ထိုင္း-ျမန္မာရထားလမ္း ျပန္လည္ ေဖာက္လုပ္မည္

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မေတာ္က တည္ေဆာက္သြားခဲ့ေသာ ထိုင္း-ျမန္မာ ရထားလမ္း တစ္ ေလွ်ာက္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ရထား လမ္းႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမ အၿပီးသတ္ ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

ရထားလမ္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ ကာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ရင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားကို လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (New Mon State Party) ႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (Karen National Union) တို႔ က စိုးမိုးထားခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ အျခမ္းရွိ ရထားလမ္းပိုင္းမွာ အသံုးမျပဳဘဲ စြန္႔ပစ္ထားခံခဲ့ရသည္။

မြန္ျပည္သစ္ ပါတီႏွင့္ ေကအန္ယူ တို႔ကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ ျမန္မာအစိုးရက ယခုႏွစ္အတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္၊ လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္မူ အဆိုပါ ရထားလမ္းပိုင္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိလာခဲ့သည္။

အထက္ပါ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ဦးေဆာင္ ေနေသာ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ယခုေဖာက္လုပ္မည့္ ရထားလမ္းႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမ သည္ ဂ်ပန္ေခတ္ ရထား လမ္း ေဟာင္းကို ကီလိုမီတာတစ္ရာခန္႔ ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ ရထား လမ္းေဟာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း ခရီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ သံျဖဴဇရပ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ဘုရားသံုးဆူ ေတာင္ၾကား တစ္ေလွ်ာက္ သြယ္တန္း ေဖာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရထားလမ္းအူေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အေဝးေျပးလမ္းပိုင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြခ်ထားရန္ မၾကာမီက လက္မွတ္ေရး ထိုး အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။

ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ေနာင္ဖလာဒြတ္ခ္ (Nong Pladuk) တို႔ကို ဆက္သြယ္ သည့္ ရထားလမ္းကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ သည္။ လမ္းအလ်ား ၄၁၅ ကီလိုမီ တာရွိ ရထားလမ္းကို ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီး ခဲ့သည္။ ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ၿဗိတိသွ် စစ္သံု႔ပန္းမ်ား၊ အာရွေဒသမွ ေခြ်းတပ္သားမ်ားႏွင့္ အျခား လုပ္သားမ်ားကို ခိုင္းေစခဲ့သည္။

ေရာဂါဘယ ထူေျပာျခင္း၊ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ အကြပ္အညႇပ္ ျပင္းထန္လြန္းျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရထား လမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း လုပ္သား ၇ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္း (The Death Railway) ဟု အမည္တြင္ေသာ အဆိုပါ ရထားလမ္းေပၚမွ ျမစ္ကူး သံတံတား အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကန္ခ်နဘူရီ ေဒသအတြင္းရွိ သံတံတားမွာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ထုတ္ The Bridge on the River Kwai ဇာတ္ကားအတြက္ ဇာတ္ဝင္ခန္းသံုး ဆက္တင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသံုးဆူ ေတာင္ၾကားအပါအဝင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား အမ်ားအျပား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ထူေထာင္ သြားမည္ဟု ျမန္မာ အစိုးရက ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးေအာင္မင္း၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ အျခမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္မွ ဘုရားသံုးဆူ ေတာင္ၾကားအနီးအထိ အေဝးေျပးလမ္းမ တစ္ရပ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရက အဆိုပါ အေဝးေျပးလမ္းမႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာက္လုပ္ရန္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ နမ့္တြခ္ (Namt ok) ေဒသကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ ရထားလမ္း အေဟာင္းကိုပါ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ တည္ ေဆာက္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ထိုင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ စီးစဥ္ထားေပသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းက ျပည္ပ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင္း လည္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္အနီး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ရထားလမ္းသစ္ ႏွင့္ အေဝးေျပး လမ္းမ ေဖာက္လုပ္ေရးသည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား က ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း စက္႐ံုမ်ား အေျခစိုက္ထားရာ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႕ကို အိႏၵိယ ႏွင့္ ဥေရာပသို႔ ဆက္သြယ္ေပးေသာ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း၏ အဓိက က်သည့္ ေသြးေၾကာလမ္းမ ႀကီးျဖစ္လာေပမည္။

အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပရန္ပံုေငြထည့္ ဝင္မႈမ်ားကို လက္ခံႀကိဳဆို ပါေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ပမွ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အကူအညီ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ထိုသို႔ ရည္ၫႊန္းေျပာၾကား ခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္လည္း စီမံကိန္းကုန္က် စရိတ္မ်ားကို ထည့္ဝင္ သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Ref: Thai-Burma Railway to be restoned/Railroad aimed at promoting economic development for ethnic minorities by Junichi

Fukasawa, Yomiuri Shimbun

Correspondent Yomiuri

Shimbun, January 1/2013
http://www.myanmarij.com/%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s