ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕ရြာမေက်ာင္းဘုန္းႀကီးမွ ဆူပူမႈျဖစ္ပြားေအာင္ဖန္တီးေန

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕ရြာမေက်ာင္းဘုန္းႀကီးမွ ဆူပူမႈျဖစ္ပြားေအာင္ဖန္တီးေန

27.12.2012

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ယမန္ေန႔ကဘူးသီးေတာင္ျမိ့ဳရြာမဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ ရြာမ (ရခိုင္ရြာ) မွရခိုင္လူမ်ိဳး (၁၀၀) ခန္႔ကိုဦးေဆာင္၍ ဘူးသီးေတာင္ျမိ့ဳနယ္ေမာင္ၾကီးေထာင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုသို႔ တုတ္၊ ဓား၊ပုဆိန္မ်ားျဖင့္သြားေရာက္ျပီး ၎ေက်းရြာအုပ္စု၌ေဒသခံရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားက CARE (NGO) အဖြဲ႔၏ အကူအညီျဖင့္စိုက္ထားေသာသစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားကိုိုအဓမၼခုတ္လွဲခ့ဲၾကသည္။ ရြာသားမ်ားကထိုသို႔မခုတ္ ရန္ခ်ဳိသာစြာေျပာျပီးတားျမစ္ေသာ္လည္း ဘုန္းၾကီးကရိုင္းစိုင္းစြာေျပာျပီးခုတ္ျမဲခုတ္ေနရာ ရြာသားမ်ား ကသက္ ဆိုင္ရာ သို႔တိုင္ၾကားခ့ဲသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွမည္သို႔မွ်အေရးမယူသျဖင့္စိုက္ခင္း၏သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးခုတ္လွဲျပီးယူငင္သြားခ့ဲသည္။

ယေန႔နံနက္တြင္ထပ္မံသြားေရာက္ျပီးက်ဴးေက်ာ္ရန္စခုတ္လွဲျပန္ရာရြာသားမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္တိုးမည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ သစ္ခင္းပိုင္ရွင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကအတတ္ႏိုင္ဆံုး သည္း ခံ လ်က္ရွိျပီး သက္ဆိုင္ရာ မွမည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ ကိုေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာ သည္။

အဆိုပါဘုန္းၾကီးသည္မည္သည့္သီလမွမေစာင့္ေသာဘုန္ၾကိးတစ္ပါးျဖစ္သည္။ အရက္ေသာက္၊ မိန္းမလိုက္ စားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ဒကာဒကာမရခိုင္မ်ားပါမက်န္တစ္ျမိ့ဳလုံးသိ သည္။ ထ႔ိုအျပင္သူသည္ သ႔ူ ေက်ာင္း အတြင္းပန္းဘဲဖိုေထာင္၍ဓား၊ လွံ၊ ဂ်င္ဂလိ စေသာလက္နက္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ေက်ာင္း၌ သိုေလွာင္ ထားျခင္း၊ ရခိုင္ရြာမ်ားသို႔ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ေအးေစတီ၊အလိုေတာ္ျပည့္စေသာအျခား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားစားနပ္ရကၡာ၊ ေဆး၀ါး၊ စီးပြားေရးစသည္တို႔ပိတ္ဆို႔ ေရးကို လုပ္ေဆာင္္ ေနျပီးဆူပူျဖစ္ေအာင္အျမဲလႈံ႕ေဆာ္ေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ခ်ည္းျဖစ္ေနေသာအာဏာပိုင္မ်ားးကအျပစ္မရွိအျပစ္ရွာျပီး မူဆလင္မ်ား အားေထာင္ခ်ေနေသာ္လည္း အဆိုပါရြာမဘုန္းၾကီး၏ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုမူအေရးမယူဘဲရွိရာျပႆနာျဖစ္လာမည္ ကိုေဒသခံမူဆလင္မ်ားကအထူးစိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

မာတလိ
RB News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s