RNDP ပါတီဧ။္ သမိုင္းတြင္မည့္ ဂုဏ္ျဒပ္မ်ား

RNDPပါတီဆိုသည္မွာေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာအခ်က္(20)ႏွင္.ျပည္.စံုသူတစ္ခ်ိဴ.ႏွင္.အသိတရားရိွျပီးမ်ိဳးခ်စ္စိတ္၇ိွသူအမ်ားစုျဖင္.ဖြဲ.စည္းထားေသာပါတီျဖစ္သည္။

(၁)  သူတို.ဘယ္ကလာသလဲ ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲဆိုတာကိုမသိၾကဘူး သိရင္လည္းသမိုင္းေဖ်ာက္တဲသမိုင္း

ပညာရွင္၊အသက္ၾကီးလို.လူၾကီးျဖစ္သြားတဲ.တခ်ိဳ.လူခ်ီးေတြရဲ.စကားကိုမစဥ္းစားဘဲယံုတဲ.သူ။

(၂)   ကိုယ္.၇ဲ.ကံ၊ဥာဏ္၊၀ိရိယမညီမွ်လို.ဆင္းရဲရင ္(၁) မြတ္ဆလင္ (၂)ဟိႏၵဴ (၃)တျခားတိုင္း၇င္းသား (၄)တရုတ ္ (၅) ဗမာ စသည္     တို.ကိုအစဥ္အလိုက္တခုျပီးတခုရန္ရွာမည္.သူ။

(၃)  သမိုင္းေၾကာင္းေျပာင္းဖို.ဆိုရင ္ဘုရား၊ေစတီ။ပုထိုး ႏွင္.ေက်ာက္စာေတြကိုေတာင္ဖ်က္၀ံ.တဲ.သူ။

(၄)  အိမ္၀ိုင္းအစြန္မွာနဂိုတည္းကတဲနဲ.ေနတဲ.သူကိုေမာင္းထုတ္ဖို.ၾကိဳးစားျပီးေနာက္မွ၀င္လာသူကိုအိမ္ဦးခန္း

မွာတင္ျပီးဖူးဖူးမူတ္ထားခ်င္သူ။

(၅)  သူမ်ားကို ၁၀၀ဖိုးႏိွပ္စက္ျပီး ကိုယ္.ကို ၁က်ပ္ဖိုးေလာက္ခံရရင္ျဗမစို၇္  တရားလက္ကိုင္ထားျပီး အစီအစဥ္

တက်နဲ.လူသတ္၊အိမ္မီးနဲ.ရိူ. အမ်ိဴးျဖဳတ္တဲ.သူ။

(၆)  အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုေစာင္.ေရွာက္ဖို.ဆိုတဲ. ၀ံသာႏု၇ကိၡတတရားကိုသူမ်ားကိုရန္လိုျခင္းလို.အဓိပါၸယ္ဖြင္.ျပီး

ၾကိဳးၾကိဳးစားစားအေကာင္အထည္ေဖာ္သူ။

(၇)  လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာင္ဘာမွဟုတ္လွတာမဟုတ္ပဲနဲ.ငါတို.ကိုဘာမွတ္ေနလဲဆိုျပီး စိတ္ၾကီး၀င္ေနတဲ.သူ။

တျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ.ေတြထက္လက္ေပါက္ကက္ ေျပာရဆိုရခက္တဲ.သူ၊           ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားထက္ရခိုင္ ႏိုင္ငံ သားခံယူခ်င္သူ။

(၈)  ျပသာနာရဲ.ပထမပိုင္းမွာ ရိဳဟင္ဂ်ာကို (ရခိုင္ျပန္လို.)အဓိပၸာယ္ဖြင္.ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ရိဳဟင္ဂ်ာမ၇ိွဘူး

ဘဂၤလီလို.ေျပာျပီး ကိုယ္.စကားကိုယ္တာ၀န္မယူေရွ.ေနာက္မညီတဲ.သူ။

(၉)  လက္နက္တစံုတရာမပါတဲ.လူၾကီး(၁၀) ကိုေတာင္ကုတ္မွာ၀ိုင္းျပီးသတ္ခံရတာ သူတို.ကိုရန္စသလိုလုပ္လို.

သတ္ရပါတ၇္လို.ေျပာတဲ.သူ။

(၁၀) ဆင္းရဲတုန္းကဘာမွမေျပာဘဲဆင္းရဲသားထီေပါက္သလိုသဘာ၀ယံဇာတေတြေပၚလာမွငါတို.ေငြေတြ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးသံုးတယ္ထင္တဲ.သူ(ဒါေတာင္သူတို.ေတာ္လို.မဟုတ္ဘူး သဘာ၀ကေပးတာ)။

(၁၁)  ဘုရားရွင္  သက္ရိွထင္ရွားရိွခ်ိန္မွာမဟာျမတ္မုနိရုပ္ပြားေတာ္ကို ရင္ေငြ.ေတာ္သြင္းေပးတဲ.ေခတ္က

စႏၵာသူရိယမင္းကို(သူ.ခမ်ာ၇ခိုင္စာနဲ.စကားကိုၾကားေတာင္မၾကားဘူး ျမင္ေတာင္ျမင္ဘူးမသြားခ်ာဘူး)

ဘုရားနဲ.စကားေျပာတဲ.အခ်ိန္မွာလည္း သူေရာ ဘုရားေရာ ၇ခိုင္စကားမသံုး အဲဒီေခတ္က၇ခိုင္စကားမ

ေျပာနဲ.ပါဠိေတာင္မေပၚေသးဘူး ၇ခိုင္လို.ဇြတ္အတင္းေျပာျပီး ျမန္မာျပည္တ၀န္းက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ.

