၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္ …

ရုိဟင္ဂ်ာရွိလုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ အစီစဥ္လြင္႔တာ

ေစာဒက တက္ခ်င္ေသးသလား

 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဝန္ၾကီးဦးခင္ရီ ေျပာ

http://myanmarmuslimsvoice.com/archives/1926

RFA – သမၼတၾကီးကလည္း ေျပာေနတယ္၊ ဝန္ၾကီးကလည္းေျပာေသးတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s