ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး ျပႆနာ

 Aye Chan Mon‘s photo.

ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး ျပႆနာ

(၁)
စာေပဗိမာန္က ထုတ္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္“ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးအား ရွိခုိးပါ၏’’ ဟု ေတြ ့လုိက္ရရာကြ်န္ေတာ္ ဤေဆာင္းပါးကုိ မေရးပဲမေနနုိင္တာ့။

(၂)
ခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကုိ အေစာဆုံးေရတြက္ျပခဲ့သည့္ေတာင္တြင္းမင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းေမတၱာစာ အေျဖက်မ္းတြင္”မျပစ္မွားရာေသာ ခင္ပြန္းတုိ ့ကား

(၁) ဘုရား
(၂) ပေစၥကဗုဒၶါ
(၃) ရဟႏၱာ
(၄) အဂၢသာဝက
(၅) အမိ
(၆) အဘ
(၇) ဆ၇ာ
(၈) အသက္ၾကီးသသူ
(၉) တရားေပးသသူ
(၁၀) အဝတ္အစား ၊ အသုံးအေဆာင္ကုိေပးသသူ

ဟူ၍ တစ္က်ိပ္တည္း-ဟုေတြ ့ရသည္။ ေနာက္ ဆရာတုိ ့သည္ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး နွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ထုိက်မ္းကုိကုိးကားၾကသည္ ထင္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာေတာ္ မင္းပူးဦးၾသဘာသ ၏ေတမိယဇာတ္ေတာ္ၾကီးတြင္ “ဤေလာက၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိတစ္ေန ့မျခား ပြားေစအပ္ေသာသူကား

(၁) သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား
(၂) ပေစၥက ဗုဒၶါ
(၃) ကိေလာကုန္ျပီးေသာ ရဟႏၱာ
(၄) ျမတ္စြာဘုရားတုိ ့၏ လက္ယာရံ၊လက္ဝဲရံျဖစ္ေသာ
အဂၢသာဝက အရွင္ျမတ္
(၅) အမိ
(၆) အဘ
(၇) အရြယ္ၾကီးျခင္း ၊ အမ်ဳိးျမတ္ျခင္း ၊ ပညာၾကီးျခင္း
သီလသမာဓိရွိျခင္း အစရွိေသာ ဂုဏ္တုိ ့ေၾကာင့္
အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာသူ
(၈) အက်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ဆုံးမသြန္သင္ ပဲ့ျပင္ေစတတ္ေသာသူ
(၉) ထမင္းအေဖ်ာ္ ၊ အိပ္ရာေနရာ ၊ အဝတ္ပုဆုိး စသည္
တစ္စုံတစ္ခု ပစၥည္းအာမိသတုိ ့ကုိ ေပးဖူးေပေသာသူ
(၁၀) သူခပ္သိမ္းတုိ ့ကုိ ကုိသုိလ္တရားပြားမ်ားေစျခင္းငွာ
တရားေဟာေပးေသာသူ”

ဟု ေတြ ့ရပါသည္။

ထုိစကားသည္ ”အေဆြခင္ပြန္းကုိ မျပစ္မွားေသာသူသည္အစားအစာေပါမ်ား၏။ အရပ္တစ္ပါးသုိ ့ေရာက္ေသာ္လည္းစီးပြားခ်မ္းသာ မယုတ္။ သူခပ္သိမ္းတုိ ့၏မွီခုိအားထားရာျဖစ္မည္”ဟူေသာ မူရင္းစကားကုိ ခ်ဲ ့ထြင္ဆုိထားေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။

ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ေရတြက္ပုံမွာ ေတာင္တြင္းနွင့္ မင္းပူး အကြဲအလြဲမရွိပါ။

(၃)
ဗုဒၶါ ပေစၥက ဗုဒၶါ စ၊
အရဟႏၲာ အဂၢသာဝကာ။
မာတာ ပိတု ဂုရု သတၱာ
ဓမၼေဒသနာ စ ဒါယကာ။
ဣေမဒသ မဟာဂုေဏ
အဟဲ ဝႏၵာမိ သဗၺဒါ။

ခင္ပြန္းဆယ္ပါးရွိလွ်င္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ရွိခုိးဂါထာကေလးလည္းရွိမွေကာင္းမည္။ဤသုိ ့စိတ္ကူးမိေသာ ပညာရွိသည္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ရွိခုိးလကၤာကုိ အလ်င္အျမန္ သီဖြဲ ့ခဲ့လိမ့္မည္။

ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ရွိခုိးဂါထာသည္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး အယူအဆကုိအေသအခ်ာ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခုိင္ခံ့သည္ထက္ခုိင္ခံ့ေအာင္ ျပဳလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကုိ ငါးပါးသီလကဲ့သုိ ့၊ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးကဲ့ သုိ ့တိက်ေသာ အေရအတြက္ရွိေအာင္ လုပ္လုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။

