သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အစိုးရမွရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ကိုလွည့္ျဖားေစာ္ကားလ်က္ရွိ …

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အစိုးရမွရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကိုလွည့္ျဖားေစာ္ကားလ်က္ရွိ

မာတလိ
RB News
31.12.2012

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ေမာင္းေတာျမိ့ဳနယ္၊ ခ၀ါရ္ဘီလ္ (က်ီးကန္းျပင္) အေျခစိုက္နယ္ စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ ကြပ္ ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္(နစက)မွ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ေမာင္းေတာခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းစိုးတို႔သည္္ ၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိ့ဳ “ဦးဥတၱမ” ခန္းမ၌ အဆိုပါျ မိ့ဳနယ္မွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ စာေရးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ ၃၀၀ ခန္႔ကိုေခၚယူေတြ႔ဆုံ၍ နစက၏ “ဆြဲတင္စစ္” စစ္ဆင္ေရး ကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးသည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို က်င္းပ ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ နစကကြပ္ကဲေရးမွဴးက “ဘဂၤလီမ်ား” မ်ားကို “ဆြဲတင္စစ္” စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ကြန္ျပဴတာေပၚလက္ေဗြႏွိပ္၍၌မွတ္တမ္းတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္မွာ ဘဂၤလီဟုေရးထားသည့္အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နစက ဆိုသည္မွာ ဘဂၤလီထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဌာနျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီရွိေနသေရြ႕ ဤစစ္ဆင္ေရး လည္းရွိေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရး စရိတ္ကို ဘဂၤလီမ်ားက က်ခံရ မည္ျဖစ္္ေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထ႔ိုေနာက္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းစိုးမွ ဆက္လက္ ၍ေမာင္းေတာခရိုင္မွ ဘဂၤလီမ်ားအား ဘယ္ေသာအခါ မွႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကိုေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အစစ္မခံလွ်င္၊ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ထက္ ပိုေမြး လွ်င္ ျပင္းထန္စြာအေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ကေလး ကိုယ္သတ္ပစ္ ရမည့္အေျခအေန သို႔ေရာက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေစာ္ေစာ္ကား ကားျခိမ္းေျခာက္ေျပာ ဆိုခ့ဲ သည္။ “ရိုဟင္ဂ်ာ” မ်ား အားအတင္းအဓမၼ “ဘဂၤလီ”လုပ္ပစ္ရန္ အာဏာ သုံးၾကိဳးပမ္း လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယာယီကတ္ျပားႏွင့္ သုံးေခါက္ခ်ဳိး ကပ္ျပားမ်ားသည္ေမာင္းေတာခရိုင္ေန ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ႏိုင္ ငံျခား သား ကတ္မ်ားပမာျဖစ္သည္။

ေမာင္းေတာခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေဒသခံမြတ္စလင္မ်ား သည္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္၍ အိမ္ပုိင္ ဆုိင္ခြင့္၊ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးတန္ဖုိးအားျဖင့္ သိန္း ၅၀ ထက္ပုိ၍ ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္မရွိေၾကာင္း တုိ႔ကုိထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္၍ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းကုိ လည္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသ ခံမြတ္စလင္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ တန္းတူရွိမည္မ ဟုတ္ ဟုေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“နစက”တပ္ကို အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အမဲဖ်က္သလို ဖ်က္ျပီးမ်ဳိးသုဥ္းပစ္ေရးအတြက္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၎နစကအဖြဲ႔၏ “ဆြဲတင္စစ္” စစ္ဆင္ေရးဆိုသည္ မွာဓာတ္ပုံရိုက္ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုသည္ဟု ဆိုျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားႏွ စ္စဥ္ေစာ္ကားေသာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ အေတာ္ မ်ား မ်ားကိုႏွစ္ စဥ္ေကာက္က်စ္စြာႏိုင္ ငံမ့ဲျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ နစကဓားျပမ်ား ကႏွစ္စဥ္က်ပ္သန္း (၅၀၀၀) ခန္႔ဓားျပတိုက္ေသာစစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ၾကိမ္ တြင္ထိုရိုင္းပ်ေစာ္ ကားမႈမ်ားအျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ လွည့္ကြက္ဆင္္၍ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးဟု အတင္း ၀န္ခံခိုင္းသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု အပုိပါရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္းေတာခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းစိုးဆိုသူကား ၂၀၁၂ခုေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ “ပစၧိမရပ္၀န္း” က့ဲသို႔ အစြန္းေရာက္မဂၢဇင္းကို ထုတ္ေ၀၍“၂၀၁၂ ခု ဇြန္၊ေအာက္တိုဘာရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ပြဲ” ကိုလႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီးခ့ဲသည့္အစြန္းေရာက္ “တရားလြန္လူမ်ဳိးေရး၀ါဒီ၊ ဗုဒၶ၀ါဒီ” တရားခံတစ္ဦးျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ကမၻ႔ာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ၏ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးမ်ား ကိုေပးပါမည္ဟုကတိေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ထား ရွိေသာ ေပၚလစီကို လုံး၀ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ မရိုးမသားေကာက္က်စ္စြာပင္ “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး သုဥ္းေရးေပၚ လစီ” ကို ယခင္ကထက္ပို၍ပင္အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည္။ ဤအတိုင္း ဆိုလွ်င္ မ်ား မၾကာမီတြင္ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြား ဖြယ္ရွိေနသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကို အစဥ္လွည့္ျဖားရန္ ၾကံစည္ေနသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားက သူ႔အေပၚယုံၾကည္မႈ ကင္းမ့ဲလ်က္ရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s