ေမာင္းေတာခရုိင္မွရိုဟင္ဂ်ာထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔၀င္ခြင့္မေပးျပန္

ေမာင္းေတာခရုိင္မွရိုဟင္ဂ်ာထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔၀င္ခြင့္မေပးျပန္

မာတလိ
RB News
30.12.2012

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွ (၃)ဘာသာ၊ (၄)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရျပီးအမွတ္မ်ားမ်ားႏွင့္ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္း သားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ရမွတ္ျဖင့္ရႏိုင္ေလာက္ေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ား၌ ၀င္ခြင့္ရေရးအတြက္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားခ့ဲၾကသည္။ ယခုအခါ၀င္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းထြက္လာရာဂုဏ္ထူးရျပီးအမွတ္မ်ားမ်ားႏွင့္ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ေသာရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ားကိုမည္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္သို႔မွ်၀င္ခြင့္မေပးဘဲမိမိတို႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသာသာမာန္၀ိဇၨာ/သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကုိသာခ်ေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ယခင္ကရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ားသည္အျခားျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္မည္သို႔မွ်ခြဲျခားမႈမရွိခ့ဲဘဲပညာေရးတြင္အခြင့္အေရးအတူတူရရွိခ့ဲၾကသည္။ သို႔ရာတြင္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီေယာင္ ေဆာင္ စစ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အရပ္သားအေရျခံဳစစ္အစိုးရတို႔က၂၀၀၁ခုႏွစ္မွစ၍ေမာင္းေတာခရိုင္မွထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ေသာရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုသားသမီးခ်င္းမစာနာအၾကင္နာမ့ဲစြာပိတ္ပင္လာခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ပိတ္ပင္ခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္းခံရသျဖင့့္္ပညာထူးခၽြန္ေသာရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ား၏ဘ၀ပ်က္ေနၾကရသည္။

“ကၽြန္မရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာသားေလးက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ (၃) ဘာသာဂုဏ္ထူးနဲ႔ေအာင္ခ့ဲပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီးႏွစ္ႏွစ္ၾကာလာတ့ဲအထိဘာတကၠသိုလ္ မွခ် မေပးေတာ့ေနာက္ဆုံးစိတ္ဓာတ္က်ျပီးမေလးရွုားသြားမယ္ဆိုျပီးေတာ့ထြက္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္မကေလးဟာမေလးရွား မေရာက္ခ့ဲပါဘူး၊ မေလးရွားကိုစက္ေလွနဲ႔အသြားဘဂၤလားပင္လယ္မွာေလွေမွာက္ျပီးွေသဆုံးသြားခ့ဲရပါ တယ္။” ဟုေမာင္ေတာမွမိခင္ျဖစ္သူက ပူေဆြးေသာကျဖင့္ RB News သို႔ေျပာျပသည္။

“က်ေနာ့္ညီတစ္ေယာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ (၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးနဲ႔ေအာင္ခ့ဲပါတယ္။ သူေလွ်ာက္ထားတ့ဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ေတြထဲကတစ္္ခုမွခ်မေပးဘဲ ဘာ မဟုတ္ တ့ဲ၀ိဇၨာဘာသာရပ္တစ္ခုကို ခ်ေပးတ့ဲအတြက္စိတ္ဓာတ္က်ျပီး ရူးသြပ္သြားပါတယ္။” ဟုဘူးသီးေတာင္မွထိုေက်ာင္းသား၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ကေၾကကြဲစြာျဖင့္ RB News သို႔ေျပာသည္။

“က်ေနာ့္သားတစ္ေယာက္က ဒီ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ(၃) ဘာသာဂုဏ္ထူးနဲ႔ေအာင္ခ့ဲပါတယ္။ အမွတ္လဲ ေကာင္းတာနဲ႔ဲတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမွာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠ သိုလ္(၅)ခုထည့္ေလွ်ာက္ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲအဲဒီထဲကဘာတစ္ခုမွခ်မေပးဘဲသူေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိခ့ဲတ့ဲသခ်ာၤဘာသာကိုခ်ေပး လာပါတယ္။ ကေလးကရည္မွန္းခ်က္ၾကီးျပီးအရမ္း ၾကိဳးစား လာခ့ဲသူျဖစ္ေတာ့အခုစိတ္ဓာတ္က်ဆင္း ေနျပီးကိုယ္ဟာကိုယ္သတ္ေသမယ္လို႔ခ်ည္းေျပာေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မိဘႏွစ္ပါးဟာသူ႔ကိုၾကည့္ျပီးရင္ က်ဳိးရပါတယ္။” ဟုဘူး သီး ေတာင္မွဖခင္ျဖစ္သူက၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာ RB News သို႔ေျပာျပသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ “ေမာင္းေတာအမ်ဳိးသားေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ” ဆိုသည့္ရခိုင္အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔က အာဏာသိမ္းစစ္စိုးရထံသို႔ရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ားအားအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားသို႔တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္မေပးရန္တင္ျပခ့ဲသည္။ အာဏာရွင္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညႊန႔္က အစြန္းေရာက္ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၏အလိုကိုလိုက္ ၍ ေမာင္း ေတာခရိုင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔၀င္ခြင့္မေပးရန္အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာအားညႊန္ၾကားထားခ့ဲသည္။ ၎မွာနာဇီျမန္မာ အစိုး ရ၏ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသုဥ္းေရးေပၚလစီမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေပၚလစီကို ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလုပ္ေနပါျပီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစား လ်က္ရွိပါသည္ဆို ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကဆက္လက္က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈကိုရပ္တန္႔ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကၾကိဳးစားတင္ျပခ့ဲၾကေသာ္ လည္းဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက မူသူ၏ ယခင္စစ္အစိုးရက့ဲသို႔ပင္ဆက္လက္ခ်ဳိးေဖာက္ျမဲခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ယခုလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္္ “ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားပညာေရးျမွင့္တင္ ေပးရမည္” ဟူေသာသူ၏မၾကာမီကေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္လုံး၀ဆန္႔က်င္ လ်က္ရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s