ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကား၏ ၄၀% မွာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ပါ႒ိလုိၿဖစ ္…

ရုိ ဟင္ဂ်ာ

ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကား၏ ၄၀% မွာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ပါ႒ိလုိၿဖစ္……….

ယေန႕ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသည္မွာ ဘာလဲ ဆုိသည့္ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနသည္ ။
ကြ်န္ေတာ့္ အေၿဖကေတာ့ ရွင္း၏ ။

ရုိဟင္ဂ်ာ စကားကုိ ဒုိင္းနက္ ၊ မာရမၾကီး ၊ ကမန္ ႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားလည္းေၿပာသည္ပင္ ။ ရုိဟင္ဂ်ာ စကားကုိ အမ်ားဆုံးေၿပာသူမ်ားမွာ ဒုိင္းနက္ႏွင့္မာရမၾကီး လူမ်ဳိးမ်ားပင္ၿဖစ္သည္ ။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ဘဂၤလီ မဟုတ္ပါ ။
ဘဂၤလီ စကားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ စကား၏ ကြာၿခားခ်က္မွာ ၇၀% ရွိသည္ ။

ရုိဟင္ဂ်ာ စကားသည္ ဘဂၤလီ ၊ အာရပ္ ၊ အိႏၵိယ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ ပါ႒ိ ၊ ပါကစၥတန္ ၊ ပါရွား နင့္ ရခုိင္ စကားမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ ၿဖစ္ေပၚလားၿခင္း
ၿဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္ ။ အမ်ားဆုံးမွာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ပါ႒ိ လုိၿဖစ္သည္ ။

ေရွးေဟာင္းရခုိင္ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ယေန႕ ရခုိင္လုိတစ္လုံးမွ် မပါ ပါ ။
ရုိဟင္ဂ်ာ ( တစ္နည္းအားၿဖင့္ အူရဒူက့ဲသုိ႕ စာမ်ဳိး ) သာပါရွိပါသည္ ။
ဤအခ်က္ကုိ အာနႏၵာေက်ာက္စာ ႏွင့္ ၿဗိတိန္ယဥ္းေက်းမႈ ၿပတုိက္တြင္
ရွိေသာ ေရွးေဟာင္း ရခုိင္ဒဂၤါးၿပားမ်ားက သက္ေသထူပါလိမ့္မည္ ။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးပင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္အာမခံ၍ ေၿပာႏုိင္ပါသည္ ။

ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ရခုိင္လူမ်ဳိး ကမန္တုိင္းရင္းသား ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိလူမ်ဳိးထဲသုိ႕ ဘယ္သူစိမ္း လူမ်ဳိးမွအ၀င္မခံႏုိင္ပါ ။ သုိ႕ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ားမွာ ရခုိင္မြတ္စလင္မ်ားသာၿဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္လက္ခံပါသည္ ။

ရုိဟင္ဂ်ာစကားတြင္ ပါ၀င္ေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ အနည္းအက်ဥ္းေဖာ္ၿပလုိက္ပါသည္ ။

Government (အဂၤလိပ္) – ေဂၚရ္မန္းတရ္ (ရုိဟင္ဂ်) = အစုိးရ

Fooler (အဂၤလိပ္) – ေဖာ္လာရာ (ရုိဟင္ဂ်ာ) = အရူး

ပ စိၦမ (ပါ႒ိ) – ဖီေဆး (ရုိဟင္ဂ်ာ) = အေနာက္ဘက္

မြန္းသိ (ပါ႒ိ) – မြန္းသီး (ရုိဟင္ဂ်ာ) = အေရွ႕ဘက္

Bazaar (အဂၤလိပ္) – ဘာဇာရ္ ( ရုိဟင္ဂ်ာ) = ေစ်း

ေကသာဗ္ (အူရ္ဒူ) – ကိသာဗ္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) = စာအုပ္

ပါနီ (အိႏၵိယ) – ဖာနီ (ရုိဟင္ဂ်ာ) = ေရ

အဘ (ရခုိင္) – အဘား (ရုိဟင္ဂ်ာ) = အေဖ

အမ (ရခုိင္) – အမား (ရုိဟင္ဂ်ာ) = အေမ

Bottle (အဂၤလိပ္) – ေဘာသ္ေသာ္ (ရုိဟင္ဂ်ာ) = ဖန္ခြက္ ၊ ဖန္ပုလင္း

Pan (အဂၤလိပ္) – ဖန္းန္ (ရုိဟင္ဂ်ာ) = ေဘာင္းဘီ

အာေဂၚရ္ (ပါရွန္းေရွးေဟာင္းစကား – အာေဂၚရ္ (ရုိဟင္ဂ်ာ)= အရင္တုန္းကအားေဂါ့ႏုိင္ငံကုိ ကုိယ္စားၿပဳၿပီး (ၿဖစ္ၿပီးသားအေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိသုံးေသာ စာလုံး ) ေၿပာရာတြင္သုံးသည္)

Under (အဂၤလိပ္) – အန္ဒါ ( ရိုဟင္ဂ်ာ) = ဥ (အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အၿခားသတၱ၀ါ ဥ ကုိေၿပာရာတြင္သုံးသည္)

တန္ရာ (ပါ႒ိ) – ၾတာန္ (ရုိဟင္ဂ်ာ) = ပုိက္ဆံ

ေရးလွ်င္ အမ်ားၾကီး က်န္ပါေသးသည္ ။
ဤသည္တုိ႕မွာ အၾကမ္းဖ်င္းသာ တင္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ကုိယ္ပုိင္ရွာေဖြခ်က္မ်ားၿဖစ္ပါသည္ ။ တစ္စုံတစ္ရာ မွားယြင္းခြ်တ္ေခ်ာ္ခ့ဲပါက ကြ်ႏု္ပ္တာ၀န္သာၿဖစ္ပါသည္ ။

Tim Cahill

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s