ေမာရိယ အင္ပါယာသည္ ဘီစီ ၃၂၂ မွ ဘီစီ ၁၈၅ ထိ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပခ်ိန္ ျဖစ္

ေမာရိယ အင္ပါယာသည္ ဘီစီ ၃၂၂ မွ ဘီစီ ၁၈၅ ထိ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ ေမာရိယျပည့္ရွင္ အာေသာကမင္းႀကီး၏ လက္ထက္သည္ ရခိုင္နယ္သမိုင္းမွ ဓည၀တီ (ဒန္န၀တီ) ေခတ္ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၆၀၀ ခရီး၏ ေနာက္ဆံုး ေခတ္ကာလမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ပါ၀င္ေနေသာ ရခိုင္နယ္၏ ေျမာက္ပိုင္း (လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ထက္၀က္)သည္ ဘဂၤလီျပည့္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေမာရိအင္ပါယာ အင္ပါယာ ပိုင္နက္၏ ေတာင္တန္းေဒသသား မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ (အေပၚ၌ ေဖၚျပေသာ ပံုတြင္ၾကည့္ပါ။) ဗုဒၶဘာသာသည္လည္း ထိုေဒသမ်ား သို႔ ထိုးေဖါက္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ (ဤေနရာ၌ ဆင္ျခင္ရန္မွာ ဒါန္န၀တီ (ဓည၀တီ) တိုင္းျပည္အတြင္း၌ ေန ထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူအေပါင္းအား သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ပစ္လွ်က္ ေမာရိယအင္ပါယာထဲမွ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက အစားထိုးလိုက္ျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔၊ ဒါန္န၀တီ (ဓည၀တီ)မွ လူသားမ်ားသည္လည္း ဗုဒၶ ေဂါတမ မပြင့္မွီ သို႔မဟုတ္ အာေသာကမင္းႀကီး သာသနာမျပဳမွီ ကမၻာဦးကတည္းက မိုးက်ေရႊကိုယ္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား မဟုတ္ခဲ့ ေပ။ ဗုဒၶသာသနာျပဳမ်ား ေရာက္ရွိလာ၍ သာသနာျပဳရာမွ ယခင္ရွိရင္းစြဲ ဘာသာေဟာင္းမွ ဘာသာေျပာင္းခဲ့ ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးေျပာင္းသြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။) သို႔ေသာ္ ေမာရိယအင္ပါထဲမွ လူမ်ား ဒါန္န၀တီ (ဓည၀တီ) ထဲသို႔ သြားလာကူးသန္းလွ်က္- လူတစ္ခ်ိဳ႔ ကျပားမ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎မွာ ဘာသာတရားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ တိုင္းျပည္ရွိ လူအားလံုး ကျပားျဖစ္သြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ- မူလဘူတ လူမ်ိဳးစု အႂကြင္းအက်န္ မ်ား ရွိေနခဲ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s