုု ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မလွည့္ၾကေပမယ့္ ေခတ္သစ္ အာဏာရွင္ပံုုစံအသစ္ေအာက္ကိုု ေရာက္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ ဒီအထဲမွာ ဆိုုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုုရဲ႕ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာေတြကိုု အေမြဆက္ခံခဲ့တဲ့ သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ရဲ႕ ဒီကေန႔ ႐ုရွားနုုိင္ငံလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။”

“၁၉၉၁ ခုုႏွစ္ ကတည္းက ဒီမုုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ ႐ုရွားနုုိုုင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ အစိုုးရမဟုုတ္တဲ့ အန္ဂ်ီအိုုအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကကိုု အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြ … စတဲ့ ဒီမုုိကေရစီရပ္၀န္းမွာ ေတြ႔ရမယ့္ အခင္းအက်င္းအားလံုုး ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ တခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ေဟာင္းကိုု ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မယ့္ အရိပ္အေယာင္ မျမင္ရသလိုု စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုုိကေရစီခရီးကို ဆက္ခ်ီတက္မယ့္ လကၡဏာလည္း ျမင္ေတြ႔ရမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သမၼတ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဗလာဒီမာပူတင္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ပူတင္ဒီမုုိကေရစီ ဒါမွမဟုုတ္ ပူတင္ကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုု လမ္းလြဲခ်ီတက္ေနတယ္လိုု႔ နုုိင္ငံေရးေလ့လာသူအမ်ားစုုက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။”

by မိုးေအး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s