ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕တြင္စစ္တပ္မွအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အဓမၼက်င့္၊ တစ္ဦးအားသတ္ျဖတ္၊ ဖမ္းဆီးေငြညွစ္မ်ားျပဳလုပ္

ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕တြင္စစ္တပ္မွအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အဓမၼက်င့္၊ တစ္ဦးအားသတ္ျဖတ္၊ ဖမ္းဆီးေငြညွစ္မ်ားျပဳလုပ္
*********************************************

ေျမာက္ဦး ။ ။ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕၊ ဖီဖရန္ေက်းရြာရွိ တပ္ရင္း (၃၇၈) မွ တပ္သားမ်ားသည္ ရြာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚဖာေတမာ၏ေနအိမ္သို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္၍ လူမဆန္စြာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရြာသူအပ်ဳိ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မေစတာရာ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ကရီးမ္ ကုိေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔ တြင္ဖမ္းဆီး၍ ထုိတပ္သားမ်ား၏စခန္းသုိ႔ေခၚေဆာင္သြား၍ အတင္း အဓမၼသား မယား အျဖစ္ျပဳ က်င့္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားမွ အမႈဖြင့္လွ်င္ ပုိမုိ၍ ညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္ခံရ မည္သာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရတရားမွ်တမႈကိုရမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အမႈမဖြင့္ ပဲႀကိတ္မွိတ္ သည္းခံ ေနရသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အဆုိပါတပ္ရင္းမွ တပ္သားမ်ားမွပင္ လမ္းတြင္ သြားလာေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ (၃) ဦးကုိဖမ္းၿပီး ရုိက္ႏွက္၍ ေငြ ၅ ေထာင္စီဓါးျပသဖြယ္ တုိက္ယူသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ရုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ခံရသူ (၃) ဦးမွာ

(၁) ဦးေမာင္ကာလူ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၂) ဦးအဒူဟာမစ္ (ဘ) ဦးရရွစ္အဟမတ္
(၃) ဦးေမာင္ကုိး (ဘ) ဦးအဗ္ဒူ – တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ဇူလာပါရာရြာမွ ရြာသားႏွစ္ဦး သည္ ရြာရွိလုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ယူ၍ ဖီဖရန္ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ေစ်း၀ယ္ရန္ သြားခဲ့သည္။ ေစ်းမွအျပန္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ရခုိင္ရြာ (ေလးၿမဳိ႕ဇာ) ကုိျဖတ္ျပန္ရာတြင္ တပ္ရင္း (၃၇၈) မွတပ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီး ရုိက္ ႏွက္ၿပီး ၀ယ္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကုိ လုယူလုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ မုိဟာမတ္ ဟာရြန္ အား စက္ဘီးစီး၍ သြားေနသည္ကုိ ဖမ္း၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူ၍ စက္ဘီးစီးသည္ဟုေျပာဆုိၿပီး ရုိက္ႏွက္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနေသာ အျခားေက်ာင္းသား တစ္ဦးကုိလည္း ထုိေန႔ပင္ ဖမ္းဆီး၍ လမ္းေပၚ တြင္ပင္လူမဆန္စြာရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖီဖရန္ေက်းရြာရွိ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ လူရွာေဖြရန္ ရွိသည္ဟု အေၾကာင္း ျပ၍ေနအိမ္ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြၿပီး မဘူဒီဘုိႏူ (ဘ) ဦးအုိဘုိင္ဒုလ္ဟဆန္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) ကုိ ေန႔လည္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားၿပီး ညေန ၆ နာရီတြင္ မဘူဒီဘုိႏူ၏ အေလာင္း ကုိေန အိမ္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေပး ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိခင္ျဖစ္သူက အမႈဖြင့္ ရန္ႀကဳိး စား ေသာအခါ မိခင္ျဖစ္သူအား ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ရုိက္ႏွက္၍ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၃) နာရီခန္႔ တြင္ျပန္ လည္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ ဖီဖရန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ စပါးႀကိတ္စက္ႏွစ္ လုံးသာရွိၿပီး၊ တစ္လုံးမွာ ခါလ္ပါရာ ရြာရွိ ေမာ္လာနာ အဇီဇူလ္ေဟာက္မွ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး၊ က်န္တစ္လုံး မွေအာ္ရုိပါရာရြာမွ ဦးဇီယာအုလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ဆာဒက္မွ ပုိင္ဆုိင္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ စပါးႀကိတ္ စက္ပုိင္ရွင္ႏွစ္ဦးမွ စပါးႀကိတ္ေနစဥ္ တပ္ရင္း (၃၇၈) မွလုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ေရာက္လာၿပီး လစဥ္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္စီအခြန္ အျဖစ္ေဆာင္ရန္ ပုိင္ရွင္ႏွစ္ဦး အားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ပုိင္ရွင္ႏွစ္ဦးမွ စပါးႀကိတ္လွ်င္ လစဥ္ ၃၀၀၀၀ စီေပးရ မည္စုိး၍ စပါးႀကိတ္ရန္ မသြားဘဲေနအိမ္မ်ားတြင္ေနခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္ရင္း (၃၇၈) မွလုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား လုိက္လာၿပီး စပါးမႀကိတ္လွ်င္လည္း စပါးႀကိတ္စက္ပုိင္ဆုိင္ သည့္အတြက္ လစဥ္ ၃၀၀၀၀ စီေပးရမည္ဟုေျပာဆုိသြားေၾကာင္းသိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ မ်ဳိးစုံကုိ မခံႏုိင္ လွ်င္ ေလွစီး ၍ ႏုိင္ငံမွ အၿပီးအပုိင္ထြက္မည္ ကုိေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ယခုကဲ့သုိ႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s