မုသား၀ါဒီ Khin Mg Ye Sein အား ထပ္မံေခ်မႈန္းျခင္း

မုသား၀ါဒီ Khin Mg Ye Sein အား ထပ္မံေခ်မႈန္းျခင္းKhing Mg Ye Sein (https://www.facebook.com/seinkhinmg.ye)က မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဒီလို ေရး လာပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ေရး….သိတ္ေကာင္းတယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္နဳိင္ပါ့မလား။ ကုရ္ အာန္ က်မ္းဟာ မြတ္စလင္အားလုံး လိုက္နာက်င့္သုံးေသာ ဘုရားစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုရ္အာန္ က်မ္းစာ Sura 3, Verse 28 အရ မြတ္စလင္မဟုတ္သူနဲ ့မိတ္ေဆြဖြြဲ ့ခ်င္း မျပဳရ၊ ျပဳသူကို အလႅာဟ္ ကိုယ္တိုင္ လည္လွီးမယ္။

The Koran is the Holy book of Muslim people. In Sura 3, Verse 28, a Muslim shall not befriend a non-Muslim. it says that Allah says that if they will befriend a non-Muslim, Allah will cut them off from himself.

အဲဒီ မွတ္ခ်က္ကို က်ေနာ္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ေရးသားခဲ့တာကို စာရႈသူမ်ားအားလုံး ေလ့လာလို႔ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Khin Mg Ye Sein ခင္ဗ်ား ၾကားဖူးမလားေတာ့ မသိဘူး။ ယိုသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ား အခု ေရးထားတဲ့ ကြန္႔မန္႔ထ္မွာကို ဘာသာျပန္အမွားႀကီးပါေနတယ္။ က်ဳပ္ အခု အခ်ိန္မ ရေသး ဘူး။ ျပန္လာခဲ့မယ္။ အရွက္နဲ႔ လူလုပ္တတ္ေအာင္ ခင္ဗ်ား ႀကိဳးစားပါ။ အရွက္ဆိုတာ လူနဲ႔ တိရိစာၦန္ကို ခြဲျခားေပးတဲ့ အရည္အေသြးေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာေတာ့ ခင္ဗ်ားသိ ထားေစ ခ်င္ပါတယ္။ အခု ေျပာခ်င္ကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ကြန္႔မန္႔ထ္ ဖ်က္ပစ္ဖို႔ မႀကိဳးစားနဲ႔ေနာ္။ ယူ ထားၿပီးၿပီ။

Khin Mg Ye Sein က်ဳပ္လာၿပီ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္ လုပ္ႀကံထားတဲ့ မုသား ကို ေခ်မႈန္း ဖို႔အတြက္ပါ။ ကဲ-ပထမဦးဆုံး ခင္ဗ်ား ကိုးကားထားတဲ့ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ က်မ္းျမတ္ ကုရ္ အာန္ရဲ႕ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္က မွားေနတဲ့ အေၾကာင္းကေနစမယ္။ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ က်မ္းျမတ္ ကုရ္ အာန္ရဲ႕ မူရင္း အာရဗီဘာသာစကားကို မူးလို႔ေတာင္ ရႈဖူးတဲ့ ပုံမေပၚသူမို႔ ခင္ဗ်ား မေတာက္ တေခါက္ တတ္တဲ့ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ေတြပဲ အရင္ ေဖာ္ျပေပးမယ္။ ခင္ဗ်ား ကိုးကား ထားတဲ့   ႏႈတ္ခပါဌ္ေတာ္ (၃း၂၈) ရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ အခ်ဳိ႕ အရင္ဆုံး ဒီေနရာမွ က်ဳပ္ျပေပး မယ္။

Sahih International

Let not believers take disbelievers as allies rather than believers. And whoever [of you] does that has nothing with Allah , except when taking precaution against them in prudence. And Allah warns you of Himself, and to Allah is the [final] destination.

Muhsin Khan

Let not the believers take the disbelievers as Auliya (supporters, helpers, etc.) instead of the believers, and whoever does that will never be helped by Allah in any way, except if you indeed fear a danger from them. And Allah warns you against Himself (His Punishment), and to Allah is the final return.

