“လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အေတြး”

လြတ္လပ္ေရးေန႔ဆုိတာ “ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္တုိ႔ထံက လြတ္လပ္ေရးရရွိခ့ဲတ့ဲေန႔” (၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေန႔လုိ႔ပဲ ေရးသားျခင္းဟာ လုံေလာက္ေပမယ့္ မျပည့္စုံဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၄း၂ဝ)နာရီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္တုိ႔ထံက လြတ္လပ္ေရးရရွိခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲတုိင္းျပည္ဒီကေန႔ လြတ္လပ္မႈရွိပါသလား ?။ သူ႔ကၽြန္မခံလုိတ့ဲ ရဟန္းရွင္လူ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း ရရာလက္နက္စြဲကုိင္၍ တုိက္ပြဲဝင္ခ့ဲၾကလုိ႔ တုိင္းျပည္က လူမ်ဳိးျခားထံက လြတ္လပ္ေရးရရွိခ့ဲေပမယ့္ တကယ္ပဲ ရဟန္းရွင္လူ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း ဒီကေန႔ လြတ္လပ္မႈရွိပါသလား ?။ သူ႔ကၽြန္ဘဝကလြတ္ေျမာက္ခ့ဲေပမယ့္ စစ္ကၽြန္ဘဝကုိ ေရာက္ရွိခ့ဲ၊ ေရာက္ရွိေနတုန္းပဲ မဟုတ္ပါလား ?။ ျပည္နယ္/ျပည္မ မခဲြျခားဘဲ လြတ္လပ္ေရးအတူတူရယူဖုိ႔ သေဘာတူခ့ဲေပမယ့္၊ ဗမာတစ္က်ပ္ဆုိ အျခားတုိင္းရင္းသားေတြလည္းတစ္က်ပ္ဆုိၿပီး သေဘာတူခ့ဲေပမယ့္ ဒီကေန႔ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္းနဲ႔ ရွမ္းေတြ ဘယ္လုိေနေနရလဲ ?။ တကယ့္ကုိ လြတ္လပ္တ့ဲ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိေနၿပီလား ?။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔လုိ႔ေရးတာထက္ “ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္တုိ႔ထံက လြတ္လပ္ေရးရရွိခ့ဲတ့ဲေန႔”လုိ႔ေရးရင္ ပုိၿပီးျပည့္စုံလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္တုိ႔ထံက လြတ္လပ္ေရးရရွိခ့ဲတ့ဲ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ကလြဲလုိ႔ လြတ္လပ္ျခင္းရဲ႕အႏွစ္သာရ ဘာတစ္ခုမွမေတြ႕ရလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ———————————————————————————— စာေပအေမြမ်ားေပးခ့ဲတ့ဲ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အဖုိးေလးကုိ ဂုဏ္ျပဳတ့ဲအေနနဲ႔ (၁၉၅၇)ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွာ ၉-ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ထုတ္ေဝခ့ဲတ့ဲ “ကမာၻ႕အလင္း”စာေစာင္ အတဲြ(၅) အမွတ္(၄၉)ပါ လြတ္လပ္ေရးေန႔နဲ႔ ပတ္သက္၍ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s