RNDP ပါတီကို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေရွ႕ေနမ်ားမွ တရားစြဲသင့္ပါေၾကာင္း

By burmamuslim

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျမန္မာမုစ္လင္မ္ေရွ႕ေနႀကီးေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ – ေရွ႕ေနႀကီး ဦးသန္းတင္၊ ေရွ႕ေနႀကီးဦကိုနီ။ အဲဒီေရွ႕ေနႀကီးေတြ ကေန ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အစၥလာမ္သာသနာကို တရား၀င္ ေစာ္ကားခဲ့တဲ့ RNDP ပါတီကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ တရားစြဲသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။ ၎တို႔ရဲ႕ တရား၀င္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ တိုးတက္ေရးစာေစာင္ အတြဲ ၂/၁၂ မွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ က်ေနာ္တို႔ မုစ္လင္မ္ေတြအားလုံး အျမတ္တႏိုးထားတဲ့ အာဇာန္သံကို ႏြားေအာ္ သကဲ့သို႔ ဆိုၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားထားပါတယ္။ အျခား အခ်က္အလက္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ပါရွိေနပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေရွ႕ေနေတြ၊ ကမာန္လူမ်ဳိး ေရွ႕ေနေတြ၊ ပသီေခၚ ဗမာမြတ္စလင္မ္ေရွ႕ေနႀကီးေတြ စုေပါင္းၿပီး တရားစြဲဖို႔ ဆိုင္းျပင္းသင့္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကုန္က်မဲ့စရိတ္ကို က်ေနာ္တို႔ အင္ရွာအလႅာဟ္ တာ၀န္ယူပါ့ မယ္။ ဒီေလာက္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းႀကီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ကိစၥကို ေခၚယူသတိေပးယုံနဲ႔ ၿပီးတယ္ဆိုတာကေတာ့ လုံး၀ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေ၇း၊ဒီမိုကေ၇စီအေ၇းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေ၇းဆိုင္၇ာေကာ္မတီ။ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ RNDP ပါတီက
(၁)ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
(၂)တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္
(၃)နိုင္ငံေ၇းပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ တို႔ကိုခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္-
(က)ကမၻာ့ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုးကြယ္ယုံၾကည္လွ်က္၇ွိေသာအစၥလာမ္သာသနာ ကို အသေ၇ဖ်က္ေစာ္ကားေ၇းသားျခင္း။
(ခ)အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ပြဲေတာ္မ်ားကို ၇ႈံခ်ေစာ္ကား ေ၇းသားျခင္း။
(ဂ)အစၥလာမ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားကို မလိုမုန္းထားေ၇းသားျခင္း။
(ဃ)အစၥလာမ္႔၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွ၀တ္ျပဳ၇န္ေဆာ္ၾသဖိတ္ေခၚျခင္းကို တိ၇ိတၦန္ေအာ္သံႏွင့္ခိုင္ႏိႈင္းေဖၚျပျခင္း။
(င)အစၥလာမ္၏စြန္႔လႊတ္လွဴမႈဒါနအား အလြဲအဓိပၸါယ္ဖြင္ ႔ေစာ္ကားေ၇းသားျခင္း။
(စ)အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တိုင္း၇င္းသား၊ နိုင္ငံသား မ်ားအားလံုးတို႔ကို၇ုန္း၇င္းၾကမ္း တမ္းစြာ ေစာ္ကားေ၇းသားျခင္း။
(ဆ)အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုးကြယ္ယုံၾကည္၇ာဖန္ဆင္း၇ွင္၏နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါအံဟူသည့္ ဆုေတာင္းေမတၱာစကား၏ သေကၤတကိုေဖၚျပလွ်က္ တ၇ား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ သမၼအာဇီ၀ျဖင့္ စီးပြါး၇ွာသူ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တိုင္း၇င္းသား၊နိုင္ငံသားမ်ားအား မလိုမုန္းထားေ၇းသားလႈံေဆာ္ျခင္း။
(ဇ)ဘာသာသာသနာယုံၾကည္မႈမတူသူမ်ားႏွင့္ထိမ္ျမားလက္ထပ္ျခင္းမျပဳ၇န္ႏွင့္မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အတင္းအဓမၼအစၥလာမ္ကို ယုံၾကည္ခိုင္းျခင္း မျပဳ၇န္၊မည္သည့္ အေၾကာင္း ႏွင့္မွ်သာသနာအတြင္းအဓမၼသြတ္သြင္းျခင္းမျပဳ၇န္ အစၥလာမ္ သာသနာ က ၇ွင္းလင္းျပတ္သားစြာတားျမစ္ထားျပီးျဖစ္ပါလွ်က္ အစၥလာ မ္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္တို႔ မဟုတ္မ၇ား စြတ္စြဲအသေ၇ဖ်က္ျခင္း။
(စ်)ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေ၇းပ်က္ျပားဂ်္ တိုင္း၇င္းသား၊နိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးနားၾကည္း ၇န္မီးပြားကာ ျပည္ေထာင္စုၾကီးျပိဳပ်က္ေအာင္ ၇ည္၇ြယ္ခ်က္ က်က် လႈံ႔ေဆာ္ေ၇း သားလွ်က္၇ွိျခင္း၊
(ည)ဘာသာေ၇းခုတုန္းလုပ္ကာ နိုင္ငံေ၇းအျမတ္ထုတ္သည့္ ေ၇းသားလႈံ႔ေဆာ္ မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ အထက္ေဖၚျပပါလႈံေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပဋိပကၡ မီးမ်ား ကာ လ၇ွည္ၾကာစြာ အလွ်ံျငီးျငီးေတာက္ေလာင္ခဲ့၇ပါသည္၊ ျပည္ေထာင္စု ၿမန္ မာ နိုင္ငံ ၾကီး၏ ဥပဓိ၇ုပ္လည္းအက်ည္းတန္၇ုပ္ဆိုးခဲ့၇ပါျပီ။ က်ဴးလြန္သည့္ပါတီႏွင့္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ထိေ၇ာက္စြာအေ၇းယူၾက၇န္ ထပ္မံဂ်္ အခ်ိန္မေႏွင္း ေစလိုပါ။ဘီလူး ၇ုပ္ေပၚေနသည္မွာလည္းၾကာလွျပီျဖစ္ပါသည္။ တင္ေမာင္သန္း
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s