မင္းျပားႏွင့္ေျမပုံရွိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိအတင္းအဓမၼဘဂၤလီဇတ္သြင္းေန

မင္းျပားႏွင့္ေျမပုံရွိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိအတင္းအဓမၼဘဂၤလီဇတ္သြင္းေန

Qutub Shah
RB News
7.1.2013
မင္းျပား ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အ၀န္းတြင္ေန ထုိင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီဇတ္ သြင္းသည္မ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ လက္ေဗြယူ၍ လက္မွတ္ ထုိးခုိင္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ကုိၿမဳိ႕နယ္မ်ား အားလုံးတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသ ကြပ္ကဲေရးဌာနတုိ႔ မွႀကီးၾကပ္၍ စီမံကိန္းတစ္ရပ္အေန ျဖင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ မင္းျပားႏွင့္ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္လည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည္။

ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္ စိန္ႀကီးျပင္ေက်းရြာသုိ႔ လ၀က ၀န္ထမ္း မ်ားေရာက္လာ ၿပီး၊ အသင့္ပါလာေသာ ပုံစံမ်ားကို လက္မွတ္ေရး ထုိးခုိင္းရာ၊ ပုံစံတြင္ ဘဂၤလီဟုေရးသား ထားေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ မထုိးႏုိင္ေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္းျငင္း ဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားမွ အတင္းအဓမၼ တြန္းအားေပး၍ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္း ရန္ႀကဳိးစားေနသည္ဟု သိရသည္။

ေျမပုံ ။ ။ ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအား ဘုိးဘြား ဘီဘင္ အမည္မ်ားကုိေမးျမန္း၍အသင့္ျပင္လာေသာပုံစံတြင္လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းသည္။ထုိပုံစံတြင္လူမ်ဳိးအ မည္ ကုိ ဘဂၤလီ ဟုေရးသားထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံသား ေနရာကုိ မျဖည့္ဘဲခ်န္ ထားသည္ ကုိေတြ႕ေသာေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားမွ မိမိတုိ႔သည္ ဘဂၤလီမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ဘုိးဘြားဘီဘင္တုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္ မခံႏုိင္ေၾကာင္းေျပာ၍ လက္ မွတ္ထုိး ရန္ျငင္း ဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုံစံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟုေရး သားထားမွ သာ လက္ မွတ္ေရး ထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားခဲ့ၾကသည္။

“လ၀က၀န္ထမ္းေတြက သူတုိ႔ကုိပုံစံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ မေရးဖုိ႔ အထက္က အမိန္႔ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ေရးလုိ႔ မရဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိျပန္ေျပာတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လက္မွတ္မထုိး ဘူးဆုိေတာ့ နည္း လမ္းေပါင္း စုံ နဲ႔ လက္နက္ အားကုိးနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဖမ္းဆီးအေရး ယူမယ္ဆုိ တာေတြနဲ ႔ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ မူရင္း လူမ်ဳိးအမည္ကုိေဖ်ာက္ပစ္ လုပ္ေနတယ္” ဟုေျမပုံၿမဳိ႕ နယ္ေဒသ ခံတစ္ ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ။ ။ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ အျခားဘာသာမွ အစၥလာမ္ကုိ ကူးေျပာင္းကုိးကြယ္ သူမ်ားရွိသည္။ ထုိသူ မ်ား သည္ရုပ္သြင္ ျပင္လကၡဏာအားျဖင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားမ ရေသာေၾကာင့္ သြားေရးလာေရး တြင္အစၥလာမ္ ဘာသာကုိးကြယ္သူ မ်ဳိးရုိးမွ ဆင္းသက္လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ခံ ရျခင္းမရွိဘဲ သြားလာခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားက ယခင္ကဲ့သုိ႔ သြားလာခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကုိကာယကံ ရွင္မ်ားသုိ ႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာယကံရွင္မ်ားအား လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားက ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္လွ်င္ သြားလာခြင့္ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဆက္လက္ကုိးကြယ္ပါက ဘဂၤလီဟုသာ အသိအမွတ္ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာပါ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s