က်ားနဲ႔ဆင္နဲ႔ လယ္ျပင္မွာ ေတြ႔ေတာ့မယ္ | ေဌးလြင္ဦး

က်ားနဲ႔ဆင္နဲ႔ လယ္ျပင္မွာ ေတြ႔ေတာ့မယ္ | ေဌးလြင္ဦး
Friday, January 04, 2013 ေဌးလြင္ဦး

“ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆုိတာ မရွိ၊ ကိုလိုနီေခတ္မွာ လယ္ကူလီ လုပ္ဘို႔အဂၤလိပ္ကိုလိုနီမ်ားကေခၚလာသူမ်ားသာ ျဖစ္ တယ္-လို႔ ေျပာထားတဲ့ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းအား-၊

ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ ရွိတယ္၊ မူလေဒသခံ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ဟာ ဘဂၤလီမဟုတ္ ေက်းကၽြန္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း Debate လုပ္ဘို႔ စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ ဦးေဌးလြင္ဦးကို ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက လက္ခံ လိုက္ၿပီ။-

စိန္ေခၚသည့္ေန႔ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္-၊
လက္ခံသည့္ေန႔ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္-

ဦးေဌးလြင္ဦးဘက္မွ- သတ္မွတ္ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုအားေရြးရန္-၊ ပရိသတ္မ်ားေရွ႔၊ မီဒီယာမ်ားေရွ႔၌ Debate လုပ္ရန္၊ သတ္မွတ္ေနရာအားေရြးရန္- ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအား အေၾကာင္းျပန္လိုက္ေပၿပီ။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ မည့္ေနရာသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာရွေဒသ ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၌ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္- ဦးေဌးလြင္ဦး ဘက္မွ ၂၀၁၃ မတ္လတြင္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအား ေရြးခ်ယ္မည့္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းျပန္လိုက္ေပၿပီ။

က်ားနဲ႔ ဆင္ လယ္ျပင္မွာ ေတြ႔ေတာ့ၾကေတာ့မည္။ ပရိသတ္မ်ားမွ- သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ရင္တမမႏွင့္ ပြဲၾကည့္ရေတာ့မည္- ျဖစ္သည္။

ရခိုင္သမိုင္းသည္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းတင္ျပထားသကဲ့သို႔ ဆက္လက္ရပ္တည္မည္ေလာ–၊ သို႔မဟုတ္ ဦးေဌးလြင္ဦး တင္ျပသကဲ့သို႔ သမိုင္းေျပာင္းသြားမည္ေလာ– ဟူသည္ကား–။

ဆက္လက္၍ ၾကည့္ၾကပါကုန္-။

ေဌးလြင္ဦး

ကုရ္အံက်မ္းေတာ္ ဘာသာျပန္ဆရာ၊
BA (ျမန္မာစာ- ရန္ကုန္)၊
AA (Media Marketing, NY USA),of Buddhism, Christianity & Islam

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s