ေမာင္းေတာၿမဳိ႕၌ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိအစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ဖမ္းဆီးေန

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕၌ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိအစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ဖမ္းဆီးေန

M.S. Anwar
RB News
29.12.2012
ေမာင္းေတာ ။ ။ ယေန႔နံနက္ ၅ နာရီမွ စ၍ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာကုိ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ ဖြဲ႕၊ လုံထိန္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသကြပ္ကဲေရး (နစက) မ်ားမွရြာကုိ၀ုိင္း၍ ပိတ္ဆုိ႔၍ အျပစ္မဲ့ရုိ ဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ မ်ားကုိအစုလုိက္အၿပဳံ လုိက္ဖမ္းဆီးေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ယေန႔နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာကုိ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လုံထိန္းႏွင့္နစကမ်ားက ပူးတြဲ၍ ရြာသူရြာသားမ်ား တိမ္းေရွာင္၍ မရေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ မ်ားကုိ တစ္အိမ္တက္ဆင္း အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ဖမ္း ဆီးေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိလည္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ မ်ားျပဳ လုပ္ၿပီး ၊ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ သူအခ်ဳိ႕ ကုိေငြညွစ္၍ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္ တရားသူႀကီးဦးခင္ေမာင္ေရႊမွ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဇြန္လ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲ၍ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ဘဂုံးနားရြာတစ္ ရြာထဲမွ ၄၂ ဦးကုိဖမ္းရန္ ၀ရမ္းထုတ္ထားၿပီး ထုိရြာမွ ၅၄ ဦးကုိယခင္ကဖမ္းဆီး၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အက်ဥ္းေထာင္၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ သည္ ရခုိင္အစြန္းေရာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ဇြန္လ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့ သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ပုံႀကီးခ်ဲ႕သတင္း လႊင့္သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ၁၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္းထုတ္ထားၿပီး၊ ထုိ၀ရမ္း ထုတ္ထား ခံရသူ မ်ားမွာ ရြာမွေရွာင္တိမ္း ေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအားလုံး ယခုကဲ့သုိ႔ဖမ္းခံရမည္ကုိစုိးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေမာင္းေတာၿမဳိ႕မွေဒသခံတစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

ထုိေဒသခံမွ “ရခုိင္ျပည္နယ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္အမ်ားစုက ရခုိင္အစြန္းေရာက္ေတြျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္။ၿပီးေတာ့အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ဖမ္းတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္ စုအစုိးရရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ရုိဟင္ဂ်ာေတြနဲကမန္ေတြကုိညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တယ္။တခါတေလ ေနျပည္ေတာ္ ရဲ့ အမိန္႔ကုိမလုိက္နာၾကဘူး” ဟုဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဘဂၤလီမဟုတ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးဟူ၍ အတင္းအဓမၼမွတ္ပုံတင္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္လက္ေဗြ၊ ဓါတ္ပုံမ်ား ရုိက္ျခင္းပါ၀င္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ဟူသည္လူမ်ဳိးအမည္ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ငါးခူရေက်းရြာ မွရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးလက္ခံရန္ အတင္းအဓမၼျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ နစကနယ္ေျမ (၅) မွ အရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၀င္းလႈိင္ႏွင့္ ထြန္းထြန္းႏုိင္ တုိ႔မွ ဦးေဆာင္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအား ဘဂၤလီဟု အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ ထုိး ခုိင္းၿခင္း မ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ နစက အရာရွိမ်ားမွ ဤသည္မွာ အထက္ အမိန္႔ျဖစ္ၿပီး မလုိက္နာပါက ဖမ္းဆီးခံ ရမည္ဟု ရြာသူရြာ သားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ေအာက္ပါ (၇) ဦးအား ဘဂၤလီဟူ၍ လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ ဟုျငင္းဆုိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ဥေရာပ ေရာက္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားေကာင္စီ (ERC) ၏မီဒီယာသတင္းအရသိရသည္။

(၁) နဇီရ္အဟမတ္ (ဘ) ဦးဇကီရ္အဟမတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၂) အဘူလ္အာလမ္ (ဘ) ဦးအာသာအုလႅာ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၃) ႏူရ္အာလမ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ရွဖီ (အသက္ ၄၆ ႏွစ္)
(၄) ဟူးစိန္အဟမတ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာလမ္ (အသက္ ၁၉ ႏွစ္)
(၅) ဇကီရ္ (ဘ) ဦးႏူရူရ္ဇလာလ္ (အသက္ ၃၁ ႏွစ္)
(၆) ဆယာဒ္ႏူရ္ (ဘ) ဦးဆယာဒ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၇) အာမန္အုလႅာ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္အုလႅာ (အသက္ ၃၁ ႏွစ္)
ေအာက္ပါ (၂) ဦးမွာ အတင္းအဓမၼၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလီဟုလက္မွတ္ထုိးေပးခဲ့ရေၾကာင္းသိရ သည္။
(၁) ေရွာကဲသ္အလီ (ဘ) ဦးအရွဳအလီ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)
(၂) ရွားအာလမ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္အာလမ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္)

ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ေန သည္မွာ လေပါင္း အတန္ၾကာ လာၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ လူမ်ဳိးသုဥ္း သြား ေတာ့မည့္ အေနအထား သုိ႔ေရာက္ လုနီးနီးျဖစ္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s