(၂၀၁၃)ခုႏွစ္အတြင္း နဂါးေငြ႕တန္းသစ္ (၇၀၀၀၀)မွ် ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ပညာရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္

‎(၂၀၁၃)ခုႏွစ္အတြင္း နဂါးေငြ႕တန္းသစ္ (၇၀၀၀၀)မွ် ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ပညာရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္
Tuesday, 01 January 2013

(၂၀၁၃)ခုႏွစ္အတြင္း စၾကာဝဠာ အတြင္းမွ နဂါးေငြ႕တန္းသစ္ (၇၀၀၀၀)မွ်ထိ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိရန္ သုေတသီမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဩစေၾတးလ် နကၡတ္ေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက Wallabyႏွင့္ Dingo နကၡတ္ေဗဒ မွန္ေျပာင္းစခန္းႀကီး ႏွစ္ခုအား စတင္ မိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီးေနာက္ ယင္းတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အဆံုးမဲ့ စၾကာဝဠာအတြင္းမွ လူသားမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ နဂါးေငြ႕တန္း (၇၀၀၀၀)မွ်ကုိ
ေတြ႕ရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိသည္။ တစ္ခုလွ်င္ စူးစမ္းေရးယူနစ္ (၃၆)ခုစီ ပါဝင္ကာ (၁၂)မီတာစီ အက်ယ္ရွိေသာ စေလာင္းႀကီးမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ျဖန္႔က်က္ တည္ေဆာက္
ထားသည္။

ဩစေၾတးလ်ရွိ Askapဟု အမည္ေပးထားေသာ နကၡတ္တာရာ စူးစမ္းေရး သုေတသန စခန္းသည္ ေပါင္စတာလင္ (၆၅)သန္းထိ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ကာ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း (၃၆)ခု ဝန္းရံထားသည္။ ပညာရွင္မ်ားက Askapသည္ စၾကာဝဠာ၏ အလွ်ိဳ႕ဝွက္ဆံုး ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္ေသာ အေမွာင္စြမ္းအင္ အေၾကာင္းကိုလည္း အေျဖထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ကူညီေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အဆိုပါ အေမွာင္စြမ္းအင္ အေၾကာင္းကို မည္သူမွ် တိတိက်က် မရွင္းျပႏုိင္ဘဲ သီအိုရီ သေဘာသာ ယူဆထားေသာ္လည္း ယင္း၏ လႊမ္းမိုးသည္ စၾကာဝဠာ တိုက္တစ္ခုလံုး၏ (၇၃)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိေနမည္ဟု သုေတသီမ်ားက ယူဆထားသည္။ ယခုမွန္ေျပာင္းႀကီးမ်ားကို စၾကာဝဠာအတြင္း သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္ေနမႈ ရွိမရွိ စူးစမ္းရန္လည္း အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည့္တိုင္ ယင္းသည္ အဓိက အက်ဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

(Ref: Daily Mail)
Planet Myanmar Network

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s