(၄)
ခင္ပြန္းဟူသည္ “ပြန္းပြန္းတီးတီး ခင္မင္ရမည့္သူ” ဟူ၍အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။မိန္းမတုိ ့အတြက္ ပြန္းပြန္းတီးတီး (လက္ပြန္းတတတီး)ခင္မင္ရမည့္သူမွာလင္ေယက္်ားျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္လင္ေယက္်ားကုိ ခင္ပြန္းဟုေခၚသည္။အကယ္၍ ေမာင္နီသည္ ေမာင္ျဖဴအတြက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သည္။အမွန္ေတာ့ အရင္းႏွီးဆုံးေသာ မိတ္ေဆြကုိ ခင္ပြန္းဟု ေခၚခဲ့ၾကဟန္ရွိပါသည္။

ခင္ပြန္းဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ျမန္မာစကား ပီပီသသ နွင့္ ထိမိ၍ လွပေသာေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ သူသည္လည္းေရြ ့လ်ားေျပာင္းလဲမႈဓမၼသေဘာကုိ လြန္ဆန္နုိင္သည္မဟုတ္ပါ။ စာေပနွင့္ ဘာသာစကားတြင္သူယူခဲ့ေသာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ “မိတ္ေဆြ” အားေပးလုိက္ရပါသည္။“မိတ္ေဆြ” နွင့္ ပူးတြဲကာ “အေဆြခင္ပြန္း” ဟုသုံးစြဲၾကပါေသးသည္။သုိ ့ေသာ္ “ခင္ပြန္း” တျဖည္းျဖည္းအေမွာင္ဘက္ေရာက္သြားသည္။“လင္ေယက္်ား” သည္ “ခင္ပြန္း” ကုိေနာက္ဆုံးကယ္တင္သူျဖစ္ပါသည္။

ဇနီးမယားတုိင္းက လင္ေယက်္ားကုိ မိမိ၏ ခင္ပြန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ထုိအခါ အမ်ဳိးသမီးတုိ ့၏အမ်ဳိးသား မိတ္ေဆြမ်ားကုိ “ခင္ပြန္း” ဟုမသတ္မွတ္ရဲေတာ့။ ဤသုိ ့ျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္ က်ပ္တည္းေသာ ေဝါဟာရျဖစ္လာခဲ့သည္။ အသုံးနည္းေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။အသုံးနည္းေသာ မူရင္းအဓိပၸါယ္လည္း ငုပ္လွ်ဳိးကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရပါသည္။

သတၱနိပါတ္ ၊ အဂုၤတၱိဳရ္တြင္ ခင္ပြန္းအဂၤါ ခုနွစ္ပါး ျပဆုိထားသည္။ယင္းတုိ ့မွာ –

၁ – ေပးနုိင္ခဲေသာ ဝတၱဳကုိေပးျခင္း
၂ – ျပဳနုိင္ခဲေသာ အမႈကုိျပဳျခင္း
၃ – သည္းခံနုိင္ခဲေသာ အမႈကုိ သည္းခံျခင္း
၄ – လွ်ိဳ ့ဝွက္ေသာအမႈကုိ လွ်ဳိ ့ဝွက္ျခင္း
၅ – ထင္စြာျပဳအပ္ေသာဂုဏ္ကုိ ထင္စြာျပဳျခင္း
၆ – ေဘးရန္ရွိေသာကလ မစြန္ ့ျခင္း
၇ – ဥစၥာမရွိ ကုန္ခန္းခဲ့ေသာ္လည္း မထီမဲ့ျမင္မျပဳျခင္း

ဟု ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူတုိ ့သာ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။မ်ားစြာေသာ သူတုိ ့သည္ အေဆြခင္ပြန္းတုိ ့၏က်င့္ဝတ္အဂၤါမ်ားနွင့္ေျပာင္းျပန္က်င့္ၾကပါသည္။ ေပးနုိင္ခဲေသာ ဝတၱဳကုိ မေပး။
မယူသင့္ေသာ ဝတၱဳကုိပင္ အရယူေခ်သးသည္။ထုိသုိ ့ေသာ ေျပာင္းျပန္အက်င့္မ်ားေၾကာင့္ ခင္ပြန္း၏ အဓိပၸါယ္ကလည္းတလြဲေဆာင္လာသည္။

မွန္ပါသည္ ။ မုံေရြးဆရာေတာ္၏ မုံေရြးမွတ္စုတြင္ “သူ ့ကုိခင္လွ်င္ကုိယ္ကပြန္းေသာေၾကာင့္ ခင္ပြန္း ေခၚၾကကုန္၏” ဟု ေတြ ့ရပါသည္။ယင္းအဓိပၸါယ္ျဖင့္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကုိ နားလည္မႈလြဲခဲ့ေသာ္ … ။

မျဖစ္သင့္တာကုိ မေတြးဘဲေနတာ ေကာင္းပါသည္။

(၅)
ေသြးေတာ္စပ္မႈေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သည္ မဟုတ္။ တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္ နားလည္မႈယူ၍ ခင္ပြန္းျဖစ္သည္မဟုတ္။ခင္ပြန္းက်င့္ဝတ္ ရွိသူတုိင္းကုိ ခင္ပြန္းဟု သတ္မွတ္နုိင္စရာအေၾကာင္း
ေတာ့ရွိပါသည္။ သုိ ့ရာတြင္ ယင္းသည္ ခင္ပြန္းအေရအတြက္ သရုပ္သခၤ်ာကုိ ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး၊ ခင္ပြန္းဆယ့္နွစ္ပါး၊ခင္ပြန္းအပါးနွစ္ဆယ္ စသည္ေရတြက္၍ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ ေရတြက္၍မရဟု ဆုိလာလွ်င္လည္း ျငင္းနုိင္မည္မဟုတ္ပါ။သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟု အဘယ့္္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသနည္း။

ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ၊ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးဟုအဘယ္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ထက္အဘယ္သူက သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဆန္းစစ္ျခင္းကအမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္အကူပုိရေပလိမ့္မည္။

ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကုိ ဘုရား သတ္မွတ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ေထရဝါဒ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး(ျမန္မာနုိင္ငံက ျဖစ္နုိင္ပါသည္)ကဥာဏ္ေတာ္ကြန္ ့ျမဴးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားေဟာမဟုတ္လွ်င္ ျခြင္းခ်က္ရွိတတ္သည့္ ဓမၼတာအတုိင္းခင္ပြန္းဆယ္ပါးတြင္လည္း ျခြင္းခ်က္ရွိေနပါသည္။လုံးေတာ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက “က်မ္းဂန္၌ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ဟူ၍မလာေသာ္လည္း ဤဆယ္ပါးကုိ ခင္ပြန္းမဟုတ္ဟူ၍လည္းမဆုိရ။ အကယ္၍ဤဆယ္ပါးသာ ခင္ပြန္းျဖစ္ခဲ့အဲ့။ မဟာသာဝကတုိ ့သည္ ခင္ပြန္းမဟုတ္ဟုဆုိရန္ရွိ၏။   ထုိ ့ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးမဟုတ္။ အမ်ားပင္ဟူ၍မွတ္ရာ၏”ဟု ျခြင္းခ်က္ကုိ ေထာက္ျပေဝဖန္ကာ အမွန္ကုိတင္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။သုိ ့ရာတြင္ သတိမမူမိၾကပါ။

မုဂပကၡမည္ေသာ ေတမိဇာတ္ေတာ္တြင္ ခင္ပြန္းအားမျပစ္မွားေသာသူတုိ ့အား ရရာေသာအက်ဳိးကုိ ေဟာေတာ္မူေသာအရာ ၁၀ ဂါထာဟူ၍သာက်မ္းဂန္လာသည္။ ခင္ပြန္း ၁၀ ပါးဟူ၍ က်မ္းဂန္မရွိ။

လုံးေတာ္ဆရာေတာ္သည္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကုိ အခုိင္အမာျငင္းဆုိပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။သုိ ့ရာတြင္ ခင္ပြန္း ၁၀ ပါးသည္ အျဖဴေပၚက်လာေသာအစြန္းအထင္းတစ္ခုကဲ့သုိ ့လြယ္လြယ္ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္၍မရပါ။ တင္က်န္ျမဲတင္က်န္လ်က္ရွိပါသည္။ လုံးေတာ္ဆရာေတာ္၏ စကားကုိ သတိမမူမိေသာသူတုိ ့က ထုိအစြန္းအထင္းကုိ အလွအပဟု ျမင္ေနၾကပါေသးသည္။

(၆)
အခ်ဳိ ့ေသာအရာမ်ားကုိ ကန္ ့သတ္မွေကာင္းသည္။ အခ်ဳိ ့ေသာအရာမ်ားကုိမကန္ ့သတ္မွ ေကာင္းသည္။ခင္ပြန္းသည္မကန္ ့သတ္မွ ေကာင္းေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားရွင္က ခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟု မကန္ ့သတ္ခဲ့ပါ။ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကုိ ေတြ ့လွ်င္ အနည္းဆံုး စိတ္ထဲကလက္မခံဘဲ ျငင္းဆုိဖုိ ့သင့္သည္။အခြင့္သာလွ်င္ ရွင္းလင္းတင္ျပသင့္သည္။ ခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါးအား ရွိခုိးပါ၏ …
ဟု အဆန္းအျပားနွင့္ တခမ္းတနားၾကီး လုပ္မခ်သင့္ပါ။

ေမာင္လႈိင္ေမႊး

—————————————–

ခင္ပြန္းၾကီး ၁၀ပါးအေၾကာင္းေရးျပီးတာနဲ ့ ေနာက္ဆက္တြဲေလးရွိေသးတာမုိ ့မသိေသးသူမ်ား သိရေအာင္ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ ရုိက္ျပီးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္ …
ေကာ္ပီဆုိေပမယ့္ အလုပ္ေတြမ်ားေနတဲ့ၾကားက က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ အခ်ိန္ကုန္ခံ စာရုိက္ထားတာပါ …

မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မရွိပါ

ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးအေၾကာင္းနွင္ ့ဒီ ပုိစ့္ေလးကို ဗဟုသုတအေနျဖင့္သာေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေစတနာမ်ားစြာျဖင့္

ေရးမိေရးရာေလးမ်ား

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ေရးမိေရးရာေလးမ်ား တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s