ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ၏ ရခိုင့္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ဆံုးရံႈးျခင္း ၂၂၈-ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ၏ ရခိုင့္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ဆံုးရံႈးျခင္း ၂၂၈-ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

(Coral Arakan News Agency)

ရခိုင္ႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ဆံုးရံႈးျခင္း ၂၂၈-ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပၾကျပီး ရခိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s