“ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး”မရွိဟုဆိုလွ်င္ “ရခိုင္လူမ်ဳိး”၊“ဗမာလူမ်ဳိး”လည္းမရွိ

“ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး”မရွိဟုဆိုလွ်င္ “ရခိုင္လူမ်ဳိး”၊“ဗမာလူမ်ဳိး”လည္းမရွိ

သိၾကားမင္း
RB News
1.1.2013
တေဇာက္ကန္းတိရစၧာန္သင္းကြပ္ဆရာၾကီးဦးေအးေမာင္၊ ၿဖီးျဖန္းဆရာၾကီးဦးေအးခ်မ္းတို႔ရခိုင္အုပ္စုက “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဆိုသည္မွာသမိုင္းမွာမရွိ၊၊ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟုဇြတ္တရြတ္ေျပာလ်က္ရွိသည္။ထိုအစြန္းေရာက္မ်ား၏ေလသံကိုလိုက္၍ “သူမ်ားေယာင္လို႔ေယာင္အေမာင္ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ” သည့္ဦးသိန္းေ႒း၊ဦးခင္ရီစေသာျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔ကလည္း “ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာျမန္မာျပည္မွာမရွိဘူး၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး(၁၃၅)မ်ဳိးထဲမွာဘယ္တုန္းကမွမပါခ့ဲဘူး။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တာမွာလဲမပါဘူး” ဟုျမည္တြန္ေတာက္တီးလ်က္ရွိၾကသည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူတစ္ဦးကဆိုလွ်င္ကုလသမဂၢအထိ္ တက္ျပီးရိုဟင္ဂ်ာမရွိဟုမွင္ေသေသေျဗာင္လိမ္သည္။ အဆိုးဆုံးကားသမၼတဦးသိန္းစိန္ကပင္ တိရစၧာန္ သင္းကြပ္ဆရာၾကီးဦးေအးေမာင္၏မိႈင္းမိေနျခင္းျဖစ္သည္။
“ရုိဟင္ဂ်ာ”သည္ျမန္မာအင္ပါယာတြင္ရွိခဲ့သည္ဟု ၁၇၉၉ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာFrancis Buchanan ၏ သုေတသနမွတ္တမ္းတြင္ပါရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆုံးဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္သည့္ဦးနုအစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာသည္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟုအသိအမွတ္ျပဳခ့ဲေၾကာင္း၊ ယခင္ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ မ်ား၏အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ “ေသးေသးတင္“ တစ္လုံးပင္အပို၊ အလိုမရွိရသည့္စာအုပ္စာတမ္း၊စာနယ္ဇင္းမ်ားကရိုဟင္ဂ်ာသည္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ေဖာ္ျပခ့ဲ ေၾကာင္း၊ ေသနတ္တကားကားႏွင့္စစ္သားမ်ား (၂၄) နာရီပတ္လုံးအထူးေစာင့္ၾကပ္ေသာျမန္မာအစိုးရပိုင္ “ျမန္မာ့အသံ”လႊင့္ရုံမွ“ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားဘာသာ”ကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလႊင့္ထုတ္ခ့ဲေၾကာင္းစသည္တို႔ကိုသမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကအေထာက္အထားမ်ားခိုင္ခိုင္လုံလုံျဖင့္ ေရးသားတင္ျပေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ေအးေမာင္၊ ေအးခ်မ္း၊ သိန္းေ႒း၊ ခင္ရီတို႔အုပ္စုကမ်က္စိမ်ားကန္း၊နားမ်ားပင္း၊ ဦးေခါင္းခြံထဲဦးေႏွာက္မ်ားမရွိဘဲႏြားေခ်းမ်ားထည့္ထားသလားဟုထင္ရေလာက္ေအာင္ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသည့္ပမာထင္ရွားေနသည့္အေထာက္မ်ားကိုျမင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ“ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာျမန္မာျပည္မွာမရွိဘူးခ်ည္း” ေအာ္ျမည္လ်က္ရွိသည္။ ဧကႏၱျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုစုံေအာင္ မဖတ္ဖူးေသာဗဟုသုတေခါင္းပါးလြန္းသူမ်ားျဖစ္ရေပမည္။ သို႔မဟုတ္သူေတာ္ခ်င္းခ်င္းသီးတင္းေလြ႔ေလြ႔ ေပါင္းဖက္ေတြ႔ျပီးျမန္မာသင္ပုန္းၾကီးမေက်သူမ်ားခ်င္းညီ၍ “ဤ” ကို “ကၽြဲ” ဟုဖတ္ေနသူမ်ားျဖစ္ရေပမည္။
ဤအသိေခါင္ခက္အ၀င္နက္ေသာေခြးျမီးေကာက္မ်ားတြင္စြဲကပ္ေနေသာ “ရိုဟင္ဂ်ာမရွိ” စိတ္စြဲေရာဂါ (Obsession) ေပ်ာက္ကင္း၍ုျမန္မာျပည္မွာရိုဟင္ဂ်ာရွိေၾကာင္းျမင္ႏိုင္္ေစျခင္းငွာ အျခားကုထုံးတစ္ခုျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကုစားၾကည့္ခ်င္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္နည္းကားသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကိုရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေရးသားရွင္းျပသည့္နည္းမဟုတ္ဘဲ “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမရွိဘူး”၊ခ်ည္းဟု “ဘူး” တစ္လုံုးေဆာင္ေနသူမ်ားကို လူ႔သမိုင္းတြင္လူမ်ဳိးေပၚေပါက္လာပုံသေဘာတရားကိုက်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္ျပနည္း (ယုတိၲေဗဒနည္း) ျဖင့္ရွင္းျပမည့္နည္းျဖစ္သည္။ ထို “ဘူးကြယ္” ေနသူမ်ား၏ဦးေႏွာက္မ်ားသည္ “တင္ၾကိဳစီမံထားခ်က္မ်ား” ႏွင့္ျပည့္ႏွက္မေနဘဲ ၎တို႔၌လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚတတ္သည့္ႏွမ္းတစ္ေစ့မွ်ဥာဏ္ကေလးရွိခ့ဲလွ်င္မ “ဘူး” ေတာ့ဘဲျမန္မာျပည္မွာရိုဟင္ဂ်ာရွိေၾကာင္းျမင္ႏိုင္္လာလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိသည္။
ဦးစြာထို “ဘူး” သမားမ်ားကိုေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကိုေမးလိုက္ဦးမည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနစၾက၀ဠာၾကီးမွလူသားတို႔ေန ထိုင္ေသာကမ႓ာၾကီးျဖစ္ေပၚလာသည္မွာႏွစ္ေပါင္းမည္ရွိျပီနည္း။ ထိုကမ႓ာျဂိဳလ္ၾကီးေပၚတြင္လူသားဟူ၍ ေပၚလာသည္မွာႏွစ္ေပါင္းမည္ရွိျပီနည္း။ ကမ႓ာျဂိဳလ္ၾကီးေပၚလာသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ဟို္လူမ်ဳိး၊ သည္လူမ်ဳိး ဟူ၍ေပၚခ့ဲသေလာ။ လူ႔သမိုင္းသည္မည္သည့္အခ်ိန္ကစတင္ခ့ဲသနည္း။ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကမ႓ာဦးကာလကပင္ေပၚေပါက္ခ့ဲေသာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပသေလာ။ ၎လူမ်ဳိးမ်ား၏ေက်ာမ်ားေပၚတြင္မိခင္ ၀မ္းဗိုက္ကထြက္က်လာကတည္းကဗမာလူမ်ဳိး၊ရခိုင္လူမ်ဳိးဟူ၍ေရးသားပါလာခ့ဲေလသေလာ။ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားေပၚလာျပိးေနာက္ပိုင္းတြင္ကမ႓ာၾကီးပ်က္သည့္တိုင္ ေနာက္ထပ္မည္သည့္လူမ်ဳိးသစ္မ်ား မေပၚေပါက္ရေပဘူးေလာ။ လူ႔သမိုင္းတြင္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚလာပုံသေဘာတရားမည္သို႔ရွိသနည္း။