ေက်းဇူးအတင္ခံခ်င္သူ(ရခိုင္ပဲလား ၇ခိုင္ျပည္ကမင္းလားမသိဘူး ၇ခိုင္ျဖစ္သြားရွာတယ္ သနားပါတယ္)။

(၁၂)  နာဇီေတြလိုအက်င္.စ၇ိုက္နဲ.မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္တတ္တဲ.၀သီ၇ိွျပီးသူတို.ကိုသူတို. တို.နာဇီေခတ္ကဂ်ဴး

ေတြလိုခံစားျပီးအားငယ္ေနတဲ.သူ။

(၁၃)  မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကိုလည္းဘာသာတရားနဲ.အညီေနျပီး ငါးပါးသီလလံုေအာင္ေနဖို. အလုပ္ၾကိဳးစားဖို.

ဒုစ၇ိုက္မူေတြေရွာင္ဖို.သင္မေပးဘဲ သူမ်ားေၾကာင္.ဆင္းရဲတယ္ေျပာတဲ.သူ၊သူမ်ားထက္ျမတ္တ၇္ေျပာ  တဲ.သူ။

(၁၄)  အမ်ိဳးသားေရး စ၇ိုက္လကၡဏာေပ်ာက္မွာေၾကာက္ျပီး ကုလားလူမ်ိဳးမုန္း၊အဓိကအေၾကာင္းတရားျဖစ္

တဲ.ဗ်စ္ရည္ဆိုင္ ပျခဳပ္ဆိုင္၊ေလာင္းကစား၀ိုင္းေတြ၇ဲ.ေနာက္ကြယ္ကၾကိဳးကိုင္သူေတြကို ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္

ေပါင္းျပီး ေ၇လိုက္လ ႊဲတဲ.သူ။

(၁၅)  ဟန္ေဆာင္ျပီး ရီတတ္တဲ.၊ ဟန္ေဆာင္ျပီးငို တတ္  ေကာက္က်စ္တဲ.ကုလားေတြကို     ဟန္မေဆာင္ဘဲ.တကယ္ေသေအာင္ကေလး၊လူၾကီး၊မိန္းမ၊ဂီလာန   သက္ၾကီးေတြပါမခ်န္  ရြာလံုးက်ြတ္ေအာင္ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္အျပည္.နဲ. ကူညီ   တဲ.သူ။

(၁၆)  ရက္ရက္စက္စက္ အမူေတြအကုန္က်ဴးလြန္ျပီး ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္၀င္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ထိုင္ရ

မလို ထ၇မလိုျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္သူ (ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကိုပါ ဖင္ၾကားဂဲညွပ္ေအာင္လုပ္တဲ.သူ)။

(၁၇)  ေသာက္လုပ္မရိွတဲ.(အဲေလ၇ိွလဲမလုပ္တဲ.)လူေတြကဒုကၡသည္အမည္ခံျပီးအေခ်ာင္စားခ်င္တဲ.သူ၊

ေမ်ာက္ျပျပီးဆန္ေတာင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ေမ်ာက္ကိုယ္တိုင္ကေတာင္းတာ။

(၁၈)  ကိုယ္နဲ.အႏြယ္တူလူေကာင္းအမ်ားစုက အေၾကာင္းအက်ိဳးနဲ.တရား၇ိွ၇ိွဆံုးမ၇င္အမ်ိုးကိုသစၥာေဖာက္တ၇္  ဆိုျပီးတရြားလံုး တမ်ိဳးလံုးနဲ.၇န္တိုက္ေပးတဲ.သူ။

(၁၉)  မသီတာေထြးလို ကုလားေတြရဲ.ရက္စက္ယုတ္မာမူေၾကာင္.ေသသြားတဲ.(နာမည္၊လူ၊ဘ၀)မသီတာေထြး

ကိုသားသမီးခ်င္းမစာမနာ(ကိုယ္.သားသမီးဆို အဲလိုလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး)ကိုယ္သြားတဲ.လမ္းမွာခ်နင္းတဲ.သူ။

(၂၀)  ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ.လမ္းမၾကီးမွာအ၇ူးတစ္ေယာက္ရဲ.စိတ္ကူးရိွတိုင္းလွမ္းတတ္တဲ.ေျခလွမ္းလိုမ်ိဳးသြားလို

ေသာအရပ္၊ပန္းတိုင္၊ဦးတည္ခ်က္ခန္.မွန္းရခက္သူ။

မွတ္ခ်က္။           ။ပါတီတစ္ခုေအာင္ျမင္ဖို.ထက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေအာင္ျမင္ျခင္းသည္သာ အဓိက

                          အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s