ေမးခြန္း (၃) ခု ၊ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း မွေၿဖၾကားေပးပါ။

ကုလား ၾကီး
ေလးစားအပ္ပါေသာ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းခင္ဗ်ား၊

ေဒါက္တာ ဟာ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ကြၽန္ေတာ္ ရခိုင္ျပည္ / လူမ်ိဳးသမိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေလးေတြ နည္းနည္း ေလာက္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေမးျမန္းရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါ့မယ္။ ေဒါက္တာ ကိုယ္တိုင္ရဲ့ ေျဖၾကားခ်က္ကို proof အျဖစ္ယူထားလိုက္ခ်င္လို႕ပါခင္ဗ်ာ။ေမးခြန္းေတြ က (၃) ခု ထဲပါခင္ဗ်ာ။

၁။ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာ ေျမာက္ဦးေခတ္က တည္း က အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား?ေျမာက္ဦးေခတ္မတိုင္ခင္ က တည္း က စတင္အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့တာေရာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသလား?

၂။ ရခိုင္ျပည္မွာ ေဝသာလီ ေခတ္ မတိုင္ခင္ (သို႕) ေဝသာလီေခတ္ကတည္းက အိႏၵိယ လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား?

၃။ လက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ မရ္မာ လူမ်ိဳးေတြဟာ ဘယ္ခုႏွစ္ေလာက္ က စျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာအေျခခ်ခဲ့တာပါလဲ?

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ရဲရင့္သစၥာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s