ေအးေမာင္၊ေအးခ်မ္း၊သိန္းေ႒း၊ခင္ရီတို႔အုပ္စုအေနျဖင့္ဤေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကည့္ေစခ်င္သည္။
လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္(၁၃.၇)ဘီလီယံခန္႔ကဆိုလွ်င္မည္သည့္အရာမွ်မရွိပါ။ မဟာစၾက၀ဠာလည္းမရွိ၊ ေနစၾကာ ၀ဠာလည္းမရွိ၊ ကမ႓ာျဂိဳလ္ၾကီးလည္းမရွိ၊ လူသားလည္းမရွိ၊ အဂၤလိပ္လည္းမရွိ၊ ဗမာလည္းမရွိ၊ ရခိုင္ လည္းမရွိ၊ ရိုဟင္ဂ်ာလည္းမရွိ။ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ဘယ္အရာမွ်မရွိပါ။ ေနာက္မဟာေပါက္ကြဲမႈ (Big Bang) ၾကီးျဖစ္ျပီးေနာက္လြန္ခ့ဲေသာ(၄.၄၅) ဘီလီယံခန႔္ကမွကမ႓ာျဂိဳလ္ၾကီးေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ (၂၅၀၀၀၀) ခန္႔ကမွယေန႔လူသားမ်ားေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ (၅၀၀၀၀) ခန္႔္ကမွသာဗဟို အာရွသို႔ယေန႔လူသားမ်ားေရာက္ကာစသာရွိေသးသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟုအမည္ေပါက္ေနေသာေဒသ တြင္ထိုလြန္ခ့ဲေသာႏွစ္(၅၀၀၀၀)ခန္႔္ကဆိုလွ်င္လူသူဟူ၍ပင္မရွိေသး။ ထ႔ိုေၾကာင့္ကမ႓ာျဂိဳလ္ၾကီးေပၚလာ သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္လူသားဟူ၍ပင္မရွိေသးပါ။ ဟိုလူမ်ဳိး၊သည္လူမ်ဳိးဟူ၍လည္းမကြဲျပားေသးပါ။ ကမၻာဦး ကာလလူဟူ၍စတင္ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္လူသားသာရွိျပီးလူမ်ဳိးဟူ၍လုံး၀မရွိ။ ျပင္သစ္၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကုိးကန္႔၊ ၀၊ ဘဂၤလီ၊ ကမန္စသည့္နာမည္မ်ားျဖင့္လူမ်ဳိးမ်ားလည္းမရွိ။ ဗမာ၊ ရခိုင္၊လူမ်ဳိးမ်ားသည္လညး္္ေက်ာကုန္းေပၚ၌ “ဗမာ”၊ “ရခိုင္” ဟူ၍ေရးသားပါရွိလ်က္သူတို႔၏မိခင္၀မ္းဗိုက္မ်ား ထဲကထြက္က်လာျခင္းမရွိေသးပါ။ ေနာင္ေသာအခါလူမ်ားေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသုိ႔အုပ္စုကြဲေနထိုင္ရာမွ ေနထိုင္ရာေဒသ၏ေရေျမေဒသပထဝီအေျခအေနေၾကာင့္အသားအေရာင္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ပုံ၊ ဘာသာ စကား၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ဓေလ့ထုံးစံစသည္တို႔ကဲြျပားျခားနားေသာ လူအုပ္စုမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း သာျဖစ္သည္။
ဤသုိ႔အုပ္စုအသီးသီးတြင္ထူးျခားေသာအသြင္လကၡဏာမ်ား (သီးျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား) ရွိလာေသာအခါ လူမ်ဳိးအသီးသီးေပၚေပါက္လာသည္။ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကိုးကန္႔၊ ၀၊ ဒိုင္းနက္ စေသာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဤသို႔တမူထူးျခားေသာအသြင္လကၡဏာမ်ား (သီးျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား) ရွိလာရာမွျမန္မာ့သမိုင္း၏ အမွတ္ တစ္ေနရာစီတြင္ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္လူမ်ဳိးသစ္မ်ားေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ရပ္တန္႔ ေနသည္မဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမ႓ာတြင္လည္းေကာင္းလူမ်ဳိးသစ္မ်ားဆက္လက္ေပၚ ထြန္းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သိပံၸပညာရွင္မ်ား၏အလုိအရေနစၾက၀ဠာၾကီးသည္ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းသန္းေပါင္း ၄၅၀၀ခန္႔တည္ရွိဦးမည္ဟုဆိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔ကမၻာၾကီးသည္ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းသန္းေပါင္း မ်ားစြာဆက္လက္တည္ရွိမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္အထက္တြင္ျပဆိုသည့္အတိုင္းကမၻာ တြင္ေနာင္လာလတံၱ႔ေသာကာလ၌လူမ်ဳိးသစ္မ်ားေပၚထြန္းလာေပဦးမည္။ ဤသေဘာအရလူမ်ဳိးသစ္ တစ္မ်ဳိးသည္ယေန႔လည္းေပၚႏိုင္သလိုနက္ျဖန္သဘက္လည္းေပၚႏိုင္သည္။ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ဳိးေပါင္း (၆၀၀၀) ခန္႔ေပၚထြန္းျပီးျဖစ္သည္ဟုခန္႔မွန္းၾကသည္။ ဤအေရအတြက္သည္ ရုတ္တရက္္ဝါးကနဲေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေရွ႕ေနာက္ျပဳ၍ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အစပထမတြင္ ဘာလူမ်ဳိးမွ်မရွိ။ ေနာက္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးရွိလာသည္။ ေနာင္အခ်ိန္တန္ေသာအခါအျခားလူမ်ဳိးသစ္ မ်ားေပၚလာျပီးလူမ်ဳိးအေရအတြက္တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကားကာလတြင္အေျခအေနတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေပၚျပီးသားလူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕မ်ဳိးတုံးသြားသည္လည္းရွိေသးသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ကမၻာလူမ်ဳိးအေရအတြက္ ဤမွ်သုိ႔ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ကမၻာလူ႔သမိုင္း၌လူမ်ဳိးအေရအတြက္သည္ကိန္းေသျဖစ္ ေနရမည္၊ ပုိျခင္းေလ်ာ့ျခင္း လုံးဝမရွိေစရ (သို႔မဟုတ္) ရွိမည္မဟုတ္ဟုမည္သူမွ်က်ိန္းေသမေျပာႏိုင္ေပ။အခ်ဳိ႕ေသာရွိျပီးသားလူမ်ဳိးမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သလုိ၊ အသစ္အသစ္ေသာလူမ်ဳိးမ်ားလည္း ေပၚလာဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္ကားဤကိန္းဂဏန္းသည္ေျပာင္းလဲေနဦးမည္ဆိုျခင္းပင္တည္း။ဤသည္မွာဓမၼတာျဖစ္သည္။ “သမိုင္း” တြင္အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအျခင္းအရာျဖစ္သည္။ဤျဖစ္စဥ္သည္ကမၻာပ်က္သည့္တိုင္ျဖစ္ေနမည့္ “ပရမတၴတရား” ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးအသစ္သစ္ မ်ားေပၚလာေပဦးမည္။ ထိုသို႔လူမ်ဳိးသစ္ေပၚလာျခင္းသည္သည္ “လုပ္ၾကံဖန္တီးျခင္း” မဟုတ္ေပ။သမိုင္းတြင္သူ႔အခ်ိန္တန္၍သူဖူးပြင့္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤေလာကသဘာဝတရားကုိလက္မခံဘဲ ကမၻာ့ လူ႔သမိုင္းတြင္ေနာက္ထပ္လူမ်ဳိးသစ္လုံး၀မေပၚရ၊ ကမၻာပ်က္သည့္တိုင္ ဤလူမ်ဳိး (၆၀၀၀) သာရွိရမည္ ဟုေျပာေနလွ်င္အမွန္တရားကုိျငင္းပယ္ေနျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ ပထမေပၚေသာလူမ်ဳိးကနည္းနည္း ေနာက္က်ေပၚေသာလူမ်ဳိးကုိ “မင္းတို႕ကသမိုင္းမွာမရွိခဲ့ဘူး၊ မင္းတို႔ဟာကအခုမွလုပ္ၾကံဖန္တီးခ်က္ပါ” ဟူ၍ေျပာလွ်င္သဘာဝက်မည္မဟုတ္ပါ။ ေစာေစာေပၚေသာျပင္သစ္လူမ်ဳိးကေနာက္က်ေပၚေသာ အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိးကုိလည္းေကာင္း၊ ေစာေစာေပၚေသာဗမာလူမ်ဳိးကေနာက္က်ေပၚေသာကုိးကန္႔လူမ်ဳိးကုိ လည္းေကာင္း“အသစ္ဖန္တီးေသာလူမ်ဳိး”ဟူ၍စြပ္စြဲျခင္းမလုပ္ႏိုင္ေပ။ လူမ်ဳိးအားလုံးသည္တျပိဳင္တည္း မေပၚႏိုင္သျဖင့္ေရွ႕ေနာက္ျဖစ္၍ေပၚေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဗမာ၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ တမူထူးျခားေသာအသြင္လကၡဏာမ်ား (သီးျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား) ရွိလာ၍
ျမန္မာ့သမိုင္း၏အမွတ္တစ္ေနရာစီတြင္ေပၚထြန္းလာခ့ဲသလို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသည္လည္းတမူထူးျခားေသာ အသြင္လကၡဏာမ်ား (သီးျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား) ရွိလာ၍ျမန္မာ့သမိုင္း၏အမွတ္တစ္ေနရာတြင္ေပၚထြန္းလာ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ရခိုင္မ်ားကသူတို႕ကုိယ္သူလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀၀) ခန္႔ကသမိုင္းတြင္ျဖစ္တည္ လာသည္ဟုဆိုသည္။ သည္အတိုင္းခဏထားပါ။သူတို႔အလိုအရဆိုလွ်င္ပင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀၀) မတိုင္မွီကရခိုင္ဟူသည္သမိုင္းမွာမရွိခဲ့။ ထိုအခ်ိန္က်မွလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ရပ္တည္ဖို႔အရည္အခ်င္း ျပည့္စုံ လာ၍သမိုင္းတြင္ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ထိုအခ်ိန္က်မွသမိုင္းတြင္ မရွိခ့ဲ ေသာ “ရခိုင္” လူမ်ဳိးဆိုသည္ကိုဖန္တီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ရခိုင္မ်က္ကန္းမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုမူ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ေလာက္မွသာေပၚေပါက္လာသည္ဟုဆိုသည္။ လုပ္ၾကံဖန္တးီေသာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု လည္းအဆင္အျခင္မ့ဲစြာမ်က္စိမွိတ္ဇြတ္တရြတ္ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ (အမွန္မွာ Francis Buchanan ၏သုေတသနျပဳခ်က္ကိုေထာက္လွ်င္ရိုဟင္ဂ်ာရွိေနသည္မွာအခ်ိန္ကာလၾကာေညာင္းလွျပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟု အမည္ေပါက္ေနေသာေဒသ၏မူလဘူတလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ယေန႔ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ဘိုးေဘး