လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ရပ္တည္ေရးႏွင္. ဖြံ.ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အတြက္ မရွိမၿဖစ္ လုိ အပ္တဲ. အဂၤါ ရပ္ၾကီး (၄) ခု

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ရပ္တည္ေရးႏွင္. ဖြံ.ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အတြက္ မရွိမၿဖစ္ လုိ အပ္တဲ. အဂၤါ ရပ္ၾကီး (၄) ခု ရွိတယ္။အဲဒီ အဂၤါ ရပ္ၾကီး (၄) ခု ကေတာ.
၁။ လူမ်ဳိး ရဲ. အင္အား
၂။ လူမ်ဳိး ရဲ. တန္ခုိး အာဏာ
၃။ လူမ်ဳိး ရဲ. ပုံစံက်တဲ.ႏုိင္ငံေရး ဖြဲ.စည္းမွဳၾကီး
၅။ လူမ်ဳိး ရဲ. ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။
၁။ လူမ်ဳိး ရဲ. အင္အား
လူမ်ဳိး ရဲ. အင္အား ဆုိတာ လူမ်ဳိးရဲ. စည္းလုံး ညီညြွတ္မွဳ၊ စည္းကမ္းရွိ မွဳ၊ စီးပြြါးေရး ဖြံ.ၿဖဳိးတုိးတက္မွဳ ၊အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ၾကြယ္၀မွဳ စသည္တုိ.ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။
၂။ လူမ်ဳိး ရဲ. တန္ခုိး အာဏာ ဆုိတာကေတာ. မိမိ လူမ်ဳိးမွာ ၾသဇာ အာဏာ ရွိရမည္။ အၿခား လူမ်ဳိး အလယ္မွာ ေခါင္းငုံေနလုိ. တပည္.ခံေနလုိ. မၿဖစ္ဘူး။ မိမိ လူမ်ဳိးမွာ လက္ရုံးရည္ အၿခား လူမ်ဳိးေတြ ေလးစားေလာက္တဲ. အစြမ္းအစ ရွိရပါမယ္။ ဒါကုိ ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ရမည္။

၃။ လူမ်ဳိး ရဲ. ပုံစံက်တဲ.ႏုိင္ငံေရး ဖြဲ.စည္းမွဳၾကီး လူမ်ဳိးဆုိတာ စစ္တပ္ၾကီး တစ္ခု ကဲ.သုိ. ပုံစံက်က် ဖြဲ.စည္းထားႏုိင္ရမည္။ ပု၈ၢဳိလ္ခ်င္းကြဲ ၊ အုပ္စုခ်င္းကြဲ ၊ လူတန္းစားကြဲ ၊ ဂုိဏ္းဂဏ ကြဲ ေနလုိ. မၿဖစ္ဘူး။တစ္စိတ္ တစ္၀မ္းတည္း စည္းလုံး ရမည္။

၅။ လူမ်ဳိး ရဲ. ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ဆုိတာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးလုံးကုိ ဒုကၡမွ ကယ္တင္ႏုိင္ၿပီး ဆင္းရဲမွဳ မွ ကင္းေ၀းေစၿပီး တုိးတက္ၿပီး သာယာေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ. ေခါင္းေဆာင္လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိေခါင္းေဆာင္ႏုိင္တဲ. ပု၈ၢလုိလ္မရွိရင္ စက္ေခါင္းမပါတဲ. ရထားတြဲၾကီးလို ဖရုိ ဖရဲ ၿဖစ္ေနမွာ ပဲ ။ဒါတင္မကဘူး အရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း လုိအပ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s