Pickthall

Let not the believers take disbelievers for their friends in preference to believers. Whoso doeth that hath no connection with Allah unless (it be) that ye but guard yourselves against them, taking (as it were) security. Allah biddeth you beware (only) of Himself. Unto Allah is the journeying.

Yusuf Ali

Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah: except by way of precaution, that ye may Guard yourselves from them. But Allah cautions you (To remember) Himself; for the final goal is to Allah.

Shakir

Let not the believers take the unbelievers for friends rather than believers; and whoever does this, he shall have nothing of (the guardianship of) Allah, but you should guard yourselves against them, guarding carefully; and Allah makes you cautious of (retribution from) Himself; and to Allah is the eventual coming.

Dr. Ghali

The believers should not take to themselves the disbelievers for constant patrons, apart from (i.e. rather than) the believers; and he who performs that, (then) he has nothing (to look to) from Allah, excepting that you may protect yourselves against them (in manner) of protection. And Allah bids you beware Himself; and to Allah is the Destiny.

ကဲ ဘယ္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကိုယ္တိုင္လည္လွီးမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္။ မူရင္းမွာလည္း မပါဘူး။ ဘာသာျပန္မွာလည္း မပါဘူး။ ခင္ဗ်ား ဘယ္ကမွန္းမသိ ကူးယူထားတဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္က လုံး၀ မွားေနတယ္။ အဲဒါက အဓိကျပႆနာျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားလိုပဲ လူလိမ္တစ္ဦးဦးက လိမ္လည္ၿပီး ဘာ သာျပန္ ထားတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ကဲ-အဲဒီ ႏႈတ္ကၡပါဌ္ေတာ္ရဲ႕ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾကကုန္ ေသာမုအ္မင္န္တို႔သည္ မုအ္မင္န္မ်ားကုိ ပစ္ပယ္ေက်ာ္လြန္၍ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာ ကာဖိရ္တို႔ကုိ အေဆြခင္ပြန္းမ်ားအျဖစ္ မျပဳ အပ္ ၾကေပ။ အၾကင္ မည္သူမဆို ယင္းသို႔ျပဳအံ့၊ ထိုသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္ တစုံတခုႏွင့္မွ် မပတ္သက္ေတာ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ ထို(ကာဖိရ္)တို႔၏ ေဘးရန္မွ စုိး ရိမ္ေၾကာင့္ၾက(၍မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္လိုၾကေသာအခါ၌မူ အေျခအေနအရ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ၾက) ေပ သည္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအားေၾကာက္ရြ႕ံရန္ အသင္တုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ္ မူသည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ဆုံးျပန္လည္ရန္ ဌာနသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသတည္း။

