ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့ The Royal Orders of Burma (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းမ်ား၊ ဒုတိယတြဲ)

ဒုတိယတြဲ
*******ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့

The Royal Orders of Burma (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းမ်ား၊ ဒုတိယတြဲ) A.D. 1598-1885 Part Two (A.D. 1649-1750)

========================================The Royal Orders of Burma, A.D. 1598-1885, Part Two, A.D. 1649-1750, Edited with Introduction, Notes and Summary in English of Each Order by THAN TUN, M.A., B.L., Ph.D. (London), Professor of History, Mandalay University. Kyoto, The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1985. Published with the financial aid of the Toyota Foundation. (Total Pages 371 – Size 1.1 MB – File type application/pdf)

If you don’t have WinInnwa Myanmar Font in your computer, please click this link to download it;

http://www.myordbok.com/myanmar-fonts/

PDF ဖိုင္ျဖင့္ စာအုပ္ – အဆုံး ေဒါင္း၍ ဖတ္ရႈေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား

http://www.scribd.com/doc/119866098/The-Royal-Orders-of-Burma-A-D-1598-1885-Part-Two-A-D-1649-1750

https://docs.google.com/file/d/0B4fThqDxAlBUbmhkakVDY1BKUVk

http://www.mediafire.com/view/?4xqn743u3447z5b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s