ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာင္ေပၚ ရပ္ကြက္ေန မူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းေန

ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာင္ေပၚ ရပ္ကြက္ေန မူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းေန

မဟာမင္းခန္႔
RB News
29.12.2012
ေျမပုံ ။ ။ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီႏွင့္ အဖြဲ႔ သည္ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ခဲ့သည္။၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔ျပန္ သြားၿပီးေနာက္ ပုိင္းတြင္ ေျမ ပုံ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးရုံးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လ၀က အမႈထမ္း မ်ား သည္ ေတာင္ေပၚရပ္ကြက္ေန မူဆလင္ဒုကၡသည္ မ်ားအား  ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ နည္း လမ္းေပါင္း စုံျဖင့္ဒုကၡ အမ်ဳိး မ်ဳိး ေပးေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား မွေျပာပါသည္။

ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္ အာဏာပုိင္ မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ျ ပည္နယ္အစုိးရ၏ ညြန္ၾကားခ်က္ဟု ဆုိကာ ၎ဒုကၡ သည္မ်ားအား ေတာင္ေပၚရပ္ကြက္၏ အေနာက္ဖက္ေျမနိမ့္ လယ္ကြက္မ်ား သုိ႔ေျပာင္း ေရႊ႕ေန ထုိင္ရန္ အတင္း အဓမၼခုိင္းေစေနေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားသည္အစားဆင္းရဲ၊ အေနဆင္း ရဲေန သည္သာမက ကုိယ္ စိတ္ႏွလုံးမခ်မ္းသာ၊ မလုံၿခဳံရသည့္ၾကားတြင္ ရႊံ႕ထဲ၊ဗြက္ထဲ၊ ႏြံထဲ၊ ေရ ထဲေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ အတင္း အဓမၼျပဳေနျခင္းသည္ မိမိတုိ႔ေသတြင္း မိမိတုိ႔ကုိတူးခုိင္းေန သည္ႏွင့္ တူညီေနေၾကာင္း၊ ေဆး၀ါးမရွိ ျခင္း၊ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဒုကၡသည္ ၂ ဦးမွ ၃ ဦးထိ ေသဆုံး လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူမ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္ေဖာေရာင္ျခင္း၊စိတ္ေရာဂါ ဆက္ႏြယ္ေသာ ရူးသြပ္ျခင္း ေ၀ဒနာ သည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးမွ RB News သို႔ေျပာသည္။

၎ေတာင္ေပၚေက်းရြာတြင္ဒုကၡသည္ ၃၈၀၀ ခန္႔ျဖစ္သလုိေနထုိင္ေနရၿပီး၊ ေစာင္ႏွင့္အျခား ေဆာင္း ရာသီ ဒဏ္ကုိကာကြယ္ ႏုိင္သည့္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအေရး တႀကီးလုိ အပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s