ကဲ-ဒီႏႈတ္ကၡပါဌ္ေတာ္မွာပါတဲ့ ကာဖိရ္ဆိုတဲ့ အာရဗီစကားလုံးကို ခင္ဗ်ား နားလည္ေအာင္ အရင္ ရွင္းျပမယ္။ ကာဖိရ္ဆိုတာ ဘာသာျခားတိုင္းကို ေခၚေ၀ၚ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကာဖိရ္ဆိုတာ က ေရွးယခင္ နဗီရစူလ္လို႔ေခၚတဲ့ တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕ လက္ထက္ေတာမွာဆိုရင္ တမန္ေတာ္ေတြ ကေနၿပီးေတာ့ လူသားေတြကို တစ္ဆူတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ကိုသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ဖို႔၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းစတဲ့ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအေပါင္းကေန ကင္းစင္လြတ္ျမတ္တဲ့ အနႏၲ ကရုဏာေတာ္ ရွင္ကိုသာလွ်င္ ယုံၾကည္ကိုးစား အားထားၾကဖို႔ စတဲ့ အစၥလာမ့္ တရားေဒႆနာေတာ္ေတြကို ဉာဏ္ပညာ သုံးၿပီး၊ အေထာက္အထားနဲ႔တကြ ခ်ျပၿပီး ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဖိတ္ေခၚတယ္။ အဲဒီလို ဖိတ္ေခၚ မႈကို လူသားက ေမာက္မာပလႊားၿပီး၊ လက္မခံဘူး၊ ေသြဖည္ ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္ ေသာင္း က်န္းမယ္။ အဲဒီသူကို ကာဖိရ္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ- တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕ အႏၲိမ ေနာက္ဆုံးပိတ္ နဗီ၊ ရစူလ္ တမန္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ က်ဳပ္တို႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္သခင္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္းဟိ ၀စလႅာမ္)ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြထဲ အစၥလာမ္ရဲ႕ နက္နဲသိမ္ေမြ႔တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို တတ္ကၽြမ္းနားလည္တဲ့ ပညာရွိ၊ ပညာတတ္ေတြက ဉာဏ္ပညာသုံးၿပီး၊ အေထာက္အထားနဲ႔တကြ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ခ်ျပၿပီး ဖိတ္ေခၚတယ္။ အဲဒီလို ဖိတ္ေခၚမႈ ကို ျငင္ဆန္းမယ္၊ ေသြဖည္ပုန္ကန္မယ္၊ ေတာ္လွန္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြကို ကာဖိရ္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကာဖိရ္ဆိုတာ ဘာသာျခားတိုင္းကို ေခၚတာ မဟုတ္ဘူး။ အစၥလာမ္ရဲ႕ လွပတဲ့ သတင္းစကားကို ၾကား ရပါ လွ်က္နဲ႔ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးၿပီး ေသြးနထင္ေရာက္ကာ၊ လူမ်ဳိးအုပ္စုႀကီးလို႔၊ စစ္တပ္ရွိလို႔၊ အာဏာရွိလို႔၊ ပညာတတ္လို႔၊ အသားျဖဴလို႔ စတဲ့ မဟုတ္မဟတ္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို အေျချပဳၿပီး၊ ဘ၀င္ေလ ဟပ္ကာ ေသြးနထင္ေရာက္လွ်က္ ေသြးဖည္ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္ ေသာင္းက်န္းတဲ့ သူေတြ ကို ေခၚတယ္။

သာျခားတိုင္းကို ကာဖိရ္လို႔ေခၚတာ မဟုတ္ပါ။ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္တဲ့သူေတြကို မုရွ္ရီးက္ဆိုတဲ့ အာရဗီ စကားလုံးသုံးၿပီး ေခၚတာ ရွိတယ္။ အဲဒီစကားလုံးကေတာ့ ဖက္စပ္ယွဥ္တြဲ ကိုးကြယ္သူေတြလို႔ အဓိပၸါယ္ ရတယ္။ တစ္ဆူတည္း၊ တစ္ပါးတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ကို လက္ခံတယ္။ ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားအရာ (၀ါ) ကိုးကြယ္ရာေတြကိုလည္း တစ္ဆူတည္းေသာ အႏိႈင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ကို ကိုးကြယ္သလို တန္းတူ ထားၿပီး ကိုးကြယ္တယ္။ ဆည္းကပ္တယ္။ အားထားတယ္။ ယုံပုံအပ္ႏွံတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ထံမွာ ဆုေတာင္းမႈျပဳတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕သူေတြကေတာ့ တစ္ဆူတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ကို ရွိလို႔ ရွိမွန္း မသိၾကတဲ့အတြက္၊ တနည္းအားျဖင့္ တစ္ဆူတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာအရွင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစကားေတြ၊ အသိပညာေတြ သူတို႔ရဲ႕ထံကို မေရာက္ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ မိဘဘိုးဘြား ဘီဘင္ေတြ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ ကိုးကြယ္ရာေတြကိုပဲ မိရိုးဖလာမပ်က္ ဆက္လက္ ကိုးကြယ္   ေနခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလို လူေတြကို မုရွ္ရီးက္လို႔ အာရဗီဘာသာစကားနဲ႔ စာေပမွာ သုံးႏႈန္းတယ္။ အစၥ လာမ္ရဲ႕ ေ၀ါဟာရအရ သုံးႏႈန္းတယ္။

