လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးကာလ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အေပၚအျမင္

ဇန္နဝါရီလ -၁၉၅၇
အီစာထြန္းေအာင္
ကမာၻအလင္း စာေစာင္ (၉ ၾကိမ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရး အထူးထုတ္)

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အေတြး  (အီစာထြန္းေအာင္)

photo-freedomnewsgroup

photo-freedomnewsgroup

တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ
ဒုိ႔ေျပ … ဒုိ႔ေျမ
မ်ားလူခပ္သိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစဘုိ႔
အခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ေျပ
ဒုိ႔ေျပ … ဒုိ႔ေျမ
ျပည္ေထာင္စုအေမြ … အၿမဲတည္တန္႔ေပ
ထိန္းသိမ္းစုိ႔ေလ … ။

ကၽြႏ္ုပ္မြတ္စလင္မ္သည္ ဤသီခ်င္းကုိစိတ္ပါလက္ပါ သီက်ဳးခဲ့သည္။ ယခုလည္း သီဆုိလ်က္ပင္။

သီခ်င္းတြင္ သစၥာတုိင္ေသာအဓိပၸါယ္တုိ႔ႏွင့္လည္း ျပည့္၀ေနေပသည္။ ထုိသုိ႔ သစၥာတုိင္ျခင္းႏွင့္အညီလည္း ကၽြႏ္ုပ္ မြတ္စလင္မ္သည္ သစၥာတည္တန္႔ခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္သည္ကား ဗမာသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗမာတစ္ေယာက္တြင္ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာ သစၥာတရားတို႔ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဗမာတစ္ေယာက္၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ တရားမွ်တ “လြတ္လပ္ျခင္း အခြင့္တူညီမႈ” စေသာ ျပည္သားတိုင္း၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္ မြတ္စလင္မ္သည္ လိုလားသည္ ေတာင့္တသည္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗမာသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဗမာသည္ ဗမာျပည္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ျပည့္၀ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ဗမာသာလွ်င္ ျဖစ္သင့္သလို ကၽြႏု္ပ္ မြတ္စလင္မ္ (၀ါ) ဗမာတစ္ေယာက္အဖို႔လည္း ယင္းသည္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ျပည့္၀ေသာ မြတ္စလင္မ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုေပသည္။

ျပည့္သစၥာကို ႐ိုေသေစာင့္တည္ခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘိုးဘြားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းမိသည္။

၁။ မင္းႀကီးမဟာ မင္းလွေက်ာ္ (၀ါ) ဦးဒြန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အိႏၵိယျပည္သား လူအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဗမာျပည္ဖြား မြတ္စလင္မ္မ်ားအေပၚတြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဘုရင့္သစၥာေတာ္ကုိ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ ၀န္၏ အေဆာင္အေယာင္ အစီးအနင္းမ်ားကုိ သနားေတာ္မူျခင္းခံရသည့္ျပင္ ဆင္စီး၍ ေ႐ႊထီး ၂-လက္ ေဆာင္းရသည္။

၂။ အေကာက္ေတာ္၀န္ ေက်ာက္ရဲၿမိဳ႕စား မြလႅာအစ္(စ္)မာအီလ္သည္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းခံရသလုိ၊ အလွဴေကာင္းမႈမ်ားစြာျပဳသည္။ စူရတီဗလီႀကီးကုိ ခမ္းနားတင့္တယ္စြာ ေဆာက္တည္ခဲ့သူ ဗလီတကာလည္း ျဖစ္သည္။ ၀န္မင္းရာထူးႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။ အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းကုိ သိမ္းယူေသာအခါ ခါန္ဘဟာဒူရ္ဘြဲ႕ကုိ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရျပန္သည္။

၃။ ဦးဘုိးျမမွာ ဘုရင္စီးေတာ္မူသည့္ သေဘာၤာေတာ္၏ ကပၸီတန္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကပၸီတန္အလုပ္၌ ကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ ဘုရင္၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုိျခင္း ခံရသည္။

၄။ (က) ဗုိလ္မင္းဦးႏွစ္ (ခ) စၾကာအေျမာက္တပ္ဗုိလ္ ဦဟာ႐ွင္ (ဂ) မဂ္လာအေျမာက္ ဘုန္းအုိးဗုိလ္ ဦးေယာက္ (ဃ) အေျမာက္တပ္ေသြးေသာက္ႀကီး ဦးဆုိးတုိ႔မွာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အေျမာက္တပ္ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေသြးေသာက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾက၍ ဘုရင္မင္းျမတ္ သဒၶါယုံၾကည္ျခင္းကုိ ခံရသည္။ ဗုိလ္မွဴးမ်ား၏  အစီးအနင္း အေယာင္အေဆာင္မ်ား ရ႐ွိသည္။ ေ႐ႊထီးေဆာင္းရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဦးလည္မသုံ ထမ္း႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္အေပၚ သစၥာေစာင့္တည္ခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘုိးဘြားမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဒီကေန႔ မ်က္ေမွာက္မွာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မြတ္စလင္မ္ဗမာမ်ားသည္ ကုန္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ကာ ျပည္သူ႔သစၥာကုိ ေစာင့္တည္ေနၾကသည္။

ကုိႀကီးႏု ေျပာသကဲ့သုိ႔ ေခ်ာက္ထဲက်ရန္ လက္ႏွစ္လုံးေလာက္သာ လုိေတာ့ေသာ ဗမာျပည္အေပၚတြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မြတ္စလင္မ္ဗမာမ်ားသည္ သစၥာ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါ၏။ ဤကား ရာဇ၀င္က သက္ေသခံပါလိမ့္မည္။

“ျပည္ေထာင္စုအေမြ အၿမဲတည္တန္႔ေပ ထိန္းသိမ္းစုိ႔ေလ” ယင္းသည့္အပိုဒ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္မြတ္စလင္မ္ဗမာသည္ လႈိက္လွဲစြာ သီဆုိသကဲ့သုိ႔ပင္ သစၥာ႐ွိစြာႏွင့္လည္း လက္ေတြ႕ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေလၿပီ။ ရာဇ၀င္သည္ ေနာင္တေခတ္တြင္ သက္ေသခံမည္ကား မျငင္းကြယ္ႏိုင္ေပ။

သုိ႔ေသာ္ … သုိ႔ေသာ္ “တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ အခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ေျပ”

ယင္းသည့္ အပိုဒ္မ်ားကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္ဗမာမြတ္စလင္သည္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ သီဆုိခဲ့ၿပီ သီဆုိေနေပလိမ့္ဦးမည္။ သုိ႔ သီဆုိခဲ့သလုိပင္ ယင္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခံစားရေပမည္။

လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရာက္လာေလၿပီ။ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္မွ ျပည္သူႏွင့္တုိင္းျပည္အေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိလာခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဗမာမြတ္စလင္မ္ကား လြတ္လပ္ေရး ၾက့ံခိုင္တည္ၿမဲမႈကုိ ေမွ်ာ္မွန္းအားထားလ်က္ ႐ွိေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္မြတ္စလင္မ္ ဗမာသည္ သီဆုိလ်က္႐ွိေနသည္။

ကမာၻ … မေက် … မဗာေျပ
ဒါတုိေျပ … ဒါတုိ႔ေျမ … ဒုိ႔ပိုင္တဲ့ေျမ …
ဒုိ႔ေျပ … ဒုိ႔ေျမ …

လြတ္လပ္ေရးသုိ႔ ဦးတည္လ်က္
အီစာ-ထြန္းေအာင္

4photo- Ko Zaw Tun FB
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s