ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလိုသူမ်ား ဖိတ္ေခၚ

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလိုသူမ်ား ဖိတ္ေခၚ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (ယာယီ)မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ပါတီ၊ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုအား ယေန႔ေန႔လည္ ၂ နာရီ တြင္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လက္ရွိ တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးလုိလားသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုကေတာ့ ယာယီပဲ ရွိပါေသးတယ္။ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းေလာက္မွာတုန္းက စာတင္ထားပါတယ္”ဟု အဆိုပါ အဖြဲ႔ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူ ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဖဲြ႔အစည္းမွ ယခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ကြင္းဆင္း၍ ေဒသခံမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ားကို သာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာမ်ား အေပၚ သံုးသပ္အေျဖရွာမည့္ ပံံုစံျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

သုတလင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလိုသူမ်ား ဖိတ္ေခၚ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (ယာယီ)မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ပါတီ၊ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုအား ယေန႔ေန႔လည္ ၂ နာရီ တြင္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လက္ရွိ တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးလုိလားသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

“အခုကေတာ့ ယာယီပဲ ရွိပါေသးတယ္။ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းေလာက္မွာတုန္းက စာတင္ထားပါတယ္”ဟု အဆိုပါ အဖြဲ႔ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူ ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဖဲြ႔အစည္းမွ ယခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ကြင္းဆင္း၍ ေဒသခံမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ားကို သာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာမ်ား အေပၚ သံုးသပ္အေျဖရွာမည့္ ပံံုစံျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ 

သုတလင္း
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s