ဘီဘင္မ်ားသာျဖစ္ၾကသည္၊ ရခိုင္မ်ားမဟုတ္ပါ) ရခိုင္မ်ားကရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသူတို႔ထက္မ်ားစြာ ေနာက္က်ေပၚေပါက္ခ့ဲ၍လက္မခံဟုဆိုေနသည္။ သမိုင္းတြင္လူမ်ဳိးသစ္တစ္မ်ဳိးအခ်ိန္မေရြးေပၚႏိုင္ေၾကာင္း အထက္တြင္ရွင္းျပျပီးျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ (သို႔မဟုတ္) အျခားလူမ်ဳိးသစ္တစ္မ်ဳိးသည္ ယေန႔ပင္ေပၚလာ သည္ဆိုလွ်င္ပင္္ဆင္ျခင္တုံတရားျပည့္စုံသူမ်ားကျငင္းမည္မထင္ပါ။ ေပၚသင့္ေပၚထိုက္၍ေပၚသည္ဟု ဆိုေပမည္။ သို႔ေသာ္ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသူတို႔ထက္ေနာက္က်ေပၚသည္ဟုအယူရွိ သျဖင့္ျငင္းလ်က္ရွိသည္။ ကမန္ဆိုေသာလူမ်ဳိးသည္ရခိုင္မ်ားထက္မ်ားစြာေနာက္က်၍ေအဒီ ၁၆၆၆ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွေပၚေပါက္လာေသာခ့ဲသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ထိုကမန္မ်ားကုိ္ရခိုင္မ်ားကလုပ္ၾကံ ဖန္တီးေသာလူမ်ဳိးဟုအဘယ္ေၾကာင့္မေခၚသနည္း။ “သက္” လူမ်ဳိးသည္ရခိုင္လူမ်ဳိးသည္ထက္ေစာ၍ ေပၚသည္ဟုဆိုသည္။ “သက္” ကလည္းရခိုင္ဟူသည္ယခင္ကမရွိ၊ေနာက္မွလုပ္ၾကံဖန္တီးေသာလူမ်ဳိး ဟုေျပာေနေလသေလာ။ ေနာင္လာလတံၱ႔ေသာခရစ္သကၠရာဇ္ (၂၀၀၀၀) ခုႏွစ္တြင္ရခိုင္ေဒသ၌လူမ်ဳိးသစ္ တစ္မ်ဳိးေပၚမည္ဆိုပါစုိ႔။ (မေပၚႏိုင္ဟုမည္သူမွ်ျငင္းမည္မထင္ပါ)။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ရခိုင္မ်ားကထိုလူမ်ဳိးကုိ သမိုင္းတြင္မရွိေသာလူမ်ဳိး၊ လုပ္ၾကံဖန္တီးေသာလူမ်ဳိးဟုေခၚမည္ေလာ။ သုိ႔ဆိုလွ်င္လူမ်ဳိးျဖစ္ေပၚပုံ သေဘာတရားကိုထိုအႏွီရခိုင္မ်ားကနားမလည္ျခင္းသာျဖစ္သာျဖစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္းဦးခင္ရီတို႔ကိုင္ဆြဲထားေသာတိုင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ဳိးစာရင္းဆိုသည္မွာအာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းကလိုသူကိုထည့္၊မလိုသူကိုျဖဳတ္၍ေရသားထားေသာစာရင္းတစ္ခုသာျဖစ္ျပီး၊ အဂၤလိ္ပ္ေခတ္ ကသန္းေခါင္စာရင္းဆိုသည္မွာလည္း “ရခိုင္” ကို “ေမာဂ္” ၊ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ကို “မဟာေမဒင္” ဟူ၍သူတို႔ နားလည္သလိုေရးမွတ္ခဲ့ေသာစာမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဘုရားေဟာဗ်ာဒိတ္မ်ားမဟုတ္ေခ်။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆို္ရလွ်င္ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္၊ ဗမာ စေသာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ျမန္မာ့သမိုင္း၏ အမွတ္တစ္ေနရာ စီတြင္ေပၚသင့္၍ေပၚေပါက္ခ့ဲေသာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသို႔ရွိပါလ်က္္ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မရွိဟုဆိုလွွ်င္ထိုျမန္မာ့သမိုင္း၌ရခိုင္လူမ်ဳိး၊ဗမာလူမ်ဳိးဟူ၍လည္း ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s