ခင္ဗ်ားကိုးကားထားတဲ့ ႏႈတ္ကၡပါဌ္ေတာ္ရဲ႕ မူရင္းမွာ သုံးႏႈန္းထားတဲ့ အာရဗီ စကားလုံးက ကာဖိရ္   ျဖစ္တယ္။ ေစာေစာက က်ဳပ္ရွင္းျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကာဖိရ္ဆိုတာ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္ေသာင္း က်န္း သူကိုေခၚတဲ့အေၾကာင္း။ အဲဒီေတာ့ ေကာင္းၿပီ။ ခင္ဗ်ား နားလည္လြယ္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ယွဥ္ျပ မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တယ္ဆိုပါစို႔ဗ်ာ။ ေတာ္လွန္ေရးသမားကို စစ္အစိုးရက ေသာင္းက်န္းသူ၊ သူပုန္လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ဒီလိုပဲ ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြကလဲ စစ္အစိုးရကို သူပုန္၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့သူ၊ သားသတ္သမား ေတြလို႔ပဲ သတ္မွတ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တဲ့ ရဲေဘာ္တစ္ဦးက သြားၿပီးေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ စစ္တပ္က စစ္သားတစ္ဦးနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ရင္   ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြက သူ႔ကို ဘယ္လို သတ္မွတ္မလဲ။ ဟာ- ဒီေကာင္ အရမ္းကို Diplomacy ေကာင္းတဲ့ေကာင္းပဲ၊ Social ေကာင္းတဲ့ ေကာင္ပဲလို႔ သတ္မွတ္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ သစၥာေဖာက္လို႔ သတ္မွတ္မလား။ ဒီလိုပဲ စစ္အစိုးရဘက္ကလဲ ဘယ္လို သေဘာထား မလဲ။ ေတာ္လွန္ေရးသမားနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ စစ္အစိုးရတပ္က ရဲေဘာ္ကို။ သူရတို႔၊ သီဟတို႔ ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ေတြ ဆပ္ကပ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွာလား။ သစၥာေဖာက္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အျပတ္ရွင္းမွာလား။ ခင္ဗ်ား အဲဒါကို အရင္ စဥ္းစားပါ။

အခု က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ့ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္တဲ့သူ အမ်ားစုႀကီးက မုရွ္ရီးက္စာရင္းထဲမွာ အက်ဳံး၀င္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕ လွပတဲ့ သတင္းစကားကို တစ္ခါဖူးကမွ် မၾကားဖူးဘူး။ အစၥလာမ္ကို ကုလားဘာသာ၊ မုစ္လင္မ္ဆိုရင္ ကုလား ဒီေလာက္ပဲ သိရွိထားၾကတာ။ သူတို႔ဟာ အကယ္၍ အစၥလာမ္ရဲ႕ လွပၿပီး သိမ္ေမြ႔နက္နဲတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ဘာသာ စကားျဖစ္တဲ့ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ ၾကားနာရမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ မုစ္လင္မ္ေတြ အင္ရွာ အလႅာဟ္ ျဖစ္လာမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ယုတၱေဗဒရဲ႕ အဆိုတစ္ခုရွိတယ္။ လူသားဟာ အမွန္ တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို ၎ရဲ႕ မူလသဘာ၀မွာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္တဲ့။

အဲဒီေတာ့ ျပန္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ကာဖိရ္လို႔ေခၚတဲ့ အစၥလာမ္ရဲ႕ တရားေဒသနာေတာ္ေတြကို ၾကားနာရၿပီး၊ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္ ေသာင္းက်န္းတဲ့သူေတြကို အေဆြခင္ပြန္း မလုပ္ၾကနဲ႔ လို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္တယ္။ အူလိုက္ အသည္းလိႈက္ မေပါင္းၾကနဲ႔လို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္တယ္။ ကာဖိရ္ ဆိုတာ ဘာသာျခားတိုင္းကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။ လူမ်ဳိးျခားတိုင္းကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္သူတိုင္းကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။

အဲဒီအတြက္ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ျပန္လွန္ရရင္ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြဟာ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးကြဲျပားတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုနဲ႔ လက္တြဲၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တုိက္ထုတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။

စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္အဆက္ဆက္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို တိုက္ခိုက္ ေတာ္လွန္ဖို႔အတြက္ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ေတာခိုခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရး တပ္သားေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘာသာ မတူ လူမ်ဳိးကြဲျပားတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးနဲ႔ လက္ေရတစ္ျပင္တည္း ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာနဲ႔ ေနထိုင္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဖ်က္ရန္စြယ္ အနႏၲရာယ္ေတြ ကို ေခ်မႈန္းသုတ္ သင္ခဲ့ တယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြရဲ႕ ေသြးေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ရဲ႕ ေသြးက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ ဂ်ပန္ရဲ႕ လူမဆန္တဲ့ ရက္စက္မႈကို အံ့တုၿပီး ေသမင္းကို စိန္ေခၚရဲတဲ့ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ ေသြးေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ က်ဳပ္တို႔ ဗမာမြတ္စလင္မ္ သူရဲေကာင္း ဗိုလ္မွဴးဘေသာ္လို ပုဂ္ဂိုလ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေသြးေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။

ဒါဟာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕အမိျမန္မာျပည္က မုစ္လင္မ္ေတြဟာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို နားလည္ၿပီး လိုက္နာ က်င့္သုံးခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔လို အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး သမားေတြ၊ မုစ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြ၊ ဘာသာမတူ လူမ်ဳိးကြဲျပားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၾကားမွာ အမုန္းတရားေတြ တလွိမ့္လွိမ့္နဲ႔ တိုးပြားလာေအာင္၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိက ရုဏ္းေတြ   ျဖစ္လာေအာင္ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံထားတဲ့သတင္းေတြ၊ ပုံေတြ၊ စာေတြ ျဖန္႔ျဖဴးတတ္ၾကတဲ့သူေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီးသားပါ။ အခုမွ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မုစ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြပဲ ဆိုး၀ါးတဲ့ နိဂုံးနဲ႔ ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ပုံျပင္ မဟုတ္တဲ့ ကမာၻ႔သမိုင္းနဲ႔ အစၥလာမ့္သမိုင္းက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သူတို႔ အလုပ္ရဲ႕ အလုပ္ရဲ႕ အက်ဳိးေပးေပါ့ဗ်ာ။

ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ားအလုပ္ရဲ႕ အလုပ္အက်ဳိးကို မၾကာခင္မွာ ျပန္ခံစားရမွာပါ။ အမုန္းတရားေတြကို ျဖန္႔ခ်ိတတ္တဲ့သူဟာလူတကာရဲ႕မုန္းျခင္းကို ျပန္ခံရတတ္ပါတယ္။ ေမတၱာတရားကို

ျဖန္႔ခ်ိတတ္တဲ့သူဟာ လူတကာရဲ႕ ေမတၱာထားျခင္းကို ျပန္ခံရပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္လုပ္ႀကံၿပီး ၀ါဒမႈိင္းေတြ တိုက္ေနတဲ့၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိက ရုဏ္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစမဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္လိုက္ျခင္းဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ မရပ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္လည္း၊ အရွက္ မရွိဆိုရင္လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ လိမ္ၿမဲလိမ္ဆဲ လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မိဘေတြအတြက္ေတာ့ က်ဳပ္ စိတ္မေကာင္း ပါဘူူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားလို အရွက္မရွိတဲ့၊ မိဘမ်က္ႏွာ အိုးမဲသုတ္တဲ့ သားဆိုးသားမိုက္ေလးကို ဒုကၡသုကၡမ်ဳိး စုံခံၿပီး ေမြးခဲ့ေကၽြးခဲ့ရတာ။ ေအာ္ – ထားပါေတာ့ေလ။ အရွက္မရွိသူတို႔ ဆက္၍ မရွိႏိုင္ သလို၊ ျပာပုံတိုးသူတို႔ ဆက္၍ တိုးႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာလည္း လူသားတိုင္းရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးမို႔ပါပဲ။ က်ဳပ္ကလည္း ခင္ဗ်ားလို လူလိမ္လူညာ မုသား၀ါဒီေတြကို ေခ်မႈန္းသြားမွာပါ။ ဒါဟာလည္း လူသားေတြရဲ႕ အၾကား ေပါက္ပြားလာမဲ့ အမုန္း တရားေတြကို ဖယ္ရွားသုတ္သင္ဖို႔ပါ။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတယ္။ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ အာမီးန္။

ခ်မ္းေျမ့
09-01-2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s